Документы для исправительных учреждений

Функціональні обов'язки старшого інспектора відділу нагляду і безпеки виправної колонії

1. Загальні положення

Старшим інспектором відділу нагляду і безпеки призначається офіцер, що пройшов підготовку на зборах і призначений наказом по ВК.

Кваліфікаційні вимоги згідно наказу №127 від 07.09.2002 року: повна, базова чи не повна вища освіта з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, фахівця, бакалавра, молодшого фахівця з напрямку підготовки: право, керування в сфері правопорядка. Стаж роботи в підрозділах охорони, нагляду і безпеки, оперативної роботи в кримінально-виконавчій системі, правоохоронних органах не менш 2 років.

Старший інспектор відділу нагляду і безпеки підкоряється начальнику колонії і його заступників, начальнику ВНтаБ, він є представником адміністрації Сімферопольський виправній колонії в АР Крим (№102).

При несенні служби керується вимогами нормативних документів ДКВС України: наказами № №205,275, КВК України.

2. Обов'язки

- Організує роботу з установлення адміністративного нагляду за засудженими.

- Контролює дотримання законності при наданні засудженим побачень, телефонних розмов, вручення посилок і передач.

- Контролювати за дотриманням законності при перекладі засуджених у ДІЗО, приміщення камерного типу.

- Організація обліку і контролю за поводженням під облікової категорії засуджених.

- Контролює порядок забезпечення режимних вимог у місцях позбавлення волі. Брати активну участь у нагляді за поведінкою осіб, схильних до втечі, нападу на персонал КВУ, захоплення заручників а також за засудженими в місцях їхнього проживання і роботи.

- Забезпечувати виконання засудженими розпорядку дня, проведення перевірок наявності засуджених, надання дозволу для проведення робіт на заточувальному устаткуванні і доступ до лакофарбових речовин. Недопущення самовільних прибудов.

- Організовувати і залучати співробітників інших служб до проведення обшуків у жилої і виробничої зонах.

- Здійснювати контроль за надійністю устаткування в ДІЗО, ПКТ, локальних дільницях, ділянці СІЗО, КПП, внутрішній заборонній зоні і вживання заходів до належної підтримки стану цього устаткування.

- Впровадження в практику інженерно-технічних засобів нагляду й охорони з метою за - побігання втечі, перекидань заборонених предметів, а також підтримка в належному стані цього устаткування і коштів блокування підземних комунікацій і споруджень, стан внутрішньої заборонної зони і прилягаючої до неї 15-50 метрової смуги.

- Контролювати повноту, законність ведення та зберігання документації ЧПНУ, працівників відділу нагляду та безпеки, молодших інспекторів ДІЗО, ПКТ, кімнат побачень, видачі посилок, передач, бандеролей, а також актів про застосування спецзасобів.

- Оформлювати і постійно обновляти стенді та альбоми оперативної інформації про осіб,

які перебувають на профілактичному обліку (загальні відомості, фотографії та інше).

3. Права:

1. Уносити пропозиції керівництву КВУ щодо поліпшення стану нагляду за засудженими.

2 Вимагати пояснення у працівників КВУ, які порушують режимні вимоги на теріторії КВУ, порядок несення служби або не виконують службових обов’язків та клопотати перед керівництвом КВУ про притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

3. Вимагати від працівників КВУ виконання заходів, визначених у планах нагляду, актах обстеження стану ІТЗО, та обов’язків щодо нагляду за засудженими на закріплених за ними об’єктами.

4. Відповідальність:

Старший інспектор відділу нагляду і безпеки відповідає за організацію і контроль за виконанням поставлених задач молодшими інспекторами, додержання ними законності в поводженні з засудженими і додержання встановленого режиму відбування покарань, попереджати з їх боку злочинів, правопорушень.

5. Заміщуєміть

При хворобі, чи відрядженні, відпустці обов'язки старшого інспектора відділу нагляду і безпеки виконує інспектор відділу нагляду і безпеки.