Документация по ОТ и ТБ

Зразок наказа

Підприємство із необмеженою відповідальністю „ВИМПЕЛ”

НАКАЗ

№ 156 від 14 червня 2007 року

М. Першотравневе

Про результати чергової атестації робочих місць за умовами праці

На підставі розгляду матеріалів, поданих атестаційною комісією за результатами атестації робочих місць за умовами праці для визначення (підтвердження) прав працівників на пільгове пенсійне забезпечення, інші пільги та компенсації, передбачені чинним законодавством та узгоджені із профспілковим комітетом ПНВ”ВИМПЕЛ”

НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити перелік робочих місць, професій та посад, працівникам яких надається щорічна додаткова відпустка за роботу в шкідливих умовах, інші пільги та компенсації(доплати) , профілактичне харчування( молоко) передбачені чинним законодавством ( додаток 1).

2.  Затвердити перелік робочих місць, професій та посад, працівникам яких не підтверджено право на пільгове пенсійне забезпечення за віком згідно Списку №2 ( додаток 2). По результатам атестації з виходом чинного наказу пільговий стаж по таким професіям закінчується.

3.  Запровадити введення в дію вказаних додаткових відпусток, інших пільг і компенсацій, профілактичне харчування з 01.07.2007

4.  Керівнику відділу кадрів фабрики Москаленко О. О. за результатами атестації і згідно переліків ( додатки 1 і 2) в термін до 30.07.2007 внести відповідні записи до трудових книжок працівників, витяги з наказу додати до трудових книжок, ознайомити персонал про результати атестації робочих місць.

5.  Керівникам підрозділів підприємства, керівнику служби охорони праці Куйбіді А. А. в термін до 30.08.2007 року забезпечити розробку та подальшу реалізацію заходів по покращенню умов праці на робочих місцях, де проводилась атестація.

6.  Відділу кадрів забезпечити зберігання матеріалів атестації, як матеріалів суворої звітності, протягом 50 років.

7.  Контроль за виконанням даного наказу покласти на керуючого керуючого основним виробництвом Борисвіта К. К.

8.  Керівнику відділу кадрів фабрики Москаленко О. О. ознайомити з даним наказом зазначених в ньому осіб.

Генеральний директор ПНВ ”ВИМПЕЛ” ____Підпис_______ Головатий Д. Д.

Наказ узгоджено:

Керівник служби охорони праці _____________ Куйбіда А. А. „____” _____2007 р.

Юрист підприємства _____________ Семенюк Т. Т. „____” _____2007 р.

З наказом ознайомлені:

Керівник підрозділу ПНВ ”ВИМПЕЛ” ____________. „___” ____2007 р.

Керівник підрозділу ПНВ ”ВИМПЕЛ” ____________. „___” ____2007 р.

Керівник підрозділу ПНВ ”ВИМПЕЛ” ____________. „___” ____2007 р.

Керівник підрозділу ПНВ ”ВИМПЕЛ” ____________. „___” ____2007 р.

Додаток №_1_

до наказу №_156___від _14 червня__2007

"УЗГОДЖЕНО"

Голова профспілкового комітету

________________ Шипокляк І. І.

Від "_____" ________2007 року

ПЕРЕЛІК

Пільг та компенсацій персоналу ПНВ „ВИМПЕЛ” по результатам атестації робочих місць за умовами праці

П/п

№ робочого місця

Відділ/ професія

Пенсія

Доплати,%

Додаткова відпустка, днів

Спец харчування

   

Ремонтно-механічна майстерня друкарського цеху

       

1

1.1.

Електрогазозварник

На з/п

4

3

Молоко

2

1.2.

Слюсар-ремонтник

На з/п

4

-

-

3

1.3.

Токар

На з/п

-

-

-

             
   

Транспортний цех

       

4

2.1.

Акумуляторник

На з/п

4

1

Молоко

5

2.2.

Слюсар-ремонтник

На з/п

4

-

-

6

2.3.

Вантажник

На з/п

-

-

-

7

2.4.

Тракторист

На з/п

-

-

-

8

2.5.

Водій навантажувача

На з/п

4

2

-

Голова атестаційної комісії _______________________ Борисвіт К. К.

Додаток №_2_

до наказу №_156___від _14 червня__2007

"УЗГОДЖЕНО"

Голова профспілкового комітету

________________ Шипокляк І. І.

Від "_____" ________2007 року

ПЕРЕЛІК

Робочих місць, професій і посад, працівникам ПНВ „ВИМПЕЛ” яких не підтверджено право на пільгове пенсійне забезпечення за Списком №2

Пп

Назва структурного підрозділу

Назва професії, посади, код професії

Розділ, підрозділ Списку № 2

Примітка

Розділ 1- Список №2

1

Транспортний цех

Акумуляторник, поз.33

ХХХІІІ ”Загальні професії”

 

2

Ремонтно-механічна майстерня

Електрогазозварник, поз.33

ХХХІІІ ”Загальні професії”

 
         

Голова атестаційної комісії _______________________ Борисвіт К. К.