Документация по ОТ и ТБ

Узгоджено: Затверджую:

Голова профкому ____________  ________

“____” ___________ 20__р. “____”_____________ 20__р.

Комплексні заходи по забезпеченню встановлених нормативів з охорони праці.

№ п/п

Найменування заходів (робіт)

Вартість робіт, тис. грн

Строк виконання

Особа, відповідальна за виконання

Асигновано

Факт. витрачено

1

2

3

4

5

6

Скачать - Комплексні заходи по забезпеченню встановлених нормативів з охорони праці