Документы для исправительных учреждений

Функціональні обов'язки начальника відділу нагляду і безпеки Сімферопольської виправної колонії № 102 в АР Крим молодшого лейтенанта вн. сл. Лядова С.М.

1. Загальні положення

Начальником відділу нагляду і безпеки призначається найбільш підготовлений офіцер, що пройшов підготовку на зборах і призначений наказом начальника управління.

Начальник відділу нагляду і безпеки підкоряється начальнику колонії і його заступникам, він є представником адміністрації у Сімферопольській виправній колонії у АР Крим (№102).

Кваліфікаційні вимоги згідно наказу №127 від 07.09.2002 року: повна, базова чи не повна вища освіта з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, фахівця, бакалавра, молодшого фахівця з напрямку підготовки: право, керування в сфері правопорядка. Стаж роботи в підрозділах охорони, нагляду і безпеки, оперативної роботи в кримінально-виконавчій системі, правоохоронних органах не менш 5 років.

При несенні служби керується вимогами нормативних документів ДКВС України: наказами № №205,275,75, КВК України.

2. Функціональні обов'язки

Здійснюють:

1. Щоденну розробку наказу про забезпечення охорони і нагляду на добу та відомості про забезпечення нагляду на добу.

2. Контроль за станом пропускного режиму між суміжною жилою та виробничою зонами, ізольованими дільницями, цехами та іншими об`єктами установи.

3. Контроль за дотриманням належних умов і порядку в кімнатах побачень засуджених, установлених правил проведення телефонних розмов, приймання (видачі) посилок, передач та бандеролей, придбання товарів у ларьку установи.

4. Визначення необхідної кількості молодших інспекторів для здійснення контролю за навантаженням (розвантаженням) транспорту, його супроводження до КПП, а також працівників зі складу оперативної групи.

5. Контроль за ходом виконання заходів щодо усунення недоліків, визначених у актах обстеження стану ІТЗО.

6. Контроль за порядком заповнення, ведення та зберігання документації ЧПНУ, працівників відділу нагляду та безпеки, а також журналів обліку осіб, які у нічний час виходять з жилих приміщень, журналів перевірок наявності засуджених, журналів погодинної перевірки засуджених на робочих місцях, а також рапортів про застосування спецзасобів.

7. Ведення книги результатів несення служби молодшими інспекторами відділу нагляду і безпеки установи.

8. Щоденні перевірки несення служби молодшими інспекторами чергової зміни та членами оперативної групи.

9. Оформлення і оновлення списків, стендів та альбомів оперативної інформації про осіб, які перебувають на профілактичному обліку (загальні відомості, фотографії, зв`язки та інше).

10. Вивчення та узагальнення позитивного досвіду роботи із забезпечення нагляду за засудженими і впровадження його в практику.

11. Вивчення та інформування молодших інспекторів про хитрощі, які застосовують засуджені для вчинення втечі, зберігання заборонених предметів, а також інших порушень установленого порядку відбування покарання.

12. Щотижневе інформування начальника установи та його першого заступника про результати несення служби черговими змінами та вносять пропозиції щодо Ії поліпшення.

13. Контроль за проведенням щоденних технічних оглядів камер та вжиття заходів щодо підтримання камерного обладнання в ДІЗО, карцерах, ПКТ (ОК), дільницях СІЗО, секторах максимального рівня безпеки, дільницях посиленого контролю та об`єктах КВУ в постійному належному стані.

14. Не рідше одного разу на тиждень контрольні технічні огляди ДІЗО, карцерів, ПКТ (ОК), дільниць СІЗО, секторів максимального рівня безпеки, дільниць посиленого контролю, а також інших будівель та споруд КВУ.

15. Контроль за дотримання виробничим персоналом вимог щодо порядку використання точильного обладнання, клеймування та видачі засудженим інструменту, прийняттям його після закінчення роботи, використанням легкозаймистих речовин і тих, що мають токсичні властивості.

16. Розробляє та забезпечує заходи щодо забезпечення перекриття каналів проникнення в зону, що охороняється, заборонених предметів.

3. Права:

1. Уносити пропозиції керівництву КВУ щодо поліпшення стану нагляду за засудженими.

2. Вимагати пояснення у працівників КВУ, які порушують режимні вимоги на території КВУ, порядок несення служби або не виконують службових обов’язків та клопотати перед керівництвом КВУ про притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. Вимагати від працівників КВУ виконання заходів, визначених у планах нагляду, актах обстеження стану ІТЗО, та обов’язків щодо нагляду за засудженими на закріплених за ними об’єктами.

4. Уносити пропозиції керівництву КВУ щодо можливості працевикористання засуджених за межами території виправного центру, колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання та дільниці соціальної реабілітації.

4. Відповідає за:

1. Виконання заходів з нагляду за засудженими відповідно до вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регламентують порядок відбування покарання засудженими.

2. Підтримання в належному стані ІТЗО, огорож ізольованих дільниць, жилих і комунально-побутових приміщень, тривожної сигналізації та засобів зв`язку.

5. Заміщуємість

При хворобі, чи відрядженні, відпустці обов'язки начальника відділу нагляду і безпеки виконує старший інспектор відділу нагляду і безпеки.