Информация для разничной торговли

Інструкція що до роботи касирів, старших касирів, та бухгалтерів - касирів.

Всі касири які закінчили курс навчання в учбовому класі і направленні на стажування, повинні звернутися до старшого касира та пройти в нього в обов’язковому порядку інструктаж по правилам праці та поведінки на касах. Старші касири, при прибутті нового касира, зобов’язані організувати проведення співбесіди з начальником служби безпеки об’єкту. Касири с першого дня своєї праці повинні мати свою особисту картку с паролем доступу для роботи на касі (повністю прізвище, ім’я, по батькові). Кожен касир повинен перед заступанням на зміну записати особові кошти в лист обліку.

При роботі за касовим апаратом суворо забороняється мати при собі будь які грошові кошти

Касири входять в систему тільки під своїм паролем, робота на касі під чужим паролем категорично заборонена.

В разі підміни касира старшим касиром чи підмінним касиром обов’язково потрібно провести зміну користувача. В разі виникнення ситуації, яка вимагає проведення відміни товару, або зміни кількості вибитого товару у менший бік касир зобов’язаний попередити про це інспектора охорони (на аптеках де інспектор охорони відсутній – старшого фармацевта) Операцій “видалення позиції” та “зміна кількості у менший бік” проводяться в присутності осіб зі складу охорони, які мають право контролю за цими операціями. Відміна товару та зміна кількості являються недійсними в випадку, якщо вони проводяться без присутності покупця на касі, самого товару, рядка на дисплеї. Всі відміни товару та зміна кількості, які будуть проведені з порушенням даної інструкції, будуть відшкодовуватись працівником який провів дані операцій. За порушення проведення відмін про сканованого товару, а також зміни кількості про сканованого товару при продажу, які приведуть до нанесення матеріальної шкоди підприємству, працівники будуть притягуватись до адміністративної (ст..51 КупАП) або кримінальної відповідальності (ст.. 191 кримінального кодексу України). В разі покидання касового вузла обов’язково пересвідчитись в закритті касового ящика. При залишенні касового вузла на обідню перерву чи виході до технічних приміщень касир повинна закрити цигарковий бокс, перекрити прохід між касами, відключити навігацію та поставити табличку “каса не працює”. У кінці зміні касир зобов’язаний здати в касу підприємства всі акційні газети за якими він надав знижку покупцям та записати їх кількість в лист обліку. Всі газети повинні бути підписані на штрих коді (дата, № каси, прізвище касира та підпис). Кількість наданих знижок повинна співпадати з кількістю зданих та записаних газет.

Суворо забороняється мати при собі будь які картки на знижку окрім службових. Не дозволяється користуватись та мати при собі мобільні телефони під час роботи. Відповідальність за виконання даної інструкції покладається на касирів, бухгалтера-касира та старшого касира.