Документация по ОТ и ТБ

Журнал реєстрації та видачі технологічних карт

 

тех,

карти

Підрозділ

№ кв. виділ

ПІБ,

посада особи яка отримала карту

Підпис особи, яка отримала техкарту

ПІБ,

особи, яка видала техкарту

Карта видана

               
               
               
               
               
               

Скачать - Журнал реєстрації та видачі технологічних карт