Документы для исправительных учреждений

Функціональні обов'язки заступника ЧПНК (начальника чергової зміни) ст. сержанта вн. сл. Солодко А.Ю.

1. Загальні положення

Заступником ЧПНК (начальником чергової зміни) призначається прапорщик, що пройшов підготовку на зборах і призначений наказом по ВК.

Заступник ЧПНК (начальник чергової зміни) підкоряється начальнику колонії і його заступників, начальнику ВНтаБ, ЧПНК, він є представником адміністрації Сімферопольській виправній колонії в АР Крим (№102).

Повне середнє утворення, первісна підготовка в навчальних закладах кримінально-виконавчої системи, на посадах молодшого інспекторського складу не менш 3-х років.

При несенні служби керується вимогами нормативних документів ДКВС України: наказами № №205,275, КВК України.

2. Обов'язкі

Заступник ЧПНК (начальник чергової зміни) підкоряється начальнику колонії, його заступникам та ЧПНК.

При несенні служби безпосереднє керівництво заст. ЧПНК (начальником чергової зміни) здійснює ЧПНК. Заступнику ЧПНК підлеглі всі молодші інспектори, призначувані для несення служби.

Заступник ЧПНК, він же начальник чергової зміни молодших інспекторів відповідає:

- за підтримку разом з начальницьким складом у КВУ установленого режиму змісту засудженими;

- за чітке виконання обов'язків і суворе дотримання законності кожним молодшим інспектором зі складу чергової зміни;

- за недопущення втеч і інших злочинів засудженими;

- за недопущення проносу засудженими через міжзонне КПП заборонених предметів, а також їх виготовлення;

- за збереження і справність майна, спеціальних та технічних засобів, що знаходяться в користуванні чергової зміни;

Під здачею знаходяться:

Засуджені, КСП і огорожі внутрішньої заборонної зони, технічні засоби, що використовуються для нагляду.

Заступник ЧПНК, він же начальник чергової зміни молодших інспекторів зобов'язаний:

а) При заступленні на службу:

- після інструктажу начальником колонії чергової зміни поставити задачу кожному молодшому інспектору і направити для зміни постів;

- разом з попереднім заступником ЧПНК перевірити шляхом обходу і зовнішнього огляду весь периметр об'єкта, справність огороджень, стан КСС та 15-метрової смуги місцевості, що прилягає до огородження внутрішньої заборонної зони;

- оглянути прилягаючу місцевість до ДІЗО, ПКТ та ДПК. Перевірити працездатність засобів зв'язку та сигналізації, апаратури «Примула», «Гвоздика»;

- робити допомогу в прийомі поста молодшим інспекторам в ДІЗО-ПКТ та ДПК;

- на парних постах одного з молодших інспекторів призначати старшим;

- прийняти майно відповідно до опису і службову документацію, доповіді молодших інспекторів про прийом постів;

- про зміну постів, а також про усі виявлені недоліки доповідати ЧПНК.

б) При несенні служби:

- організовувати та контролювати виконання завдань молодшими інспекторами нагляду та безпеки, дотримання ними законності в поводженні з засудженими під час підтримання встановленого режиму відбування покарання і запобігання з їх боку злочинів і правопорушень;

- відповідати за стан і схоронність технічних, спеціальних та інших засобів, що використовуються черговою зміною молодших інспекторів під час несення ними служби;

- знати завдання та обов'язки всіх осіб чергової зміни, обстановку в колонії, особливості розміщення і працевикористання засуджених, їх чисельність, розташування підземних споруд та комунікацій, стан ІТЗО внутрішньої території об'єкта, що охороняється;

- ставити завдання молодшим інспекторам під час направлення їх на пости нагляду та маршрути пересування, у період здійснення перевірок наявності засуджених, проведення обшуків та оглядів;

- перевіряти якість несеням служби молодшими інспекторамі і вживати заходів до усунення недоліків, виявлених у їх роботі, про що негайно доповідати ЧПНК;

- передавати ЧПНК після реєстрації рапорту про порушення режиму засудженими, а також про вилученя в них грошей, цінностей та інших заборонених для збереження і використання предметів;

- доповідати через кожні 2 години (у випадку надзвичайних подій - негайно) ЧПНК про стан обстановки на об'єктах нагляду і результати несення служби;

- здійснювати видачу і прийом інструмента для господарських робіт у житловій зоні;

- робити в додатке до наказу нагляду записи про організацію і несення служби молодшими інспекторами на постах (маршрутах);

- стежити за виконанням у колонії розпорядку дня і своєчасною подачею встановлених сигналів;

- у нічний час організовувати і контролювати якість перевірки наявності засуджених на спальних місцях, а осіб, схильних до втечі – через кожні 2 години;

- згідно графіка перевіряти територію житлової зони не менш 3-х раз у зміну. Звертати особливу увагу на поводження засуджених, імовірні місця здійснення втечі шляхом подолання ІТЗО, використання підземних комунікацій, підкопів і т. п.;

- організовувати разом з молодшими інспекторами виведення засуджених на роботу, проведення їх прогулянок і перевірок, а також підйому та відбою в приміщеннях ДІЗО-ПКТ та ДПК;

- у нічний час не менш двох разів перевіряти стан правопорядка в кімнатах тривалих побачень шляхом огляду приміщень загального користування, не порушуючи сон осіб, що там знаходяться;

- організовувати проведення і керувати обшуком засуджених, які повертаються з роботи і стежити за тим, щоб у житлову зону не проникли сторонні особи;

- стежити за тим, щоб засуджені не порушували вимоги локалізації і не пересувалися по житловій зоні без потреби;

- підмінювати молодших інспекторів на час приймання їжі;

Заступнику ЧПНК, він же начальник чергової зміни молодших інспекторів забороняється:

- відлучатися з місця несення служби і відпускати кого-небудь зі складу чергової зміни;

- вступати в невикликувані інтересами служби відносини з засудженими, їх родичами, а також користатися їхніми послугами;

- змінювати передбачену добовою відомістю розміщення осіб чергової зміни та графік несення служби;

- самостійно без ЧПНК поміщати (звільняти) з камер ДІЗО-ПКТ та ДПК засуджених.

3. Права

Заступник ЧПНК (начальник чергової зміни) має право дати команду на застосування спеціальних засобів (наручники), визначеному наказом ДКВСУ №205-2004 року.

4. Відповідальність

Заступник ЧПНК (начальник чергової зміни) відповідає за організацію і контроль за виконанням поставлених задач молодшим інспекторам, подержания ними законності в поводженні з засудженими і подержания встановленого режиму відбування покарань, попереджати з їх боку злочинів, правопорушень.

5. Замінюємість

При необхідності заступником ЧПНК (начальником чергової зміни) призначається найбільш підготовлений молодшій інспектор ВНтаБ, що пройшов підготовку на зборах і призначений наказом по колонії.