Акты

Акт відмови від пояснень

 Акт відмови від пояснень

АКТ ФІКСАЦІЇ ВІДМОВИ

від надання письмових пояснень

м. ________________________ „____”____________20___ р.

Ми,

1.  _________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по-батькові)

2.  _________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по-батькові)

3.  _________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по-батькові)

склали цей акт фіксації відмови _______________________________________

( прізвище, ім’я, по-батькові)

від надання письмових пояснень про __________________________________________________

4. „____”_____________ 20___ р. ____________________________________ у нашій присутності

(ким: посада, прізвище, ім’я, по-батькові)

було запропоновано ______________________________________надати письмові пояснення

(кому: посада, прізвище, ім’я, по-батькові)

щодо__________________________________________________________________________.

5. ________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по-батькові)

у нашій присутності надавати письмові пояснення відмовився.

ПІДПИСИ:

_______________________________/__________________________/

_______________________________/__________________________/

_______________________________/__________________________/

Скачати - Акт відмови від надання пояснень