Інструкції з охорони праці

Міністерство аграрної політики України

Затверджую:________________

Наказ_____________________

Посада роботодавця

  і найменування підприємства

___________ №____

число, місяць, рік

ІНСТРУКЦІЯ № 4.54 По техніці безпеки при роботі з різними Сільськогосподарськими тварина

1. Загальні положення

1.1.  Проводити ветеринарну обробку тварин допускаються лише ветеринарні спеціалісти і студенти по спеціальності "Ветеринарна медицина " під їх керівництвом.

1.2.  Для надання допомоги при фіксації тварин можуть залучатися доярки, скотарі, свинарки старше 18 років, які обучені безпечним методам фіксації і приборкання тварин.

1.3. Необхідно додержуватися правил внутрішнього розпорядку. Не допускається  присутність в робочій зоні посторонніх осіб, розпиття спиртних напоїв і робота в стані  сп'яніння, під дією наркотиків, а також працювати хворим і стомленим.

1.4. Працівник і студент повинен проводити ту роботу по якій пройшов інструктаж і на яку  видане завдання, не переручаючи свою роботу іншим особам.

1..5. Небезпечними і шкідливими факторами ветеринарної обробки тварин являються:   травмування персоналу тваринами, хімічна і мікробіологічна безпеки, обладнання  працююче під тиском, підвищений вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони,  травмування інструментами ( скальпель, голки, шприці), фізичне перевтомлення.

1.6.  Спец одяг і інші засоби особистого захисту, що видаються працюючим,  повинні відповідати вимогам відповідних стандартів і технічних умов, зберігання в  спеціально відведених місцях з витримкою правил зберігання і обслуговування,  застосовуватися в неушкодженому стані в відповідності з призначенням.

1.7. Слід знати і виконувати правила пожежовибухобезпеки, користуватися сигналізацією  пожежегасіння. Не допускати використання пожежного інвентарю для іншого  призначення.

1.8. Ветеринарні спеціалісти, студенти і обслуговуючий персонал, які беруть участь в  проведенні ветеринарної обробки тварин, зобов'язанні дотримуватися правил особистої  гігієни і повинні вміти надати першу медичну допомогу потерпілим від нещасного  випадку.

1.9. При виявленні несправного обладнання, пристосування, інструментів, а також при  порушенні норм безпеки пожежі, аварії, травмуванні працівників швидко повідомити  керівнику роботи.

1.10. Особи, що порушили вимоги даної інструкції несуть відповідальність в порядку  встановленому законодавством.

2.Вимоги перед початком роботи

2.1. Оглянути робоче місце. Підлога повинна бути чиста, не ковзка. Перевірити міцність  установки перехідних мисків через канави і транспортери.

2.2. Упевнившись, що проходи не закиданні кормом, інвентарем, транспортними засобами,

сторонніми предметами.

2.3. Одягти спецодяг так, щоб не було звисаючих кінців, волосся заправити під головний  убір.

2.4. Підготувати необхідні препарати, інструменти і засоби фіксації, перевірити їх  пригодність і надійність.

2.5. Перед проведенням ректального дослідження тварин, необхідно змазати настойкою  йоду під нігтеві простори і вінчики пальців. Подряпини, порізи покрити колодієм або  лейкопластиром. В господарствах небезпечних на туберкульоз, бруцельоз ректальне  дослідження проводити лише в акушерських рукавичках.

2.6. Перед дослідженням коней на сап необхідно надівати захисні окуляри  щільно прилягаючи до очей.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. При проведенні ветеринарних заходів тварин зафіксувати в спец, станку або  перенесеним фіксатором. При відсутності фіксаторів використовують різні прийоми  фіксації.

3.2. При виконанні невеликих малоболючих операцій фіксацію ВРХ проводити шляхом здавлювання носової перегородки. Для цього стають спереду правого плечового суглоба, беруть лівою рукою верхівку рогу, пальцями лівої руки захвачують носову перетинку і здавлюють її. Биків беруть за носове кільце.

3.3. При груповій ветеринарній обробці свиней, фіксацію проводять по загонах, розколах  або в груповому станку, притискаючи тварин дерев'яними щитами до стіни.  Свиноматок фіксують шляхом накладання мотузочної петлі на верхню щелепу і  закріпляють її біля стовпа.

3.4. Для обмеження рухомості коней, ВРХ при проведенні ветеринарних заходів  застосовують слідуючи способи: накладання на нижню частину гомілки закрутку з  м'якого мотузка, обводять хвіст навколо однієї з пахових кінцівок з внутрішньої  сторони назовні і утримують її рукою; накладають вище скакального суглоба ковзючу  петлю з м'якої мотузки і затягують на обидві кінцівки.

3.5. Фіксацію голови ВРХ проводять удержуючи носову перегородку або мотузком до стовпа

3.6. Грудну кінцівку коня, ВРХ фіксують за допомогою закрутки м'якої мотузки, яку накладають на передпліччя або підтягують ковзючою мотузкою зробивши з неї вісьмиподібну петлю п'ястя до передпліччя, згинаючи зап'ястковий суглоб.

3.7. Тазову кінцівку ВРХ при огляді пальців, при обрізці копит і при наданні лікувальної допомоги фіксують за допомогою палиці (шеста) і м'якої мотузки, для цього вище скакального суглоба ковзючою петлею закріплюють палицю. За кінці якої два помічники припіднімають кінцівку і відводять її назад. При фіксації в станку на дістальний кінець плюсні накладають путку с кільцем. Пропускають через кільце мотузок кінці якого протягують через кільця стійок фіксаційного станка. Натягаючи кінці мотузки припіднімають кінцівку.

3.8. При проведенні складних і болючих операцій необхідно застосовувати фіксаційні станки, операційні столи. При відсутності фіксаційних станків і операційних столів необхідно використати фізичний або медикаментозний повал для тварин.

3.9. 0собливо збудливим тваринам з метою заспокоєння за 15-20 хвилин до початку фіксації необхідно вводити нейролептики.

3.10. Ректальне дослідження тварин необхідно проводити в станках. Не допускати проводити дослідження через перегородки в станках, денниках на прив'язах без додаткової фіксації

3.11. При проведенні туберкулінізації необхідно використати безтолковий ін'єктор.

3.12. При введенні лікарських речовин внутрішньомускульно, внутрішньошкірно і підшкірно голку необхідно належно закріпити на канюлі шприца.

3.13. При проведенні хірургічних операцій з використанням ножа, скальпельні розрізи необхідно робити в напрямку від себе.

3.14. При набиранні гарячої води, агресивної рідини слід уникати їх розбризкування.

посада керівника підрозділу організації особистий підпис

Узгоджено:

Керівник (спеціаліст) служби

Охорони праці підприємства:___ ____________

особистий підпис прізвище, ініціали