Документы для исправительных учреждений

Розміщення структурних об’єктів установи, місць, уразливих до вчинення втеч засудженими. Порядок проведення обстеження 15-50 м. смуг

План – конспект проведення заняття з атестованим особовим складом

Література:

- Кримінально-виконавчий кодекс України.

- Наказ ДДПВП України від 22.10.2004р. за № 205дск.

- Накази та розпорядження начальника СВК – 102.

- План-схема розміщення об’єктів і комунікацій колонії.

І. Організація нагляду за засудженими на об’єктах кримінально-виконавчих установ:

1. Організація нагляду в житловій зоні: огляд території та приміщень житлової зони здійснюється шляхом періодичних обходів по визначених маршрутах з таким розрахунком, щоб вся територія, жилі, побутові та адміністративні приміщення, підземні комунікації та КСС знаходилися під постійним контролем. Час обходу 15-50 м смузі вказується у відомості про забезпечення нагляду на добу та маршрутній картці.

У відповідності з графіком перевіряються місця, вразливі для вчинення втечі та інших порушень встановленого порядку відбування покарання; будівлі, розташовані поблизу забороненої зони, лінії електропередач, загороджувальні пристрої підземних споруд і комунікацій; звертається особлива увага на місця можливого перерахування засуджених, наявність дробин, трапів, мотузок та інших засобів для вчинення втечі.

Підвальні приміщення будівель та споруд, що розташовані у п’ятидесятиметровій смузі від основної огорожі оглядаються з особовою ретельністю з метою виявлення в них підкопів та проломів. Стіни, підлога та вся територія підвалу перевіряється за допомогою освітлювальних приладів. Предмети, що там знаходяться, пересуваються та простукуються. Ретельному огляду піддаються вірогідні місця щодо підготування до підкопів та маскування грунту.

Найбільш вірогідні для вчинення втечі місця заступник ЧПНУ перевіряє особисто, а також доводить до молодших інспекторів особливості несення служби на окремих об’єктах КВУ.

2. Організація нагляду у виробничій зоні: нагляд у виробничій зоні здійснюється шляхом періодичного її обходу за визначеними маршрутами та згідно з графіком у відомості про забезпечення нагляду на добу та маршрутній картці. Молодші інспектори чергової зміни спільно з виробничим персоналом уважно оглядають виробничі та підсобні приміщення; при відвідуванні цехів або дільниць вони отримують від майстрів та бригадирів інформацію про обстановку та наявність засуджених на робочих місцях.

Особлива увага приділяється стану забороненої зони та прилеглої до неї території, виявленню підкопів, тайників для зберігання заборонених предметів, огляду інженерно технічних засобів, підземних, наземних, повітряних комунікацій та приміщень, які тривалий час не використовуються. Загороджувальні пристрої підземних споруд та комунікацій перевіряються не менш як два рази за зміну. При цьому уважно перевіряються люки колодязів, надійність їх блокування, входи до теплотрас та прилегла до них територія. При перевірці вірогідних до вчинення втеч місць уважно оглядаються місця можливих підкопів.

Важливою умовою ефективності нагляду за засудженими на виробничих об’єктах є постійний контроль за наявністю їх на робочих місцях, який здійснюється молодшими інспекторами чергової зміни з виробничим персоналом, працівниками, залученими до складу оперативної групи.

Перевірка по цехах здійснюється через кожні дві години. В обідню перерву і по закінченню роботи наявність засуджених перевіряється по відділеннях та бригадах, шляхом їх шикування. Про результати перевірки робиться запис у відомості про забезпечення нагляду на добу та журналі погодинних перевірок наявності засуджених на робочих місцях. У першу чергу перевіряються засуджені, схильні до втечі. Заступник ЧПНУ використовуючи інформацію молодших інспекторів, а також особистості спостереження, щогодини доповідає ЧПНУ про знаходження засуджених у цехах, робочих дільницях, випадки залишення засудженими робочих місць, а також спільно з працівниками, які знаходяться на об’єкті, вживає заходів щодо додержання засудженими встановлених правил поведінки.

ІІ. Особливості здійснення нагляду на об’єктах СВК -102:

Територія Сімферопольської виправної колонії в АР Крим \102\ умовно розподілена на чотири дільниці, уразливі до здійснення втеч засудженими:

1. В першу дільницю входять такі структурні об’єкти: компресорна, гараж, склад побутової продукції, кузня, дільниця по виготовленню сітки рабіци, швейна дільниця, сувенірна дільниця, котельна штабу, теплопункт, будівельна група, теплиця, столярна дільниця, КПП №3 (транспортне), а також дільниці контрольно-слідової смуги №1, №2

2. До другої дільниці віднесені: ДІЗО, ПКТ, СМРБ, ДПК, ЛПК, мед. частина, харчі блок, гуртожиток №1, ВН і Б, а також дільниці контрольно-слідової смуги №3,№4

3. В третю дільницю входять: будівля мечеті, гуртожиток №2, гуртожиток №3, гуртожиток №4(з підвалом) , гуртожиток №5, церква, чергова частина, дільниці контрольно-слідової смуги №5,№6

4. В четверту дільницю входять: дільниці РІУ, ЖБВ, деревообробна дільниця, навантажувальна площадка, приміщення дизель-генератору, пожежне депо, зварювальна дільниця, школа, оперативний відділ, КПП №2, кімнати короткострокових та тривалих побачень, дільниці контрольно-слідової смуги №7, №8

Згідно з Планом охорони та Планом нагляду в колонії визначена та затверджена 15-50м. смуга внутрішньої забороненої зони. (Вимірюється від основної огорожі у бік охороняємої зони).

Підставами для цього визначення є:

1. Відповідно наказу ДДПВП України № 237 від 08.12.2003р. житлові, комунально-побутові, та інші будівлі зони, що охороняється не повинні розташовуватися ближче ніж 15м від основної огорожі.

2. 50м смуга від основного огородження визначена як територія, найбільш уразлива у відношенні скоєння підкопів, приготування до здійснення втеч, взяття на таран, тощо.

Наказом начальника колонії периметр СВК-102 АР Крим \102\ умовно розподілений на вісім дільниць внутрішньої забороненої зони (15-50м. смуги), які підлягають контролю щодо відсутності слідів підкопів, відсутності порушень огородження, справності ІТЗО, загороджувальних пристрів, надійності блокування люків підземних комунікацій, відсутності слідів порушення КСС.

Контроль даних дільниць здійснюється шляхом періодичних обходів, які здійснюються черговою зміною і оперативною групою згідно відомості здійснення нагляду на добу (не міньш 3-х разів за зміну). Окрім того, згідно наказу начальника СВК – 102 весь персонал колонії закріплен за відповідними дільницями ВЗЗ, об’єктами колонії та місцями, уразливими до вчинення втеч, підкопів, взяття на таран, тощо.

Працівники колонії, що закріплені за ділянками, раз на тиждень здійснюють перевірку 15-50 метрової смуги, стан внутрішньої забороненої зони, перевірку уразливих до втечі місць та роблять у спеціальному журналі відповідну відмітку.

Відповідальний за ділянку раз на тиждень здійснюють перевірку 15-50 метрової смуги, стан внутрішньої забороненої зони, перевірку уразливих до втечі місць, а також контролює своєчасне здійснення перевірок працівниками колонії, що закріплені за ділянками 15-50 метрової смуги. Виявлені недоліки усуваються негайно, у спеціальному журналі робиться відповідна відмітка.

Відповідальний по установі раз за зміну здійснює перевірку 15-50 метрової смуги, стан внутрішньої забороненої зони, перевірку уразливих до втечі місць, а також контролює своєчасне здійснення перевірок працівниками колонії, що закріплені за ділянками 15-50 метрової смуги. Виявлені недоліки усуваються негайно, у спеціальному журналі робиться відповідна відмітка.

Також слідує вказати, що важливим фактором попередження втеч, порушень ВЗЗ є своєчасне проведення періодичних технічних оглядів будівель, об’єктів колонії. Графік оглядів складається відділом нагляду та безпеки і знаходиться у чергової частині установи. Окрім графіку огляди в обов’язковому порядку здійснюються при проведенні загальних обшуків, оглядів території житлової та виробничої зон.

Під час технічних оглядів, обходів особлива увага звертається на підвальні приміщення, горища, місця рідкого відвідування, заперти приміщення, комори, місця вірогідного переховування заборонених предметів, інструменту, який може бути використано з метою здійснення підкопу, сходи, трапи, тощо. Виявляються ознаки, що указують на підготовку до втечі: порушення суцільності покриття стін, стелі, підлоги, наявність землі, цегли, сплетених джгутів, будівельного сміття.

За результатами оглядів складаються відповідні акти.