Документация по ОТ и ТБ

Зразок наказа

Підприємство із необмеженою відповідальністю „ВИМПЕЛ”

НАКАЗ

№ 22 від 01 вересня 2007 року

М. Першотравневе

Про призначення відповідального за координацію робіт

З підрядною організацією „Майстер”

На виконання положень Закону України "Про охорону праці", вимог Системи управління охороною праці в ПНВ ”ВИМПЕЛ” та з метою координації безпечного виконання будівельно-монтажних робіт по проекту „Піраміда” підрядної організації „Майстер”

НАКАЗУЮ:

1.  Призначити з 05.09.2007 року особою, відповідальною щодо координації робіт з підрядною організацією „Майстер” та забезпечення функціонування системи охорони праці підчас виконання будівельно-монтажних робіт інженера відділу механічної підтримки Короленка Ю. М.

2.  Відповідальному за координацію робіт з підрядною організацією організувати виконання будівельно-монтажних робіт задіяною підрядною організацією та функціонування при цьому системи охорони праці шляхом:

-  забезпечення виконання вимог Системи управління охороною праці в ПНВ ”ВИМПЕЛ”, чинних положень, інструкцій та інших нормативних документів з охорони праці;

-  контролю проходження вступного інструктажу представників підрядної організації раці по чинним інструкціям згідно „Положення про навчання, інструктажі та перевірку знань в ПНВ ”ВИМПЕЛ” з питань охорони праці ”;

-  проведення періодичного контролю стану безпеки обладнання та устаткування на будівельному майданчику підрядника, забезпечення позначень небезпечних місць відповідними знаками, ліквідації небезпечних та шкідливих факторів робочого середовища ;

-  координації діяльності всіх відділів та підрядної організації, що задіяні для виконання будівельно-монтажних робіт, щодо забезпечення на робочих місцях вимог з безпеки праці;

-  розробку та забезпечення виконання заходів з охорони праці передбачених актом –допуском та Проектом виконання робіт;

-  забезпечення відповідного контролю за безпекою виконання робіт працівниками підрядної організації під час проекту;

-  забезпечення своєчасного повідомлення про нещасні випадки, аварії та участь у їх розслідуванні, аналізу та ліквідації причин їх виникнення, розробку й реалізацію заходів щодо запобігання їм;

-  залучення працівників підрядної організації для співробітництва з питань охорони праці, надання їм необхідних консультацій.

3.  По всім вищезазначеним питанням з організації системи охорони праці координувати свої дії із керівником служби охорони праці ПНВ ”ВИМПЕЛ” Куйбідою А. А. та надавати йому відповідні звіти.

4.  На час відпустки, відряджень, хвороби та інших випадків відсутності відповідальної особи, призначеної даним наказом, його обов’язки покладаються на інженера Зарабас К. К.

5.  Керівнику відділу кадрів ПНВ ”ВИМПЕЛ” Майоренко С. А. в термін до 05.09.2007 ознайомити під розпис з даним наказом вказаних в ньому осіб.

Генеральний директор ПНВ ”ВИМПЕЛ” __________ Головатий Д. Д.

підпис

Наказ узгоджено:

Керівник відділу кадрів _____________ Майоренко С. А. „____” _____2007 р.

підпис

Керівник служби охорони праці ___________ Куйбіда А. А. „____” _____2007 р.

підпис

Юрист підприємства _____________ Семенюк Т. Т. „____” _____2007 р.

підпис

 

З наказом ознайомлені:

Інженер відділу механічної підтримки ____ Короленко Ю. М. „___” ____2007 р.

підпис

Інженер ____________ Зарабас К. К. „____” _____2007 р.

підпис