Інструкції з охорони праці

ІНСТРУКЦІЯЗ ОХОРОНИ ПРАЦІ для землекопа

1. Загальні вимоги безпеки інструкції з охорони праці землекопа. 

Землекопи при провадженні робіт відповідно до наявної кваліфікації зобов'язані виконувати вимоги безпеки, викладені в " Типовій інструкції з охорони праці для працівників будівництва, промисловості будівельних матеріалів і житлово-комунального господарства", даної інструкції, розробленої з урахуванням будівельних норм і правил, а також вимоги інструкцій заводів-виготовлювачів по експлуатації застосовуваного устаткування і технологічного оснащення.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком по  інструкції з охорони праці  землекопи зобов'язані:

  а) пред'явити керівнику посвідчення про перевірку знань безпечних методів роботи; б) надягти каску, спецодяг і спецвзуття встановленого зразка; в) одержати завдання на виконання роботи в бригадира або керівника і пройти інструктаж на робочому місці з урахуванням специфіки виконуваних робіт.

2.2. Після одержання завдання в бригадира або керівника землекопи зобов'язані:

  а) підготувати необхідні засоби індивідуального захисту (виброзахисні рукавички і захисні окуляри - при розпушуванні ґрунту за допомогою відбійного молотка і роботі з іншим пневмоінструментом); б) перевірити робоче місце і підходи до нього на відповідність вимогам безпеки; в) підібрати устаткування, інструмент і технологічне оснащення, необхідні при виконанні робіт, перевірити їхню справність і відповідність вимогам безпеки.

2.3. Землекопи не повинні приступати до виконання роботи при наступних порушеннях вимог безпеки;

  а) несправностях технологічного оснащення, засобів захисту працюючих чи інструменту, зазначених в інструкції заводу-виготовлювача, при яких не допускається їхнє застосування; б) несвоєчасному проведенні чергових іспитів (технічному огляді) технологічного оснащення, інструменту, пристосувань; в) несвоєчасному проведенні чергових іспитів або закінченні терміну експлуатації засобів захисту працюючих, установленим заводом-виготовлювачем; г) недостатньої освітленості робочих місць і підходів до них; д) нестійкості укосів ґрунту або кріплень стінок виїмок, наявності валунів, що оголилися на укосах, брил, каменів, що знаходяться в хиткому стані.

2.4. Виявлені порушення вимог безпеки повинні бути усунуті власними силами до початку роботи, а при неможливості цього землекопи зобов'язані повідомити про них бригадиру або керівнику робіт.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Землекопи і при розробці ґрунту у виїмках котлованів, траншеях, колодязях зобов'язані виконувати наступні вимоги безпеки:

  а) розробка ґрунту у виїмках з вертикальними стінками без кріплення допускається на глибину не більш, м: - 1 - у насипних піщаних і великоуламкових ґрунтах; - 1,25 - у супесях; - 1,5 - у суглинках і глинах; б) розробка ґрунту у виїмках глибиною більш зазначеної допускається з пристроєм відповідних, передбаченою технологічною картою, укосів або установкою кріплень їхніх стінок.

3.2. При установці кріплень стінок у виїмках ґрунту землекопи зобов'язані виконувати наступні вимоги:

  а) верхня частина кріплень повинна бути вище брівки виїмки не менш чим на 0,15 м; б) установлювати кріплення випливає в напрямку зверху униз у міру розробки виїмки на глибину не більш 0,5 м; в) стійки кріплень варто встановлювати не рідше чим через кожні 1,5 м; г) розпірки кріплень варто розміщати одну від іншої по вертикалі на відстані не більш 1 м, на кінці розпірок (зверху і знизу) закріплювати фіксуючі бобишки; д) у ґрунтах природної вологості, крім піщаних, товщина дощок повинна бути не менш 4 см, а зазори між дошками - не більш 0,15 м. У ґрунтах підвищеної вологості й у сипучих ґрунтах дошки товщиною не менш 5 см варто розташовувати без зазорів; е) у випадку утворення вивалів або обвалень ґрунту це місце після установки кріплення варто засипати ґрунтом; ж) при сильному припливі ґрунтових вод або наявності водонасищених ґрунтів, що розпливаються, (пливунів) варто влаштовувати штучне водозниження або шпунтове кріплення. Шпунт варто забивати у водонепроникний ґрунт на глибину, зазначену в паспорті кріплення, але не менш 0,75м.

3.3. Розробку ґрунту у виїмках варто здійснювати пошарово, не допускається робити ці роботи "підкопом", з утворенням "козирків". У випадку утворення "козирків" внаслідок обвалу ґрунту землекопи зобов'язані вжити заходів по забезпеченню стійкості ґрунту.

3.4. Землекопам не допускається знаходитися або виконувати роботи в зоні дії екскаватора на відстані менш 10 м від місця дії його ковша. Очищати ківш від налиплого ґрунту слід тільки при опущеному положенні ковша.

3.5. При витягу ґрунту з виїмок за допомогою бадей або інших емкостей у виїмках варто влаштовувати захисні навіси-козирки для укриття працівників у виїмці під час підйому або спуску бадей.

3.6. Розбирання кріплень стінок у виїмках ґрунту землекопи зобов'язані робити в напрямку знизу нагору в міру зведення підземних будівельних конструкцій або прокладки підземних комунікацій і зворотного засипання їх ґрунтом. У ґрунтах природної вологості допускається одночасне видалення кріплень не більше ніж на 0,5 м (трьох дощок) по висоті, а в ґрунтах підвищеної вологості і сипучих ґрунтів - не більш 0,2 м (однієї дошки). При видаленні дощок варто відповідно переставляти розпірки в міру установки нових. У випадках, коли розбирання кріплень може викликати деформацію існуючих будинків і споруджень, кріплення слід частково або цілком залишати в ґрунті.

3.7. Навантаження ґрунту в автосамосвали варто робити з боку заднього чи бічного борту. Перебування людей між землерийною машиною і транспортним засобом не допускається.

3.8. Виконання земляних робіт в охоронній зоні підземних комунікацій дозволяється тільки при наявності оформленого наряду-допуску в присутності представника організації, що експлуатує комунікації, що попадають у зону проведення земляних робіт. Використовувати при цьому інструмент ударної дії (лом, кирки, клини й інструмент із електро - і пневмоприводом) для розпушування ґрунту в безпосередній близькості (ближче 0,25 м) від комунікацій не допускається.

3.9. Провадження робіт у виїмках з укосами, розроблених у зимовий час, з настанням відлиги, а також при проведені обігріву ґрунту або дії тривалих атмосферних опадів, дозволяється тільки після огляду майстром або виконавцем робіт стану ґрунту укосів і обвалення хитливого ґрунту в місцях утворення "козирків" або тріщин (відшарувань), а при необхідності - додаткового розкріплення.

3.10. З охорони праці при розробці ґрунту в зимовий час землекопи зобов'язані виконувати наступні вимоги:

  а) при механічному розпушуванні мерзлого ґрунту (клин-молотом, кулею-молотом) землекопам варто знаходитися в радіусі не менш 20 м від місця розпушування; б) у разі потреби виконання робіт з електропрогріву мерзлого ґрунту не допускається перебування працівників на ділянках площі, що прогрівається та знаходяться під напругою. При цьому дозволяється наближатися на відстань не менш 3 м від контуру ділянки, що прогрівається, що повинний бути обгороджений, вивішені попереджувальні написи і сигнали, а в темний час доби - сигнальне освітлення; в) розробка ґрунту на ділянці з застосуванням електропрогріву допускається тільки після зняття електричної напруги і звільнення ділянки від проводів; г) розробка ґрунту у виїмках без кріплень дозволяється тільки до рівня промерзання ґрунту (не більш 0,5 м), при цьому стан стінок необхідно постійно контролювати. Розробка ґрунту у виїмках нижче зазначеного рівня допускається тільки з установкою кріплень стінок.

3.11. Розробка ґрунту в опускних колодязях допускається при виконанні наступних вимог безпеки:

  а) роботу виконувати тільки під безпосереднім керівництвом майстра або виконавця робіт; б) під ножем опускного колодязя розробку ґрунту варто здійснювати тільки вручну. Не допускається розробляти ґрунт більш ніж на 1м нижче крайки ножа опускного колодязя, при цьому порядок розробки ґрунту і видалення підкладок з-під ножа повинний забезпечувати його рівномірне і симетричне осідання; в) підйом і опускання землекопів з опускного колодязя допускається тільки по встановленим усередині колодязя навісним сходам (не менш двох); г) при переміщенні ґрунту в баддях або грейфером за допомогою вантажопідйомного крана землекопи повинні знаходитися під захисним козирком, установленим по всьому периметрі колодязя, із протилежної сторони від місця переміщення ґрунту, а рух бадді - здійснювати по спеціальних напрямних; д) при необхідності використання в колодязі сигнальника він повинний знаходитися на площадці з огородженням, установленої поза зоною роботи грейфера.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

4.1. У випадку виявлення при провадженні робіт підземних комунікацій або вибухонебезпечних матеріалів, не зазначених виробником або бригадиром, розробку ґрунту варто зупинити і вийти з небезпечної зони, поставивши до відома керівника робіт. До роботи можна приступати тільки після одержання відповідного дозволу.

4.2. З появою в укосах виїмок, ознак зрушення або сповзання ґрунту, землекопам варто негайно зупинити виконання робіт і вийти з небезпечної зони до виконання заходів, що забезпечують стійкість укосів.

5. Вимоги безпеки по закінченні роботи з інструкція з охорони праці.

5.1. З інструкції з охорони праці по закінченні робочого дня землекопи зобов'язані:

  а) оглянути стан стінок виїмок і у випадку виявлення нестійкості укосів виконати необхідні заходи щодо їх закріпленню; б) очистити берму виїмки від розробленого ґрунту; в) переконатися у відсутності на укосах виїмки грудок, брил ґрунту, при їхньому виявленні їх варто видалити; г) інструмент, оснащення й інші пристосування, застосовувані в процесі виконання завдання, очистити від ґрунту і забрати у відведене місце; д) спецодяг, спецвзуття й інші засоби індивідуального захисту очистити і забрати в призначене для їхнього збереження місце; е) якщо не закінчена робота в колодязі або шурфі, закрити або відгородити їх, у темний час доби включити сигнальне освітлення; ж) про всі недоліки або неполадках під час виконання роботи повідомити бригадиру
Розробив __________________ ________________________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)
УЗГОДЖЕНО:
Керівник (спеціаліст) служби охорони праці підприємства _____________________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)
Юрисконсульт __________________ ________________________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)