Документация по ОТ и ТБ

Зразок наказа

Підприємство із необмеженою відповідальністю „ВИМПЕЛ”

НАКАЗ

№ 16 від 03 лютого 2007 року

М. Першотравневе

Про перегляд та розробку інструкцій з питань охорони праці та пожежної безпеки

В ПНВ "ВИМПЕЛ"

На виконання положень Законів України „Про охорону праці”, "Про пожежну безпеку", вимог „Положення про розробку інструкцій з охорони праці” ,"Правил пожежної безпеки в Україні "

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам структурних підрозділів ПНВ "ВИМПЕЛ" розпочати перегляд діючих в підпорядкованих підрозділах та на дільницях інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки( ОП і ПБ) , стосовно терміну їх дії, відповідності наявним технологічним процесам та вимогам нормативних документів з ОП і ПБ. На підставі штатного розпису працівників та видів технологічних процесів скласти Переліки інструкцій по підпорядкованим підрозділам, які подати на узгодження у службу охорони праці. Термін: 03.03.2007.

2. Керівникам структурних підрозділів компанії згідно із затвердженими Переліками інструкцій з ОП і ПБ провести перегляд та перезатвердження чинних інструкцій або розробити необхідні інструкції, з урахуванням конкретних умов праці, діючого обладнання та вимог нормативних документів. Термін: 16.03.2007

3. Керівнику служби охорони праці Куйбіді А. А. на підставі Переліків інструкцій по структурним підрозділам скласти Перелік інструкцій з ОП та ПБ по ПНВ "ВИМПЕЛ" , який затвердити у керівництва підприємства. Термін: 16.03.2007.

4. Відповідальність за своєчасний перегляд( розробку) чинних (нових) інструкцій з ОП та ПБ, внесення в них необхідних поточних змін та доповнень, організація узгодження покладається на безпосередніх керівників структурних підрозділів ( відділів) підприємства.

5. Контроль за своєчасною розробкою нових та відповідністю діючих в компанії інструкцій вимогам нормативних документів, надання методичної допомоги керівникам структурних підрозділів підприємства покладається на службу охорони праці.

6. Керівнику відділу кадрів ПНВ ”ВИМПЕЛ” Майоренко С. А. в термін до 15.02.2007 ознайомити під розпис з даним наказом вказаних в ньому осіб.

Генеральний директор ПНВ ”ВИМПЕЛ” ____Підпис_______ Головатий Д. Д.

Наказ узгоджено:

Керівник служби охорони праці _____________ Куйбіда А. А. „____” _____2007 р.

Юрист підприємства _____________ Семенюк Т. Т. „____” _____2007 р.

З наказом ознайомлені:

Керівник підрозділу ПНВ ”ВИМПЕЛ” ____________. „___” ____2007 р.

Керівник підрозділу ПНВ ”ВИМПЕЛ” ____________. „___” ____2007 р.

Керівник підрозділу ПНВ ”ВИМПЕЛ” ____________. „___” ____2007 р.

Керівник підрозділу ПНВ ”ВИМПЕЛ” ____________. „___” ____2007 р.