Документация по ОТ и ТБ

______назва підприємства____________

ЖУРНАЛ

Оперативного Контролю стану охорони праці

Та пожежної безпеки

Керівник (Або відповідальна особа) _________________________________

Розпочатий „_____” ________________ 200 __ року

Закінчений „_____” _________________ 200 __ року

 

К Е Р І В Н И Ц Т В О

По проведенню оперативного контролю з питань охорони праці, пожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Оперативний|рівень| контроль проводиться одноосібно або| комісією, очолюваною керівником підприємства не рідше одного разу на місяць. До складу комісії можуть входити представники профспілкового комітету, керівники технічних служб тощо.

При проведенні оперативного контролю необхідно перевіряти :

1.Ведення документації :

1.1.Проведення інструктажів, наявність інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, технологічних та виробничих інструкцій|.

1.2.Ведення виробничих журналів, записів перевірки обладнання.|рогів, кутків|

1.3.Виконання заходів, наказів, розпоряджень|приписів| з охорони праці, пожежної безпеки,| промислової санітарії.|, охорони навколишнього прродного середовища

2. На робочих місцях.

2.1.Загальний|спільний| санітарний стан робочих місць, стан евакуаційних виходів, проїздів.

2.2.Застосування|вживання| робітниками|робочими| засобів індивідуального захисту, спецодягу, спецвзуття |харчуванням|.

2.3.Наявність і справність інструменту, пристосувань, знаків безпеки, аптечок першої допомоги.

2.4.Наявність, справність засобів пожежегасіння, терміни їх повірки|робочими|.

2.5. Безпеку використання небезпечних речовин, наявність засобів для збору розливів.

2.6.Стан запиленості, освітленості і мікроклімату на робочих місцях|.

3. Обладнання, устаткування|обладнання|.

3.1.Дотримання графіків ППР|, якість їх проведення. Справність устаткування|обладнання|, захисних огорож|обгороджувань|, блокувань, звукової і світлової сигналізації.

3.2.Справність електроустаткування|електрообладнання|, захисних заземлень, дотримання правил експлуатації переносного електроустаткування, мобільного інструменту та пристроїв|електрообладнання|.

3.3.Дотримання графіків очищення повітропроводів|, устаткування|обладнання|.

3.4.Справність переносних драбин, запобіжних пристосувань, дотримання термінів їх випробування.

4. По загальним питанням.

4.1. Загальний стан будівель і споруд, стан санітарно-побутових| приміщень|помешкань|.

4.2.Дотримання питного режиму, якість прибирання.

4.3.Дотримання трудової і виробничої дисципліни, встановлених|установлених| режимів праці і відпочинку.

4.4.Аналіз стану причин захворюваності.

4.5.Дотримання законодавства по охороні праці жінок.

Результати перевірки записуються|занотовуються| в журнал|часопис| оперативного контролю, який зберігається у|в, біля| керівника підприємства. Керівник підприємства під час перевірки(одноосібно або разом із комісією) визначає невідповідності, розробляє корективні заходи, та призначає виконавців і терміни виконання.

Записи в журналі ведуться наскрізно без пропусків рядків, один за одним та мають містити відмітку про контроль його ведення спеціалістом з охорони праці.

Закінчений журнал зберігається в архіві підприємства не менше 5-ти років.

Журнал має бути прошитий (сторінки пронумеровані) та засвідчений печаткою підприємства.

 

Дата проведення

Контролю

П. І.Б. , Посада Того хто ПроводиВ контроль

Виявлені недоліки та порушення з охорони праці та ПБ

Заходи по Виправленню

Недоліків та порушень

Відповідальний за Виконання заходів

Термін виконання

Відмітка про Виконання (дата, підпис відповідального за виконання)