29 | 06 | 2017
Разные материалы
Должностная инструкция Главная медсестраГлавная медсестра - Должностная инструкция ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  ГЛАВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Основной задачей главной медсестры санатория является непосредственное руководс...(4675)
Подробнее...
Посадова інструкція провідного інженера (спеціаліста)1. Загальні положення Провідний інженер Видавничого центру відповідає за технічну сторону роботи видавничого центру: його апаратне, технічне та програмне забезпечення, своєчасне та якісне виконання...(997)
Подробнее...
Посадова інструкція завідувача лабораторії інтродукції та селекції ботанічного саду1. Загальні положення Завідувач лабораторією приймається на роботу і звільняється з неї наказом ректора за поданням директора Ботанічного саду. Підпорядкований безпосередньо директору Ботанічного с...(773)
Подробнее...
Посадова інструкція проректора з організаційної та наукової роботи1. Загальні положення Проректор з організаційної та наукової роботи призначається і звільняється з посади ректором університету. У своїй роботі керується чинним законодавством, Статутом НАУ, наказа...(1096)
Подробнее...
Посадова інструкція завідувача відділу електронних навчально-інформаційних ресурсів1. Загальні положення Завідувач відділу електронних навчально-інформаційних ресурсів організовує роботу відділу і керує ним; бере участь у організації виконання функцій відділу, складанні робочого ...(641)
Подробнее...
Должностная инструкция зав производствомЗав производством  - Должностная инструкция 1. Общие положения должностной инструкции 1.1. Заведующая производством непосредственно подчиняется заместителю директора санатория и руководит работой в...(3000)
Подробнее...
Инструкция по охрана труда при выполнении практических работИнструкция по охрана труда № _____ При выполнении практических работ по курсу « Слесарное дело » 1.Общее положения. К практическим работам по слесарному делу допускаются учащиеся: -  прошедшие меди...(1395)
Подробнее...
До питання про розташування на лісосіках ланок працівників та засобів виробництва на безпечних відстаняхДо питання про розташування на лісосіках ланок працівників та засобів виробництва на безпечних відстанях. Унесені та аналізуються пропозиції щодо розроблення лісосік з відображенням у картах технол...(743)
Подробнее...