Документация по ОТ и ТБ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.81 (8 Голоса)

______назва підприємства____________

ЖУРНАЛ

Оперативного Контролю стану охорони праці

Та пожежної безпеки

Керівник (Або відповідальна особа) _________________________________

Розпочатий „_____” ________________ 200 __ року

Закінчений „_____” _________________ 200 __ року

 

К Е Р І В Н И Ц Т В О

По проведенню оперативного контролю з питань охорони праці, пожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Оперативний|рівень| контроль проводиться одноосібно або| комісією, очолюваною керівником підприємства не рідше одного разу на місяць. До складу комісії можуть входити представники профспілкового комітету, керівники технічних служб тощо.

При проведенні оперативного контролю необхідно перевіряти :

1.Ведення документації :

1.1.Проведення інструктажів, наявність інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, технологічних та виробничих інструкцій|.

1.2.Ведення виробничих журналів, записів перевірки обладнання.|рогів, кутків|

1.3.Виконання заходів, наказів, розпоряджень|приписів| з охорони праці, пожежної безпеки,| промислової санітарії.|, охорони навколишнього прродного середовища

2. На робочих місцях.

2.1.Загальний|спільний| санітарний стан робочих місць, стан евакуаційних виходів, проїздів.

2.2.Застосування|вживання| робітниками|робочими| засобів індивідуального захисту, спецодягу, спецвзуття |харчуванням|.

2.3.Наявність і справність інструменту, пристосувань, знаків безпеки, аптечок першої допомоги.

2.4.Наявність, справність засобів пожежегасіння, терміни їх повірки|робочими|.

2.5. Безпеку використання небезпечних речовин, наявність засобів для збору розливів.

2.6.Стан запиленості, освітленості і мікроклімату на робочих місцях|.

3. Обладнання, устаткування|обладнання|.

3.1.Дотримання графіків ППР|, якість їх проведення. Справність устаткування|обладнання|, захисних огорож|обгороджувань|, блокувань, звукової і світлової сигналізації.

3.2.Справність електроустаткування|електрообладнання|, захисних заземлень, дотримання правил експлуатації переносного електроустаткування, мобільного інструменту та пристроїв|електрообладнання|.

3.3.Дотримання графіків очищення повітропроводів|, устаткування|обладнання|.

3.4.Справність переносних драбин, запобіжних пристосувань, дотримання термінів їх випробування.

4. По загальним питанням.

4.1. Загальний стан будівель і споруд, стан санітарно-побутових| приміщень|помешкань|.

4.2.Дотримання питного режиму, якість прибирання.

4.3.Дотримання трудової і виробничої дисципліни, встановлених|установлених| режимів праці і відпочинку.

4.4.Аналіз стану причин захворюваності.

4.5.Дотримання законодавства по охороні праці жінок.

Результати перевірки записуються|занотовуються| в журнал|часопис| оперативного контролю, який зберігається у|в, біля| керівника підприємства. Керівник підприємства під час перевірки(одноосібно або разом із комісією) визначає невідповідності, розробляє корективні заходи, та призначає виконавців і терміни виконання.

Записи в журналі ведуться наскрізно без пропусків рядків, один за одним та мають містити відмітку про контроль його ведення спеціалістом з охорони праці.

Закінчений журнал зберігається в архіві підприємства не менше 5-ти років.

Журнал має бути прошитий (сторінки пронумеровані) та засвідчений печаткою підприємства.

 

Дата проведення

Контролю

П. І.Б. , Посада Того хто ПроводиВ контроль

Виявлені недоліки та порушення з охорони праці та ПБ

Заходи по Виправленню

Недоліків та порушень

Відповідальний за Виконання заходів

Термін виконання

Відмітка про Виконання (дата, підпис відповідального за виконання)

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
ЖУРНАЛ Оперативного контролю стану охорони праці та пожежної безпеки для малих підприемств - 3.8 out of 5 based on 8 votes