Документация по ОТ и ТБ

Документи, що повинні бути у наявності на пункті керування устаткуванням

□  змінний журнал

□  журнал з реєстрації аварій та аварійних ситуацій

□  перелік небезпек, які пов’язані з виробництвом, застороги та заходи захисту

□  інструкції з експлуатації машин і устаткування та пристроїв їх безпеки

□  інструкції з обслуговуванню контрольно-вимірювальних приладів і автоматики

□  інструкції з пожежної безпеки та небезпеки від вибуху

□  інструкції з ОП та з безпечного проведення робіт підвищеної небезпеки

□  інструкції з надання першої допомоги при отруєнні шкідливими речовинами, при травмах, що пов’язані з механічною чи електричною небезпекою

□  оперативна частина плану ліквідації та локалізації аварій і аварійних ситуацій

□  річні і місячні графіки проведення планово-попереджувального ремонту

□  графіки вібраційного обстеження складових частин устаткування при його технічному обслуговуванні

□  схеми трубопроводів, з позначенням та маркуванням регулюючої та запірної арматури

□  схема розташування та маркування приладів автоматики і пристроїв безпеки, вимикачів машин

□  норми технологічного регламенту виробництва

□  покажчики місць перебування засобів індивідуального захисту

□  номери телефонів

O  швидкої допомоги

O  пожежної команди

O  диспетчера електромережі

O  штабу цивільної оборони

O  міліції

O  підрозділу діагностики і технічного нагляду

O  керівників цеху