Документы для исправительных учреждений

Функціональні обов'язки чергового помічника начальника Сімферопольської виправної колонії № 102 в АРК старшого лейтенанта вн. сл. Коробова О.І.

1. Загальні положення

ЧПНК (черговий помічник начальника колонії) призначається найбільш підготовлений офіцер зі співробітників режимного, оперативного і соціально-психологічної служби, що пройшов підготовку на зборах і призначений наказом по Управлінню ДКВСУ в АРК по пропозиції начальника колонії.

ЧПНК (черговим помічником начальника колонії) підкоряється начальнику колонії і його заступників, а в питаннях організації служби начальнику ВНіБ.

Кваліфікаційні вимоги згідно наказу УДКВСУ № 197: повне чи неповна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, фахівця, бакалавра, молодшого фахівця з напрямків: правознавство, керування в сферах правопорядку. Стаж роботи в колонії не менш 2-х років

При несенні служби керується вимогами нормативних документів ДКВС України: наказами № №205,275, 127, 75, КВК України.

2. Обов'язки

1. Організовувати роботу чергових змін у відповідності з вимогами КВК України, Правилами внутрішнього розпорядку ВК і наказом ДКВСУ №205 від 27.04.2000 року.

2. Перед заступанням на службу вивчити стан оперативної обстановки, виданий начальником колонії наказ про забезпечення нагляду в установі на добу, склад чергової зміни та заходи, які намічено здійснити в період чергування. Забезпечити прибуття особового складу чергової зміни в повсякденній формі одягу за сезоном та відповідно екіпірованого в зазначений час до місця проведення інструктажу.

3. Приймати від ЧПНК, що змінюється службову документацію, спеціальні засоби, майно по описі, перевірити чисельність і місце перебування засуджених по об'єктах колонії, законність підстав перебування засуджених у ДІЗО і ПКТ, технічний стан зв'язку і сигналізації.

4. У журналі прийому здачі чергувань скласти рапорт на ім'я начальника колонії, у якому докласти про результати чергування з указівкою виявлених недоліків у роботі ІТЗО, устаткування камер ДІЗО і ПКТ.

5. Керувати діями особовим складом чергової зміни. Вимагати від них виконання своїх функціональних обов'язків, дотримання установленої відповідно до сезону форми одягу, екіпірування, наявність передбачених відмітних знаків.

6. Відповідати за стан правопорядку в колонії, виконання встановленого розпорядку дня, дотримання законності.

7. Володіти оперативною обстановкою в колонії, вчасно доповідати керівництву колонії про її зміну і повідомити особовий склад чергової зміни, у разі потреби ставити додаткові задачі.

8. Організовувати нагляд, проведення перевірок засуджених, виведення та знаття з роботи, оглядів їх зовнішнього вигляду, обшуків засуджених, так місць їх перебування, здійснювати контроль за особами, що знаходяться на профілактичному обліку. Забезпечити супроводження транспортних засобів по території колонії, а також їх огляд на КПП.

9. Приймати рішення, щодо вилучення в засуджених заборонених предметів, забезпечити їхнє збереження та оформлення відповідних документів, вилучені гроші і цінності оформляти відповідними актами і не пізніше чим у добовий термін здавати в бухгалтерію колонії.

10. З дозволу керівництва колонії надавати побачення, телефонні розмови засудженим з родичами й іншими особами, контролювати порядок прийому та видачі посилок, передач і бандеролей.

11. У встановленому порядку здійснювати приймання прибулих до колонії засуджених для відбування ними покарання, а також разом з начальником відділу КВСР звільняти їх з колонії.

12. Спільно з мед. працівниками здійснювати контроль за своєчасним і якісним готуванням їжі для засуджених, повним вкладенням у казани виданих продуктів, дотримання санітарії і гігієни. Перед кожним прийомом їжі засудженими забезпечити пробу їжі мед. працівниками і дати письмовий дозвіл на її видачу. Забезпечувати й організовувати контроль за прийомом їжі засудженими у встановленому місці та в встановлений час.

13. Забезпечувати своєчасну подання встановленого сигналу або команду з метою неухильного дотримання засудженими розпорядку дня. Групові пересування по території колонії дозволяти тільки строєм, припиняти безконтрольний вихід засуджених за межі ізольованих дільниць.

14. Не менше одного разу за зміну, в обов'язковому порядку, робити обхід житлових і комунально-побутових приміщень, жилої і виробничий зон, перевіряти стан огороджень, підземних комунікацій і інших вразливих щодо втечі місць. Результати перевірки записувати в добовий наказ по забезпеченні нагляду.

15. Забезпечити належний порядок у місцях проведення культурно-масових заходів, з урахуванням великої групи засуджених.

16. Приймати доповіді від співробітників колонії про стан оперативної обстановки на закріплених об'єктах і в разі потреби вживати відповідних заходів.

17. Постійно знати і контролювати перебування персоналу колонії у зоні що охороняється, установлювати причини перебування персоналу колонії в охоронюваній зоні в не встановлений робочий час, забезпечувати постійний контроль за коштами тривожної й охоронної сигналізації і негайно реагувати на їхні сигнали.

18. Контролювати виконання персоналом колонії своїх обов'язків з нагляду за засудженими, на закріплених за ними об'єктах і виявлення можливих місць схронів і місць здійснення втечі.

19. Не менш одного разу за добу силами адміністрації колонії робити перевірку вразливих щодо втеч місць та стану 15-50 м смуг. Результати перевірки відображати в спеціальному журналі.

20. Не дозволяти пересування жінок по колонії без супроводу.

21. У встановленому порядку підтримувати зв'язок з співробітниками чергової зміни. Організовувати взаємодія чергової зміни з складом варти по забезпеченню належного нагляду й охорони об'єкта.

22. Забезпечувати схоронність меблів, майна, техніки, технічних і спеціальних засобів, що знаходяться в черговій частині.

23. Знати порядок оповіщення особового складу по сигналі «Буря», а також дії чергової зміни у випадку виникнення ЧО,

24. Приймати рішення по скаргах і заявам, що вимагають негайного рішення.

25. У випадку одержання повідомлення чи заяви про тяжкий злочин або інших надзвичайних подіях, що можуть викликати ускладнення оперативної обстановки, негайно повідомляти відповідальному від керівництва, начальнику колонії, у чергову частину УДДУПВП в АРК. Одночасно вживати заходів для виявлення всіх обставин виникнення ЧО, збереження слідів злочину, встановлення і затримки злочинців.

ЧПНК під час відсутності начальника колонії і його заступників має право:

1. Давати указівки всім працівникам усіх відділів та служб із питань, що стосуються підтримки в колонії встановленого порядку.

2. У випадку ускладнення обстановки в колонії перерозподіляти сили чергової зміни і залучати інших співробітників для її нормалізації.

3. Виносити постанова про тимчасовий (до 24 годин) запровадженні засуджених у Д1ЗО.

4. Вчасно, з начальником варти по охороні колонії, вирішувати питання щодо етапування засуджених у територіальні медичні заклади, у разі потреби зробити їм невідкладну медичну допомогу.

5. Приймати рішення про проведення огляду осіб, що входять на територію колонії і виходять з її, а також їхніх речей.

ЧПНК забороняється.

1. Відлучатися з місця несення служби і залишати територію колонії.

2. Змінювати розстановку особового складу чергової зміни (крім випадків, зв'язаних із загостренням оперативної обстановки, надзвичайних подій чи стихійного лиха).

3. Права

1 Давати вказівки працівникам усіх відділів та служб з питань, що стосуються підтримання в колонії встановленого порядку.

2 У разі ускладнення обстановки в колонії перерозподіляти сили чергової зміни та залучати інших співробітників до її нормалізації.

3 Виносити постанови про тимчасове (до 24 годин) запровадженні засуджених у ДІЗО.

4 ЧПНК (черговий помічник начальника колонії) має право дати команду на застосування спеціальних засобів (наручники) визначеному наказом ДКВСУ №205-2004 року

5 Вчасно, з начальником варти по охороні колонії, вирішувати питання щодо етапування засуджених у територіальні медичні заклади, у разі потреби надавати їм невідкладну медичну допомогу.

6 Приймати рішення про проведення огляду осіб, що входять на територію колонії і виходять з її, а також їх речей.

4. Відповідальність

ЧПНК (черговий заступник начальника колонії) відповідає за комплектування чергової зміни молодших інспекторів, якість професійної підготовки, стан службової дисципліни, організацію і контроль за виконанням поставлених задач молодшим інспекторам і оперативній групі, суворе додержання ними законодавства в поводженні з засудженими та дотримання встановленого режиму відбування покарань, попереджати з їх боку здійснення злочинів, правопорушень.

5. Замінюємість

Згідно наказу ДКВСУ № 205 від 22.10.2004 року у результаті відсутності одного з ЧПНК через хворобу, навчання, чи відрядження відпустки виконання його обов'язків за наказом начальника колонії монет бути покладене на іншого підготовленого для цього співробітника.