Документы для исправительных учреждений

Функціональні обов'язки першого заступника начальника Сімферопольської виправної колонії Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в АР Крим

1. НАЙМЕНУВАННЯ ПОСАДИ – перший заступник начальника Сімферопольської виправної колонії Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в АР Крим \102\ (далі – перший заступник начальника установи)

2. ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ - співробітник, який займає цю посаду,
безпосередньо підпорядкований начальнику Сімферопольської виправної колонії Управління
Державного департаменту України з питань виконання покарань в АР Крим \102\
або особі, яка виконує його обов'язки.

3. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА.

3.1. Перший заступник начальника призначається та звільняється з займаної посади

наказом начальника Управління.

3.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта за освітньо - кваліфікаційним
рівнем магістра, спеціаліста за напрямком підготовки: право, управління у
сфері правопорядку. Стаж роботи в підрозділах охорони, нагляду і безпеки та
оперативної роботи в кримінально - виконавчий системі, правоохоронних
органах не менше 5 років. Досвід роботи щодо управління персоналом.

3.3. У випадках відсутності начальника установи, виконує його функціональні обов'язки.

3.4. Основними задачами співробітника, який займає дану посаду є:

- керівництво та загальний контроль за роботою відділів, підлеглих служб установи;

- організація взаємодії підлеглих та інших служб, контроль за станом охорони, нагляду і безпеки, інженерно-технічних засобів охорони, зв'язку, зберігання озброєння, боєприпасів, спецзасобів в установі.

4. ОБОВ'ЯЗКИ.

4.1. Організовувати роботу підпорядкованих служб для забезпечення надійної охорони об'єктів;

4.2. Готувати необхідні розрахунки для розробки (уточнення) планів охорони об'єктів;

4.3. Контролювати проведення інструктивних занять з особовим складом варт, перевіряти їх екіпіровку, забезпеченість спеціальними засобами захисту, озброєнням;

4.4. Проводити, за вказівкою начальника виправної колонії, розвід на службу з особовим складом чергової служби, перевіряти їх екіпіровку, забезпеченість спеціальними засобами захисту, озброєнням;

4.5. Контролювати облік, зберігання і використання табельної вогнепальної зброї, боєприпасів та спеціальних засобів;

4.6. Особисто контролювати організацію вартової служби, вимагати від особового складу належної пильності та суворого дотримання вимог Кримінально-виконавчого кодексу України та цій Інструкції;

4.7. Забезпечувати ефективність використання сил і засобів виправної колонії для надійної охорони об'єктів;

4.8. Організовувати взаємодію відділу охорони з іншими службами щодо забезпечення надійної охорони об'єктів;

4.9. Здійснювати заходи щодо попередження правопорушень та зловживань працівниками відділів охорони;

4.10. Уносити пропозиції начальнику виправної колонії щодо вдосконалення системи пропускного режиму на об'єктах, що охороняються;

4.11. Щокварталу готувати списки працівників виправної колонії, які мають право впродовж доби входити на територію виправної колони та виходити з неї;
4.12. Готувати плани проведення тренування працівників відділу охорони виправної колонії з відпрацюванням практичних дій в умовах ускладнення опера­тивної обстановки.

4.13.Щоденно перевіряти несення служби черговими змінами, вживати заходів щодо негайного усунення виявлених недоліків.

4.14.Разом із працівниками КВУ проводити ретельну перевірку взаємовідносин засуджених, яких разом поміщують у камери, використовуючи з цією метою всі можливі джерела отримання інформації.

4.15. Здійснювати щотижневі перевірки стану ІТЗО, огорож ізольованих дільниць, жилих і комунально-побутових приміщень, тривожної сигналізації та засобів зв’язку.

4.16. Не менше двох разів на тиждень здійснювати обходи приміщень ДІЗО, карцерів, ПКТ (ОК),дільниць СІЗО, секторів максимального рівня безпеки, дільниць посиленого контролю, проводити особистий прийом засуджених, вживати заходів щодо задоволення їх законних вимог та усунення виявлених недоліків.

4.17. Здійснювати контроль за дотриманням встановленого пропускного режиму на КІШ, ізольованих дільницях, контролювати визначений порядок використання постійних та тимчасових перепусток;

4.18. Здійснювати установлення причин і умов, що породжують правопорушення з боку засуджених та зумовлюють погіршення стану оперативної обстановки.

4.19. Забезпечуавти контроль за блокуванням механічними запорами колодязів підземних комунікацій, а в уразливих для втечі місцях - тривожною сигналізацією, а також підтриманням в належному стані ІТЗО, огорож ізольованих дільниць, жилих і комунально-побутових приміщень, тривожної сигналізації та засобів зв’язку.

4.20. Проводити щомісячний аналіз матеріалів щодо стану організації нагляду і безпеки, який доповідати начальнику установи.

4.21. Перший заступник начальника установи забезпечує:

- Розроблення плану нагляду за засудженими, визначення сил і засобів для виконання обсягів служби, щоденне вивчення обстановки, що складається в КВУ, оперативне реагування на всі її зміни та своєчасну доповідь про них начальнику.

- Виконання завдань з нагляду за засудженими, суворе дотримання ними вимог кримінально-виконавчого законодавства та Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань.

- Взаємодію відділу нагляду і безпеки з іншими службами КВУ щодо забезпечення нагляду за засудженими, які перебувають на профілактичних обліках.

- Оголошення наказом по КВУ необхідної кількості молодших інспекторів та інших представників адміністрації для здійснення своєчасного та якісного контролю за навантаженням (розвантаженням) транспорту, супроводженням його до КПП, перегляду продукції, що важко проглядається.

- Проведення перевірок Несення служби впродовж доби з таким розрахунком, щоб кожний пост молодших інспекторів чергової зміни перевірявся не менше двох разів за зміну, в тому числі один раз у нічний час.

- Проведення службових розслідувань і прийняття рішень згідно з законодавством за всіма випадками вилучення на території КВУ спиртних напоїв, наркотичних засобів, грошей і предметів, що можуть бути використані для вчинення злочинів.

- Організацію роботи з виявлення осіб, які схильні до вчинення правопорушень, з постановкою їх на профілактичний облік і наступним проведенням із ними цілеспрямованої профілактичної роботи. Контроль за своєчасними змінами в обліках цієї категорії засуджених.

- Контроль за обладнанням стендів у місцях навантаження (розвантажений) вантажів, про порядок їх складування та навантаження на транспорт, а також відгородженням майданчиків навантаження-розвантаження вантажів у окремі ізольовані дільниці.

- Контроль за Порядком надання засудженим побачень, телефонних розмов та отримання ними посилок (передач) і бандеролей.

- Щоденне здійснення обходів жилих приміщень у нічний час особовим складом чергової зміни та оперативної групи установи не менше трьох разів з відображенням результатів у спеціальному журналі (доданні 23 до цієї Інструкції), який зберігається в куточку днювального по відділенню,

- Організацію проведення контрольних обшуків засуджених і приміщень, оглядів територій житлової і виробничої зон, а також технічних оглядів приміщень ДІЗО, карцерів, ПКТ, ОК), дільниць СІЗО, секторів максимального рівня безпеки, дільниць посиленого контролю, а також будівель та споруд установі, але не рідше одного разу на тиждень.

- Щоквартальне проведення навчання особового складу установи, з відпрацюванням практичних навичок дій в умовах ускладнення оперативної обстановки та з питань дотримання законності під час здійснення нагляду за засудженими, а також володіння правилами особистої безпеки.

- Контроль за веденням журналів погодинних перевірок засуджених на робочих місцях, проведення контрольних перевірок, ужиття заходів реагування в разі виявлення формального підходу з боку відповідальних посадових осіб.

- Щоденний огляд санітарного стану гуртожитків, комунально-побутових об'єктів із залученням до цієї роботи медичних працівників, начальників відділень соціально-психологічної служби та інших представників адміністрації, з відображенням результатів їх проведення в спеціальному журналі.

- Інформування під розпис засуджених про використання аудіо­візуальних, електронних і інших технічних засобів спостереження та контролю за ними (підписка додасться до особової справи засудженого).

5. ПРАВА.

5.1. Уносити пропозиції начальнику установи щодо поліпшення стану нагляду за засудженими.

5.2. Уносити пропозиції начальнику виправної колонії щодо вдосконалення системи пропускного режиму на об'єктах, що охороняються;

5.3. Клопотати перед начальником КВУ про внесення відповідних змін до планів нагляду за засудженими та притінення до відповідальності осіб, які допустили грубі порушення під час роботи або несення служби.

5.4. Розглядати доповіді начальника відділу нагляду і безпеки, ЧПНУ, а також рапорти, акти і заяви про вчинення засудженими правопорушень. Давати письмові вказівки працівникам установи щодо вжиття заходів реагування.

5.5. Призначати відповідальних осіб за усунення недоліків у стані ІТЗО, сигналізації та зв'язку.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

Перший заступник начальника установи відповідає за:

6.1. Ефективність нагляду за засудженими, їх надійну ізоляцію, здійснення заходів щодо запобігання та попередження втеч і інших злочинів, порушень режиму відбування покарання, виявлення каналів надходження до об'єктів установ заборонених предметів.

6.2. Стан професійної підготовки працівників відділу нагляду і безпеки та чергових змін, забезпечення їх озброєнням, спеціальними, технічними засобами та засобами активної оборони, організацію. виховної роботи та підтримання службової дисципліни.

7. КЕРІВНІ ДОКУМЕНТИ.

Конституція України, Кримінально - виконавчий кодекс України, Закон України "Про Державну кримінально - виконавчу службу України", закони України, що регламентують діяльність кримінально-виконавчої системи, Укази Президента, Постанови Кабінету Міністрів, інструкції, накази та вказівки Державного департаменту України з питань виконання покарань, розпорядження начальника Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в АР Крим, дійсні функціональні обов'язки.