Документация по ОТ и ТБ

АКТ результатів загального періодичного огляду будівель, споруд та конструкцій

від“____” ____________200__р. №__________

(назва споруди, будівлі, місце знаходження)

Комісія лісгоспу, створена наказом директора №_____ від________200__р. у складі :

Голова комісії_______________________________________

(посада; прізвище, ініціали)

члени комісії ______________________________________ (посада; прізвище, ініціали)

_____________________________________________

(посада; прізвище, ініціали)

провела загальний періодичний ____________ огляд ___________________________

Під час підготовки, проведення та оформлення результатів загального періодичного огляду використовувалися:

1.  Нормативні документи з питань обстеження, паспортизації, безпечної експлуатації виробничих будівель і споруд, затверджені наказом Держбуду та Держохоронпраці України № 184/140 від 28.07.1999 р.

2.  Інструкції з експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж.

3.  Акти результатів періодичних оглядів минулих років.

Під час проведення огляду комісія перевірила стан несучих та огороджувальних конструкцій, колони, зовнішні та внутрішні стіни, перегородки, покрівлю, підлогу, вікна, двері та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

1.  Фундаменти (вказати перелік пошкоджень при їх наявності та перелік робіт по їх усуненню): ______________________________

______________________________________________________________

2.  Стіни:____________________________________________________

_____________________________________________________________

3.  Колони: ___________________________________________________

__________________________________________________________

4.  Підлоги: ___________________________________________________

______________________________________________________________

5.  Покрівля: __________________________________________________

____________________________________________________________

6.  Перегородки: _______________________________________________

__________________________________________________________

7.  Вікна і двері: ________________________________________

_____________________________________________________________

8.  Прилегла територія: ________________________________________

___________________________________________

Висновки комісії:

_____________________________________________________________

Голова комісії ____________________________________________

(підпис)

Члени комісії _____________________________________________

(підпис)

_____________________________________________

(підпис)

Скачать - Акт результатів загального періодичного огляду будівель, споруд та конструкцій