Документация по ОТ и ТБ

Зразок наказа

ПНВ ”ВИМПЕЛ”

НАКАЗ

№ ___ Від __________ 200___ року

Про затвердження Переліку працівників, яким не проводиться первинний та повторний інструктажі

На виконання положень Закону України "Про охорону праці" , Типового Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік працівників, яким не проводиться первинний і повторний інструктажі з питань охорони праці на ПНВ „ВИМПЕЛ”, що додається ( Додаток 1).

2. Керівникам підрозділів підприємства позаплановий та цільовий інструктаж проводити підлеглим працівникам у разі виробничої необхідності.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на ___________________________________________________________________.

4.Секретарю_______________________________________ в термін до ______________ ознайомити з даним наказом керівників підрозділів підприємства ПНВ”ВИМПЕЛ”.

Генеральний директор ПНВ ”ВИМПЕЛ” ____Підпис_______ Головатий Д. Д.

Наказ узгоджено:

Керівник відділу кадрів ___Підпис__________ Майоренко С. А. „____” _____2007 р.

Керівник служби охорони праці ____________ Куйбіда А. А. „____” _____2007 р.

Юрист підприємства _____________ Семенюк Т. Т. „____” _____2007 р.

З наказом ознайомлені:

______________________ ____________ ПІБ, посада. „___” ____2007 р.

Додаток 1 до наказу №____ від __________________200__ року

ПЕРЕЛІК ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ, ЯКИМ НЕ ПРОВОДИТЬСЯ ПЕРВИННИЙ ТА ПОЗАПЛАНОВИЙ ІНСТРУКТАЖІ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.  Директор

2.  Заступники Директора

3.  Головний інженер

4.  Спеціалісти з питань охорони праці

5.  Керівники основного виробництва та структурних підрозділів

6.  Майстер

7.  Завідувач складу

8.  Комірник

9.  Механік