Документация по ОТ и ТБ

КРИТЕРИЇ Оцінки стану охорони праці і культури виробництва.
п/п
Назва показників
і елементів, що оцінюються
Заг.
К-кість

Кількість балів

Заохочув.       Штрафн.

Нараховано

Заохоч      Штраф
При-
мітка
1 2 3 4 5 6 7 8

1
Кабінет охорони праці            
-повністю укомплектований
засобами навчання та перевірки
знань згідно Положення
 
100

-
   
Х
- недоукомплектований   50 -     Х
- відсутній   - 100     х
2 Наявність у лісництвах і цехах куточків охорони праці            
-всього лісництв і цехів            
-добре оформлених куточків   30 -     х
-недостатньо           Х
- кількість відсутніх   - 30     х

3
Забезпеченість робітників
засобами індивідуального
захисту
           
-кількість робітників, які
повинні отримувати ЗІЗ
           
-кількість робітників, які
повністю забезпечені ЗІЗ
  5 -     Х
-кількість робітників, які
забезпечені ЗІЗ частково
  2 -     Х
4 Нормативна потреба у
Обігрівальних вагончиках (ОВ) для лісозаготівельних бригад
           
-кількість ОВ повністю
укомплектованих медичними аптечками та наочністюз
охорони праці30

-
   
Х
-кількість ОВ частково
укомплектованих
  20

-     Х
-кількість ОВ не укомплектов.   10 -     Х
- кількість відсутніх ОВ   - 30     х

                 

п/п
Назва показників
і елементів, що оцінюються
Заг.
К-кість

Кількість балів

Заохочув.       Штрафн.

Нараховано

Заохоч      Штраф
При-
мітка
1 2 3 4 5 6 7 8
5 Кількість штатних
лісозаготівельних бригад


         
Із них охоплені
гарячим харчуванням

-
         
- при 100% - 300 -     Хх
- 50% і більше - 150 -     Хх
- 49 % і менше - - 300     Хх
6 Рівень виробничого травматизму за 2000 рік
-

300

-
   

- виробничий травматизм
відсутній

-

-

100
   
Хх
- допущені випадки
травматизму

-

-

300
   
хх
мають місце нещасні випадки   з інвалідними наслідками          
хх
7 Забезпеченість санітарно-
побутовими приміщеннями
           
- 100%   100 -     Хх
-75%   75 -     Хх
- 50% і менше   - 100     Хх
8 Кількість одиниць машин,
механізмів, обладнання, всього


         
В т.ч. технічний стан добрий:            
- на 100%   200 -     Хх
- на 75%   100 -     Хх
-на 50% і менше   - 200     Хх
9 Кількість виробничих будівель і споруд, всього

         
В т.ч. технічний та естетичний стан добрий:            
- на 100%   150 -     Хх
- на 75%   100 -     Хх
- на 50% і менше   - 150     Хх
10 Організація підвищення кваліфікації посадових осіб з питань охорони праці ( директор. гол. лісничий, гол інженер, мисливствознавець, працівник служби охорони праці)            
- мали пройти курсове навчання у 1999-2000 роках            
- пройшли навчання            
-при 90-100% охопленні навчанням  
100

-
   
Хх
при 75-89%   50 -     Хх
при 74% і менше     100     Хх                 

п/п
Назва показників
і елементів, що оцінюються
Заг.
К-кість

Кількість балів Заохочув.       Штрафн.

Нараховано Заохоч      Штраф

При-
мітка
1 2 3 4 5 6 7 8
11 Курсове навчання ( підготовка і підвищення кваліфікації) робітничих кадрів ( в тому лісників і є герів)            
- план на 1996-2000 роки            
- пройшли навчання у 1996-2000 роках            
- при 75%-100% виконанні плану  
100

-
   
Хх
- при 74 –50% виконанні плану   50 -     Хх
- при 49% і менше   - 100     Хх
12 Загальний стан території підприємства            
- територія у відмінному стані, має сучасне естетичне оформлення, тверде покриття, озеленена, огороджена, є місця відпочинку для працівників, лісівнича та інша виробничо-економічна наочна інформація  


200
--

 


хх
- --“—але відсутні окремі вищезазначені елементи оформлення  
150

-
   
Хх
- територія не впорядкована, захаращена,немає місць відпочинку, паління, наочної інформації та інше  

-


200
   

Хх
13 Атестація робочих місць за умовами праці протягом 1997-2000 років            
- здійснена   100 -     Хх
- не проводилась   - 100     Хх
14 Безпека дорожнього руху протягом конкурсного періоду            
- не допущено ДТП   100 -     Хх
- мали місце ДТП звини водіїв держлісгоспу  
-

100
   
хх
15 Оперативний адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці            
- проводиться на всіх рівнях регулярно  
100

-
   
Хх
проводиться  не регулярно   - 50     хх