Документация по ОТ и ТБ

Підприємство із необмеженою відповідальністю „ВИМПЕЛ”

НАКАЗ

№ 12 від 01 лютого 2007 року

М. Першотравневе

Про організацію системи охорони праці

В Київському регіональному представництві

ПНВ "ВИМПЕЛ"

На виконання положень Закону України "Про охорону праці" , вимог Системи управління охороною праці в ПНВ ”ВИМПЕЛ” та з метою покращення ефективності функціонування системи охорони праці в Київському регіональному представництві ПНВ "ВИМПЕЛ"

НАКАЗУЮ:

Призначити з 05.02.2007 року особою, відповідальною щодо забезпечення функціонування системи охорони праці в Київському регіональному представництві інженера відділу інформаційних технологій(ІТ) Соколенка Ю. М. Відповідальному за забезпечення функціонування системи охорони праці організувати впровадження і функціонування системи охорони праці в Київському регіональному представництві шляхом:

-  забезпечення виконання вимог Системи управління охороною праці в ПНВ ”ВИМПЕЛ”, чинних положень, інструкцій та інших нормативних документів з охорони праці;

-  організації необхідного навчання та проведення інструктажів персоналу та відвідувачів представництва із питань охорони праці по чинним інструкціям згідно „Положення про навчання, інструктажі та перевірку знань в ПНВ ”ВИМПЕЛ” з питань охорони праці ”;

-  проведення контролю стану безпеки наявних в приміщеннях представництва обладнання та устаткування, позначень небезпечних місць відповідними знаками, формування безпечних і здорових умов праці в офісі, мінімізації психофізіологічних факторів важкості і напруженості праці працівників, ліквідації небезпечних та шкідливих факторів робочого середовища ;

-  координації діяльності всіх відділів, що знаходяться в Київському регіональному представництві, щодо забезпечення на робочих місцях вимог з безпеки праці;

-  розробку та забезпечення виконання заходів з охорони праці ;

-  забезпечення відповідного контролю за безпекою виконання робіт підрядниками в представництві;

-  забезпечення своєчасного повідомлення про нещасні випадки, аварії та участь у їх розслідуванні, аналізу та ліквідації причин їх виникнення, розробку й реалізацію заходів щодо запобігання їм;

-  залучення працівників представництва для співробітництва з питань охорони праці, надання їм необхідних консультацій.

По всім вищезазначеним питанням з організації системи охорони праці координувати свої дії із керівником служби охорони праці ПНВ ”ВИМПЕЛ” Куйбідою А. А. та надавати йому відповідні звіти. На час відпустки, відряджень, хвороби та інших випадків відсутності відповідальної особи, призначеної даним наказом, його обов’язки покладаються на системного адміністратора відділу ІТ Барабас К. К. Керівнику відділу кадрів ПНВ ”ВИМПЕЛ” Майоренко С. А. внести відповідні зміни в посадову інструкцію інженера відділу інформаційних технологій Соколенка Ю. М.Термін 30.02.2007. Керівнику відділу кадрів ПНВ ”ВИМПЕЛ” Майоренко С. А. в термін до 05.02.2007 ознайомити під розпис з даним наказом вказаних в ньому осіб.

Генеральний директор ПНВ ”ВИМПЕЛ” ____Підпис_______ Головатий Д. Д.

Наказ узгоджено:

Керівник відділу кадрів ___Підпис__________ Майоренко С. А. „____” _____2007 р.

Керівник служби охорони праці _____________ Куйбіда А. А. „____” _____2007 р.

Юрист підприємства _____________ Семенюк Т. Т. „____” _____2007 р.

З наказом ознайомлені:

Інженер відділу інформаційних технологій(ІТ) ____________ Соколенко Ю. М. „___” ____2007 р.

Системний адміністратор відділу ІТ ____________ Барабас К. К. „____” _____2007 р.