Інструкції з охорони праці

ІНСТРУКЦІЯЗ ОХОРОНИ ПРАЦІ № 100 для лісників

1. Загальні положення інструкція з охорони праці для лісників.

1.1. Дана інструкція передбачена для лісника.

1.2. До виконання обов'язків лісника допускаються особи не молодше 18 років, які визнані фізично придатними до виконання даної роботи медичною комісією та пройшли:

- попереднє спеціальне навчання в установах освіти, вступний інструктаж з охорони праці;

- навчання по 10-ти годинній програмі з охорони праці;

- інструктажі з охорони праці;

- стажування на робочому місці;

- перевірку знань з охорони праці.

1.3. Перевірка знань по безпечним методам та прийомам роботи при виконанні обов'язків проводиться щорічно.

1.4. Не дозволяється допуск до самостійної роботи осіб, що не пройшли медогляд, попереднє спеціальне навчання, вступний інструктаж та стажування на робочому місці.

1.5. При прийняті на роботу лісник повинен отримати інформацію під розпис про:

- умови праці на підприємстві;

- наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних та шкідливих виробничих факторів;

- посадову інструкцію лісника.

1.6. З охорони праці лісник повинен знати:

- Правила внутрішнього трудового распорядку підприємства, вимоги інструкцій по безпеці праці при виконанні лісокультурних робіт, при гасінні лісових пожеж, при заготівлі насіння деревних та чагарникових порід, при поводженні зі службовою зброєю;

кордони свого лісового обходу, де в обході виконуються роботи; повинен негайно оповішати безпосереднього керівника робіт чи іншу відповідальну особу лісгоспу у виникненні нещасного випадку, отруєння, аварії чи пожежі, або загрози що призведе до нещасного випадку, брати безпосередню участь у їх ліквідації, надавати потерпілим першу медичну допомогу;

1.7.  По інструкції при виконанні своїх обов'язків лісник зобов'язаний:

- на робочому місці знаходитись у форменному одязі, під час роботи на лісосіках де працюють бригади, знаходитись в захисній касці та інших засобах індивідуального захисту. Знаходитись на лісосіках без захисних касок забороняється;

- виконувати тільки ту роботу яка передбачена посадовими обов'язками;

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства та

накази керівника робіт або майстра лісу, дотримуватись режиму праці та відпочинку;

- використовувати можливі заходи по усуненню будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу для оточуючих життю чи здоров'ю;

2. Вимоги безпеки перед початком робітпо  інструкція з охорони праці для лісників.

2.1. Отримати від керівника робіт /лісничого, помічника лісничого, майстра/ точні та конкретні вказівки на виконання робіт, дотримання безпечних прийомів та методів праці.

2.2. Проінформувати керівника робіт про місця свого перебування в лісовому обході протягом дня.

3. Вимоги безпеки та охорони праці при виконанні своїх обов'язків.

3.1. При виконанні своїх службових обов'язків лісник повинен бути у форменному одязі, мати при собі посвідчення лісника встановленого взірця

3.2. При перемішенні територією свого лісового обходу лісник повинен керуватися вимогами безпеки під час піших переходів та подоланні незамерзлих водних перешкод у лісі, льодових переходів та переправ, при гужових переїздах та перевезеннях;

- рухаючись в лісових зарослях, необхідно захіщати обличчя та очі від ушкоджень гілками та сучками, необхідно обходити лісові завали.

- За необхідності рухатись між завалами. Не слід перелазити під завислими гілками та верхівками, ставати на гнилі та нестійко лежачі дерева;

-  під час руху слід запобігати перебуванню під час грози під високими та окремо стоячими деревами, під лініями електропередач, поруч з металевими предметами; не слід наносити удари по небезпечних деревах сокирою, спиратися на них;

-  рухатися на ділянках лісу з небезпечними деревами за наявності на їхніх гілках снігу або ожеледиці та під час вітру швидкістю понад 5,2 м/с;

- рухаючись в лісі, слід обходити місця, де висока ймовірність зустрічі з молодняком диких тварин, особливо - хижих. При виявленні молодняку і дорослих тварин необхідно від них триматись шонайдалі; проводити огляд одягу та тіла необхідно не менше двох разів протягом дня на предмет наявності кліщів. Знятих з одягу чи тіла кліщів необхідно знищувати /краше спалювати/, але не роздавлювати руками. Під час роз­давлювання інфікованого кліша через травмовану шкіру можливе зараження працівника кліщовим інцефалітом.

3.3. При проведенні лісокультурних робіт ліснику слід керуватися інструкцією № 17 з охорони праці для виконання лісокультурних робіт.

3.4. Під час гасіння лісових пожеж слід керуватися інструкцією -№ 18 з охорони праці по гасінню лісових пожеж.

3.5. При поводженні з службовою зброєю лісник повинен керуватись інструкцією № 78 з охорони праці при поводженні з мисливською рушницею в побуті та при проведенні полювань.

3.6. При проведенні робіт по відведенню лісосік необхідно працювати справним інструментом. Візири треба розрубувати та розчищати на ширину не менше 0,3 м. Дрібні дерева, на них повинні бути зрізані /зрубані/ врівень з землею. Гілки ближніх, дерев вздовж візирів повинні бути обрубані на ширину і висоту, яка дозволила б уникнути зачеплення за них під час пересування.

3.7. Мірну стрічку під час переходів необхідно носити тільки у згорнутому вигляді, а мірні кілочки /шпильки/ - лише в руці, не підвішуючи їх на поясі.

3.8. Діляночні стовпи слід обтесувати на товстих пеньках або на підкладках, до яких їх потрібно закріплювати дерев'яними кілками чи скобами.

3.9. Перед перенесенням стовпа до місця встановлення слід розчистити підхід.

3.10. При виконанні робіт по розчистці квартальних просік та прорубуванні візирів слід керуватися інструкцією з охорони праці для лісорубів при обрубці сучків.

4. Вимоги безпеки під час закінчення роботи.

4.1. Після закінчення роботи лісник повинен проінформувати керівника робіт /лісничого, помічника лісничого, майстра лісу/ про проведену роботу на протязі всього робочого дня.

5. Вимоги безпеки при виникненні аварійних ситуацій.

5.1. У випадку виникнення аварійної ситуації /пожежі, стихійного лиха, нещасного випадку/ необхідно:

- негайно закінчити роботи;

- відійти в безпечне місце;

- повідомити про те, що сталося керівника робіт;

- при виникненні лісової пожежі організувати гасіння де прибуття керівника робіт;

- при необхідності надати потерпілому першу медичну допомогу;

- викликату швидку допомогу /якшо це можливо/ або організувати доставку потерпілого в найближчий медичний заклад;

- залишити місце, де стався нешасний випадок або аварія без змін, якщо це

не загрожує подальшому розповсюдженню аварійної ситуації та життю людей.