Документация по ОТ и ТБ

Папка документов для слесарей

Посадова інструкція слюсаря з ремонту автомобілів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Призначається, переводиться, перемішується і звільняється з посади наказом директора АТП-2008.

1.2 На посаду слюсар з ремонту автомобілів ІІІ розряду призначається особа, яка має повну загальну середню освіту та професійно-технічну освіту без вимог до стажу роботи або повну загальну середню освіту та професійну підготовку на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту автомобілів 2 розряду – не менше 1 року.

1.3 Порядок призначення, термін випробування за трудовою угодою.

1.4 Безпосередній керівник – інженер з експлуатації машинно-тракторного парку.

1.5 У свої роботі слюсар з ремонту автомобілів ІІІ розряду керується:

- укладеним між ним та директором АТП-2008 трудовою угодою;

- цією посадовою інструкцією;

- Положенням про ТОВ «АТП-2008»;

- нормативно-правовими актами;

- правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також наказами і розпорядженнями вищестоящого керівництва.

2. ПОВИНЕН ЗНАТИ

........

2.12 Правила та норми:

- з охорони праці;

- з технічної безпеки;

- з пожежної безпеки;

- з виробничої санітарії.

3. ЗАВДАННЯ ТА ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ

4. ПРАВА

Слюсар з ремонту автомобілів ІІІ розряду має право:

4.1 Потребувати від керівництва підприємства надання допомоги у виконанні своїх посадових обов’язків і здійснення прав;

4.2 Потребувати здійснення умов для виконання службових обов’язків, у тому числі надання необхідного обладнання;

4.3 Знайомитися з проектами рішення керівництва підприємства, стосовно його діяльності;

4.4 Вносити на розглядання керівництва підприємства пропозиції з поліпшення організації та удосконалення методів виконуваної роботи;

4.5 Запитувати особисто документи та інформацію необхідну для виконання своїх посадових обов’язків;

4.6 Поліпшувати свою професійну кваліфікацію;

4.7 На захист професійної честі, гідності відповідно до чинного законодавства;

4.8 На матеріальне та моральне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на нього завдань;

4.9 На всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1 Слюсар з ремонту автомобілів ІІІ розряду несе персональну відповідальність за невиконання посадових обов’язків, - в межах дійсного трудового законодавства України.

5.2 За нанесення морального збитку - в межах дійсного трудового та гражданського законодавства України;

5.3 Несе відповідальність по виконанню ремонтних робіт та робіт першого та другого технічного обслуговування - в межах дійсного трудового та гражданського законодавства України.

Инструкция по организации роботы мастерской по проведению ТО-1, ТО-2 и Сезонного ТО транспортных средств

1.Транспортное средство (ТС) представляется, после того как водитель прошел предрейсовий медицинский осмотр и провел контрольный осмотр своего автомобиля.

2. Механик не проверяет техническое состояние автотранспорта, который запланирован на ТО 1 или ТО 2, а направляет его на уборочно-моечные работы, а дальше на техническое обслуживание.

3. Транспортное средство принимается на пост ТО для проведения операций связанных с проведением ТО-1 и ТО-2 только после уборочно-моечных работ в противном случае слесарь может не приступать к работе для проведения ТО-1, ТО-2 и сезонного ТО.

4. Слесарь по ремонту автомобилей должен провести осмотр согласно технологическим картам и порядку осмотра для соответствующей марки транспортного средства.

5. При въезде транспортного средства на пост ТО-1 и ТО-2 слесарь осматривает его, расспрашивает водителя про техническое состояние транспортного средства.

6. Слесарь по ремонту записывает информацию про проведение ТО-1 и ТО-2 в Лист учета ТО и ТР автомобиля с указанием даты проведения ТО. (Журнал учета ТО-1 и ТО-2).

7. Проведение ТО-1, ТО-2 и сезонного ТО автотранспорта должно проводиться при неработающем двигателе и заторможенных колесах. Исключением из этого составляют случаи проверки тормозов, проверки работы двигателя и рулевого управления в этом случае отработанные газы выводятся за пределы помещения через вентиляционный шланг.

8. При проведении ТО-1, ТО-2 и сезонного ТО автотранспорта необходимо придерживаться инструкции по безопасности труда для слесаря и правил техники безопасности для предприятий автомобильного транспорта.

9. При выявлении неисправностей автотранспортного средства во время проведения ТО-1, ТО-2 и сезонного ТО, слесарь устраняет неисправность и фиксирует в рабочей тетради, а также в листе учета транспортного средства.

10. Водитель должен находится рядом с закрепленным за ним транспортным средством, но принимать участие в работе при проведении ТО-1, ТО-2 или сезонного ТО категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Исключением из этого является постановка транспортного средства на пост ТО, случаи проверки тормозов, проверки работы двигателя, рулевого управления и выезд транспортного средства с поста ТО, когда водитель должен находиться непосредственно за рулем закрепленного за ним транспортного средства.

11. Проведение операций ТО-1 и ТО-2 должно осуществляться, как минимум двумя рабочими соответствующей квалификации.

Требования безопасности к техническому состоянию и оборудованию транспортных средств

Дополнительные требования к газобаллонным автомобилям

1.Системы и устройства, связанные с контролем и снижением давления, отбором и переработкой газового горючего, а также с передачей газа в карбюратор-смешиватель, должны быть в исправном состоянии.

4. Баллоны для газа, установленные на автомобиле, должны быть крепко укреплены и герметично присоединены к выходным газопроводам.

5. Баллоны, установленные на автомобиле, должны быть окрашены в красный цвет и иметь нанесенные на них паспортные данные согласно требованиям Правил строительства и эксплуатации емкостей, работающих под давлением и надпись белой краской «Метан» и «Огнеопасно».

7. Порядковые номера салонов завода-изготовителя должны быть внесены в технический паспорт автомобиля.

Перечень оборудования контрольно-измерительных приборов и инструментов, что необходим для проведения ТО-1 и ТО-2 транспортных средств.

Согласно: «Министерство транспорта Украины» Приказ № 102 от 30.03.1998г. (зарегистрировано в министерстве юстиции Украине 28.04.1998г. №268/2708) «Об утверждении Положения о техническом обслуживании и ремонте дорожных транспортных средств автомобильного транспорта» - установлен перечень операций ТО-1, ТО-2 и сезонного ТО. Согласно: Перечня операций при проведении ТО-1, ТО-2 и сезонного ТО, установлен перечень оборудования контрольно-измерительных приборов и инструментов, что необходим для проведения ТО-1 и ТО-2 транспортных средств.

1.Мерная (масштабная) линейка 300 мм (для определения натяжения ремня и свободного хода педали сцепления);

2. Домкрат 10-20т или подъемник П-201 для вывешивания колес;

3. Упорные подставки;

4. Прибор К-402 или др. для проверки свободного хода рулевого колеса (люфтомер);

5. Смотровая яма;

6. Уровнемерная трубка (стеклянная);

7. Денсиметр;

8. Нагрузочная вилка ЛЭ-2 или др.;

9. Круглый проволочный щуп для проверки зазора в свечах зажиг.;

10. Свечной ключ;

11. Стенд - разметка экрана для регулировки фар;

12. Компресометр;

13. Статоскоп;

14. Набор щупов;

15. Линейка 2182 для проверки схождения колес или др.;

16. Динамометр (обычный кантор пружинный);

17. Манометр МЖ-214 или др.

18. Солидолонагнетатель 03-9933 или шприц 03-1279;

19. Компрессор;

20. Емкость для сбора отработанных масел;

21. Подставки страховочные под машину (козлы);

22. Набор рожковых ключей;

23. Набор головочных-ключей;

24. Слесарный верстак;

25.Тиски слесарные.

26. Молотки 250гр, 500гр, 1000гр.;

27. Кувалда;

28. Зубило;

29. Щетка по металлу.

Так же должно быть: сухая ветошь; емкость с дистиллированной водой; литол или солидол; Наждачная бумага.

Информационные стенды:

1. Стенд или папка для слесарей с необходимой документацией;

2. Перечень операций при ТО-1 и ТО-2 (карты смазки ТС).

 Скачать полный текст "Папка документов для слесарей"