Документация по ОТ и ТБ

Зразок

Підприємство із необмеженою відповідальністю „ВИМПЕЛ”

НАКАЗ

№ 14 від 05 лютого 2007 року

М. Першотравневе

Про організацію протипожежного режиму на ПНВ”ВИМПЕЛ”

На виконання положень Закону України "Про пожежну безпеку", "Правил пожежної безпеки в Україні", "Правил технічного утримування установок пожежної автоматики" та з метою посилення контролю за станом пожежної безпеки на ПНВ "ВИМПЕЛ"

НАКАЗУЮ:

1. Покласти загальну відповідальність за протипожежний стан, утримання і експлуатацію наявних технічних засобів протипожежного захисту, шляхів евакуації персоналу, санітарний стан закріплених територій, будівель, споруд, технологічного та інженерного устаткування згідно нижче зазначеного списку на:

1.1. Жебрака І. І. - керівника друкарського цеху, за офісні, виробничі, допоміжні, технічні, складські, санітарно-побутові приміщення друкарського цеху, а на час його відсутності на старшого майстра цеху Плодієнка В. В.

1.2. Буянова Ю. Ю. - керівника різального цеху, за офісні, виробничі, допоміжні, складські, технічні, санітарно-побутові приміщення різального цеху, а на час його відсутності старшого майстра Ажурного О. О.

1.3. Нірванову С. О. – керівника відділу технічного контролю, за офісні, виробничі, допоміжні, технічні, складські, санітарно-побутові приміщення відділу технічного контролю, а на час її відсутності на спеціаліста вхідного контролю Тарасюка С. Б.

1.4. Майоренко С. А. – керівника відділу кадрів, за офісні приміщення відділу кадрів фабрики, а на час її відсутності на адміністратора відділу кадрів Філімоненко М. І.

1.5. Квасиленка О. І. – керівника транспортного відділу, за офісні, виробничі, допоміжні, складські. технічні, санітарно-побутові приміщення транспортного відділу логістики ( включаючи санітарно-побутові приміщення основного виробництва; машинні відділення ліфтів, місця зберігання автотранспорту ) та територію, яка до них прилягає, а на час його відсутності на майстра транспортної дільниці Зелька П. П.

1.6. Козина Ю. Ю. – керівника інженерного відділу, за офісні, виробничі, складські, допоміжні, технічні, санітарно-побутові приміщення інженерного відділу та територію, яка до них прилягає, а на час його відсутності на керівника електричного відділу Райсмана П. П.

2. Загальну відповідальність за експлуатацію і належне утримання установок пожежної автоматики по всім територіям підприємства у відповідності до вимог "Правил технічного утримування установок пожежної автоматики" - з їх трубопроводами, обладнанням, зрошувачами, вузлами керування, водоживильниками, станцією пожежегасіння, трубопроводами протипожежного водопостачання, пожежними кранами, гідрантами, технічно справний стан ( наповненість водою) пожежних водоймищ, а також справний стан інформаційних знаків (позначень) з пожежної безпеки покласти на покласти на керівника електричного відділу Райсмана П. П., а в разі його відсутності на інженера електромереж Козюшенка С. С.

3. Відповідальність за утримання у пожежебезпечному стані будівель та споруд, їх дахів та горищ, та шляхів під'їзду до пожежних гідрантів, пожежних водоймищ по всім територіям компанії, а також справний стан відповідних інформаційних знаків (позначень) з пожежної безпеки покласти на керівника інженерного відділу Козина Ю. Ю., а в разі його відсутності на майстра з обслуговування будівель і споруд Цвірчука В. В.

4. Відповідальність за організацію і контроль проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного, протипожежного та іншого інженерного обладнання по компанії покладається на керівника інженерного відділу Козина Ю. Ю., а в разі його відсутності на керівника електричного відділу Райсмана П. П.

5. Зазначеним вище керівникам з урахуванням пожежної небезпеки технологічних процесів, виконуваних робіт, будівель та приміщень :

-  Призначити розпорядженням по дільниці ( цеху, відділу) посадових осіб відповідальних за пожежну безпеку окремих споруд, приміщень; належне утримання, збереження і комплектність наявних на дільниці(в приміщенні) технічних засобів протипожежного захисту. При цьому обов"язки щодо забезпечення пожежної безпеки, належного утримання технічних засобів протипожежного захисту мають бути відображені у відповідних посадових документах ( функціональних обов"язках, інструкціях, положеннях тощо);

-  Розробити і затвердити інструкції про заходи пожежної безпеки та відповідні експлуатаційні інструкцій для всіх вибухопожежонебезпечних та пожеженебезпечних приміщень;

-  Розробити і затвердити плани(схеми) евакуації людей ( формат - не менше А3) на випадок пожежі ( інших надзвичайних ситуацій), ознайомити з ними всіх працюючих;

-  Встановити порядок оповіщення людей про пожежу, ознайомити з ним всіх працюючих;

-  Визначити категорію будівель та приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою відповідно до вимог чинних нормативних документів, встановити класи зон за Правилами будови електроустановок;

-  Забезпечити закріплені території, будівлі та приміщення відповідними знаками пожежної безпеки, табличками із зазначенням номера телефону та порядку виклику пожежної охорони;

-  Організувати проходження працівниками інструктажів, спеціального навчання та перевірки їх знань з питань пожежної безпеки у відповідності до "Положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на ПНВ”ВИМПЕЛ”;

-  Визначити та узгодити зі службою охорони праці місця для куріння персоналу, застосування відкритого вогню, використання побутових нагрівальних приладів;

-  Проводити тимчасові пожеженебезпечні роботи ( у тому числі зварювальні та різальні по металу) відповідно до вимог інструкції №0001 "Порядок проведення тимчасових вогневих робіт" ;

-  Визначити місця для зберігання і допустиму кількість сировини, матеріалів, готової продукції та виробничих відходів, які одночасно можуть знаходитися у виробничих приміщеннях і на території ( у місцях зберігання);

-  Визначити порядок огляду і зачинення приміщень після закінчення роботи, а також зберігання контрольного екземпляру ключів у охорони на прохідній підприємства;

-  Визначити порядок прибирання горючого пилу і відходів, зберігання промаслених спецодягу та ганчір”я, очищення повітропроводів вентиляційних систем від горючих відкладень;

-  Визначити порядок відключення від мережі електрообладнання в разі пожежі ;

-  Забезпечити виконання рекомендацій, приписів та зауважень з питань пожежної безпеки контролюючих органів влади та відділу охорони праці.

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на керівника служби охорони праці Куйбіду А. А.

7. Керівнику відділу кадрів ПНВ ”ВИМПЕЛ” Майоренко С. А. внести відповідні зміни в посадові інструкції зазначених працівників. Термін 30.02.2007.

8.Керівнику відділу кадрів ПНВ ”ВИМПЕЛ” Майоренко С. А. в термін до 25.02.2007 ознайомити під розпис з даним наказом вказаних в ньому осіб.

Генеральний директор ПНВ ”ВИМПЕЛ” ____Підпис_______ Головатий Д. Д.

Наказ узгоджено:

Керівник відділу кадрів ___Підпис__________ Майоренко С. А. „____” _____2007 р.

Керівник служби охорони праці _____________ Куйбіда А. А. „____” _____2007 р.

Юрист підприємства _____________ Семенюк Т. Т. „____” _____2007 р.

З наказом ознайомлені:

Керівник підрозділу ____________ (посада, ПІБ, підрис). „___” ____2007 р.

Керівник підрозділу ____________ (посада, ПІБ, підрис). „___” ____2007 р.

Керівник підрозділу ____________ (посада, ПІБ, підрис). „___” ____2007 р.