Документация по ОТ и ТБ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Зразок наказа

ПНВ ”ВИМПЕЛ”

НАКАЗ

№ ___ Від __________ 200___ року

Про затвердження Переліку працівників, яким не проводиться первинний та повторний інструктажі

На виконання положень Закону України "Про охорону праці" , Типового Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік працівників, яким не проводиться первинний і повторний інструктажі з питань охорони праці на ПНВ „ВИМПЕЛ”, що додається ( Додаток 1).

2. Керівникам підрозділів підприємства позаплановий та цільовий інструктаж проводити підлеглим працівникам у разі виробничої необхідності.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на ___________________________________________________________________.

4.Секретарю_______________________________________ в термін до ______________ ознайомити з даним наказом керівників підрозділів підприємства ПНВ”ВИМПЕЛ”.

Генеральний директор ПНВ ”ВИМПЕЛ” ____Підпис_______ Головатий Д. Д.

Наказ узгоджено:

Керівник відділу кадрів ___Підпис__________ Майоренко С. А. „____” _____2007 р.

Керівник служби охорони праці ____________ Куйбіда А. А. „____” _____2007 р.

Юрист підприємства _____________ Семенюк Т. Т. „____” _____2007 р.

З наказом ознайомлені:

______________________ ____________ ПІБ, посада. „___” ____2007 р.

Додаток 1 до наказу №____ від __________________200__ року

ПЕРЕЛІК ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ, ЯКИМ НЕ ПРОВОДИТЬСЯ ПЕРВИННИЙ ТА ПОЗАПЛАНОВИЙ ІНСТРУКТАЖІ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.  Директор

2.  Заступники Директора

3.  Головний інженер

4.  Спеціалісти з питань охорони праці

5.  Керівники основного виробництва та структурних підрозділів

6.  Майстер

7.  Завідувач складу

8.  Комірник

9.  Механік

Наказ Про затвердження Переліку працівників, яким не проводиться первинний та повторний інструктажі - 5.0 out of 5 based on 1 vote