Документация по ОТ и ТБ

Зразок наказа

Підприємство із необмеженою відповідальністю „ВИМПЕЛ”

НАКАЗ

№ 17 від 05 лютого 2007 року

М. Першотравневе

Про організацію роботи з охорони праці

В ПНВ "ВИМПЕЛ"

На виконання положень Законів України „Про охорону праці”, вимог „Типового положення про службу охорони праці” та з метою створення належних умов функціонування Системи управління охороною праці в ПНВ ”ВИМПЕЛ”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити структуру служби з охорони праці у складі:

керівника служби – Куйбіди А. А.;

інженера з охорони праці – Сивовуса Р. Р.

спеціаліста з контролю електрозахисних засобів – Вищенко Н. Ю;

2. Працівникам служби охорони праці організувати впровадження і функціонування системи охорони праці на підприємстві шляхом:

-  забезпечення виконання вимог Системи управління охороною праці в ПНВ ”ВИМПЕЛ”, чинних положень, інструкцій та інших нормативних документів з охорони праці;

-  організації необхідного навчання та проведення вступних інструктажів персоналу та відвідувачів із питань охорони праці по чинним інструкціям згідно „Положення про навчання, інструктажі та перевірку знань в ПНВ ”ВИМПЕЛ” з питань охорони праці ”;

-  проведення контролю стану безпеки наявного обладнання та устаткування, позначень небезпечних місць відповідними знаками, формування безпечних і здорових умов праці на робочих місцях, мінімізації психофізіологічних факторів важкості і напруженості праці працівників, ліквідації небезпечних та шкідливих факторів робочого середовища ;

-  координації діяльності всіх відділів підприємства, вкалючаючи регіональні представництва, щодо забезпечення на робочих місцях вимог з безпеки праці;

-  розробку та забезпечення виконання заходів з охорони праці ;

-  забезпечення відповідного контролю за безпекою виконання робіт підрядниками;

-  забезпечення своєчасного повідомлення про нещасні випадки, аварії та участь у їх розслідуванні, аналізу та ліквідації причин їх виникнення, розробку й реалізацію заходів щодо запобігання їм;

-  залучення працівників представництва для співробітництва з питань охорони праці, надання їм необхідних консультацій.

3. Керівнику відділу кадрів ПНВ ”ВИМПЕЛ” Майоренко С. А. на час відпустки, відряджень, хвороби та інших випадків відсутності відповідальних осіб, призначених даним наказом, їх обов’язки покладати на інших посадових осіб окремим наказом.

4.Керівнику відділу кадрів ПНВ ”ВИМПЕЛ” Майоренко С. А. внести відповідні зміни в посадові інструкції працівників служди охорони праці. Термін 30.02.2007.

5.Керівнику відділу кадрів ПНВ ”ВИМПЕЛ” Майоренко С. А. в термін до 08.02.2007 ознайомити під розпис з даним наказом вказаних в ньому осіб.

Генеральний директор ПНВ ”ВИМПЕЛ” ____Підпис_______ Головатий Д. Д.

Наказ узгоджено:

Керівник відділу кадрів ___Підпис__________ Майоренко С. А. „____” _____2007 р.

Керівник служби охорони праці _____________ Куйбіда А. А. „____” _____2007 р.

Юрист підприємства _____________ Семенюк Т. Т. „____” _____2007 р.

З наказом ознайомлені:

Керівник підрозділу ПНВ ”ВИМПЕЛ” ____________. „___” ____2007 р.

Керівник підрозділу ПНВ ”ВИМПЕЛ” ____________. „___” ____2007 р.

Керівник підрозділу ПНВ ”ВИМПЕЛ” ____________. „___” ____2007 р.

Керівник підрозділу ПНВ ”ВИМПЕЛ” ____________. „___” ____2007 р.