Документация по ОТ и ТБ

Зразок плана

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

"_____" __________ 20___року

Генеральний директор ПНВ”ВИМПЕЛ”

____________

ПЛАН Основних заходів з охорони праці ПНВ”Вимпел” на 2007 рік.

№ пп

Зміст роботи

Термін

Виконання

Виконавець

Статус виконання/

Примітки

1

2

3

4

5

1

Створення та впровадження в комп"ютерну мережу

підприємства спеціальної бази даних з моніторингу законодавства

Березень

Відділ ОП та відділ ІТ.

 

2

Підготовка матеріалів для колективного договору

Лютий

Відділ ОП та відділ кадрів

 

3

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці керівників та посадових осіб

Березень

Відділ ОП

 

4

Організація та контроль проведення періодичного медичного огляду працівників компанії.

Березень

Відділ ОП та відділ кадрів

 

5

Перевірка знань працівників з питань охорони праці

Квітень

Кваліфікаційна комісія

( щорічна)

6

Встановлення додаткового вентиляційного обладнання у друкарському цеху

Жовтень

Інженерний відділ

 

7

Поточні консультації працівників з питань охорони праці.

Протягом року

Відділ ОП

По необхідності

8

Участь у проведенні професійного навчання та участь у кваліфікаційних комісіях.

Протягом року

Відділ ОП та відділ кадрів

Згідно планів відділу кадрів

9

Проведення навчання з безпечної експлуатації транспортних засобів

Травень

Відділ ОП

 

10

Здійснення експертизи проектів та робочої документації.

Протягом року

Відділ ОП та інженерний

По необхідності

11

Оформлення нарядів-допусків на проведення робіт підвищеної небезпеки та контроль безпеки при проведенні цих робіт.

Протягом року

Відділ ОП

 

12

Перевірка та влаштування додаткового захисного огородження в цеху

Червень

Інженерний відділ

 

13

Перевірка відповідності підрядчиків, оформлення договорів та допусків на виконання робіт.

Протягом року

Інженерний

Відділ

По необхідності

14

Контроль стану охорони праці під час роботи підрядчиків.

Протягом року

Відділ ОП

 

15

Контроль стану охорони праці на дільницях підприємства

Згідно графіку

Відділ ОП

 

16

Організація та проведення поточних вимірювань параметрів шкідливих факторів робочої зони та навколишнього середовища.

Згідно графіку

Інженерний

Відділ

 

17

Закупівля та організація видачі ЗІЗ для працівників згідно норм

Вересень

Відділ закупівлі

 

18

Надання методичної допомоги керівникам по розробці нормативної документації для їх дільниць.

Протягом року

Відділ ОП

 

19

Розробка нормативної документації згідно нових вимог законодавства

Протягом року

Відділ ОП

 

20

Зйомка комплексу фраментів відеофільму для проведення інструктажів з охорони праці.

Березень

EHS

Відділ

 

21

Складання звітно-статистичної документації

Січень

Відділ ОП, бухгалтерія, Відділ кадрів