Інструкції з охорони праці

Інструкція з охорони праці для фахівців і робітників, що виконують топографо-геодезичні роботи

1 .ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. До топографо-геодезичних робіт допускаються особи віком не менше 18 років, які пройшли медичне обстеження, навчання за фахом, вступний та первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці, з обов'язком записом про це в журналах реєстрації інструктажів.

1.2. Фахівці та робітники, зайняті на польових роботах, повинні:

1.2.1. Бути забезпечені спецодягом та спецвзуттям згідно з нормативами.

1.2.2. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.2.3. Виконувати тільки ту роботу, по якій проведено інструктаж.

1.2.4. Не допускати перебування на робочому місці сторонніх осіб

1.2.5. Нести особисту відповідальність за виконання правил охорони праці, пожежної безпеки, за безпеку колег по роботі та виробничу санітарію.

1.3. Бригада, яка виконує топографо-геодезичні роботи, повинна складатися не менше як із двох виконавців: топограф і рейковий.

1.4. В період тимчасового відпочинку не лягати під стоячий автотранспорт чи біля нього.

1.5. Перевезення бригад, які виконують топографо-геодезичні роботи, дозволяється тільки в спеціально обладнаних автомобілях. Перевезення в автомобілі осіб, які не мають ніякого відношення до виконуваної роботи, заборонено.

1.6. Перед виконанням робіт підвищеної безпеки (згідно з Переліком робіт з підвищеної небезпеки затвердженим Наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005р. № 15) з працівниками відділу проводиться цільовий інструктаж та оформляється наряд-допуск.

1.7. До виконання робіт підвищеної небезпеки допускаються працівники, які Пройшли спеціальне навчання 3 Правил безпечного виконання цих робіт та медичний огляд.

1.8. Працівники, які виконують топографо-геодезичні роботи на об'єктах підвищеної небезпеки, повинні бути ознайомлені під підпис з небезпечними зонами та ділянками. Усі працівники повинні пройти інструктаж за вимогами безпеки у конкретних умовах роботи та повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту (ЗІЗ).

1.9. При виконанні робіт у біологічно небезпечних зонах та районах осередкового захворювання усім робітникам повинні бути зроблені спеціальні щеплення або вакцинація.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

До початку топографо-геодезичних робіт виконавці повинні:

2.1. Ознайомитися на місцевості з маршрутом руху, виділити небезпечні місця, а старшому групи вибрати маршрут безпечного виконання робіт.

2.2. Одягти передбачений нормами одяг, спецвзуття та головні убори.

2.3. Перевірити наявність та справність інструменту, приладів, обладнання.

2.4. Перевірити наявність медичної аптечки для надання першої медичної допомоги і термосу з питною водою.

2.5. Про виявленому у колег або особистому нездужанні повідомити керівника робіт і чекати його вказівок.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. Маршрути пересування повинні відповідати розробленим схемам виконання робіт або повинні бути погоджені з керівництвом техвідділу.

3.2. З настанням негоди (снігопад, гроза, затяжний дощ, густий туман і т. д.) під час пересування (переходів) необхідно перервати рух, сховатися в небезпечному місці та переждати негоду.

3.3. Переходи та пересування бригади повинні виконуватися тільки в світлий час доби.

3.4. При виявленні обірваного проводу діючої лінії забороняється наближатися до нього на відстані менше 10м.

3.5. Пересуватися тільки по добре видимій місцевості тому, що в густій траві можуть бути дренажні та інші колодязі без верхнього огороджувального кільця. Не наступати на кришки люків та різні перекриття ям, каналів і котлованів.

3.6. Не палити в автомобілі, на полях, де дозрівають культури, а також біля скирд.

3.7. Влітку, піл променями сонця, необхідно працювати з покритою головою. В найбільш жаркі години дня необхідно переривати роботу і переносити її на ранок чи передвечір'я.

3.8. При виконанні польових робіт забороняється:

- Знаходитися в алкогольному та наркотичному сп’янінні;

- пити воду з джерел, непередбачених для цього;

- лягати на вогку землю;

- стрибати і купатися, що не призначені для цього;

- за своєю ініціативою здійснювати контакти з представниками тваринного світу;

- приймати їжу брудними руками.

3.9. Переходи уздовж автомобільної дороги (на роботу чи в процесі роботи) дозволяється виконувати тільки по узбіччю земляного полотна назустріч руху транспорту.

3.10. Місце роботи облаштувати тимчасовими дорожніми знаками та огородження, також робітники бригад повинні бути одягнені в сигнальні жилети.

3.11. Автомобільну дорогу поза населеним пунктом необхідно переходити тільки на ділянках, де вона добре проглядається в обидві сторони.

3.12. Пункти планово-висотного обґрунтування повинні закріплюватися штирями, які забиваються на рівні з полотном дороги.

3.13. При виконанні проміру сторін планово-висотного обґрунтування стрічкою чи рулеткою повинні бути виключені випадки затягання стрічки чи рулетки на проїжджий частині дороги. Не залишати на дорогах без нагляду геодезичні інструменти та обладнання.

3.14. До робіт на залізничних дорогах допускаються особи з добрим слухом та зором.

3.15. Перехід уздовж лінії залізничної дороги до місця роботи і назад дозволяється під наглядом керівника робіт тільки по узбіччю земляного полотна або в стороні від колії на відстані не менше 2м від крайньої рейки.

3.16. Забороняється переходити чи перебігати колію, знаходитися на залізничної колії або сусідній колії під час маневрування потягу, піднімати нівелірну рейку, віху та інші інструменти до проводу лінії електропередач чи до контактної мережі залізничних доріг на відстані ближче чим 2м.

3.17. На об'єктах залізничних доріг робітники зобов'язані переходити уздовж колії тільки по узбіччю, або посередині між колії, при цьому слідкувати за рухом потягу.

3.18. Працюючи на залізничному мості при вд|5щщеяні потяга переходити на спеціальні площадки або виходити за межі мосту.

3.19. Переправи в брід на автомобілях дозволяються на невеликій швидкості і тільки на ділянках з твердим та рівним дном.

3.20. Переправи через водні перешкоди здійснювати тільки переконавшись в безпеці переправи.

3.21. Переправи в брід пішки здійснювати при температурі води не нижче +12° по рівному і нев'язкому дну на глибині до 1м.

3.22. Перевірена ширина полоси броду повинна бути не менше 3м, при цьому забороняються переправи:

- по виступаючим із води камінням;

- без взуття і шестів;

- через водні перешкоди різної ширини під час сильного дощу, снігу, туману, вітру і великих хвиль.

При необхідності використання плавучих засобів (човна, понтонного плоту) необхідно:

- користуватись справними плавучими засобами;

- знати визначену вантажопідйомність та місткість кількості пасажирів даного плавзасобу;

- забезпечити комплектування плавзасобів рятувальними жилетами, кругами та страхувальними мотузками.

Пересуватись по тросу, стоячі в човні і триматись за трос руками забороняється. При роботі з тросом пересуватись по ньому на плавзасобах можна за допомогою петлі або гака. Якщо човен закріплено за трос у носовій частині, переміщування по тросу дозволяється тільки при наявності на кормі рульового. Наближення плавучих засобів до тросу при швидкості течії понад 3 м/с дозволяється тільки з низового боку.

Працівники, які переміщуються до місця роботи човном та проводять роботи з понтонного плоту, повинні дотримуватись правил поведінки на воді.

3.23. Для запобігання від укусів отруйних комах (каракуртів і т. д.), а також змій працівникам забороняється:

- ходити в легкому відкритому взутті;

- під час роботи перевертати каміння і обладнання без попереднього їх огляду;

- мити автомобілі біля водних джерел (річки, канали, водонакопичувачі, свердловини).

3.24. Перед переправою по льоду необхідно уважно оглянути та визначити загальну придатність льодового покриву для переправи.

3.25. Місце переправи по льоду повинно мати:

- зручні пологі спуски на лід;

- добре сполучення льоду з берегом;

- рівний та надійний по міцності льодовий покрив без ополонок та тріщин.

3.26. При виконанні робіт на територіях нафтогазопроводів необхідно виконувати наступні правила:

- місця відкритого виділення газу обходити з навітряного боку;

- не розташовуватись на відпочинок і для прийняття їжі поблизу газонебез-печних місць;

- спуск в колодязі, траншеї та ємкості категорично забороняється;

- не допускати відкритого полум'я на території;

- паління дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

3.27. При топографічних зйомках підземних інженерних комунікацій керівник підрозділу зобов'язаний до початку роботи ознайомити

робітників з роботами в колодязях, колекторах з інструкцією по охороні праці при цих роботах і перевірити їх знання, одночасно проводити постійний контроль за дотриманням її вимог.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПО ЗАКІНЧЕННЮ РОБОТИ

4.1. По закінченню роботи необхідно:

- прибрати з робочого місця інструмент та обладнання;

- прибрати огородження з дороги, колодязів і колекторів;

- здати інструмент, обладнання та індивідуальні засоби захисту в назначені місця.

4.2. Спецодяг та спецвзуття очистити від пилу і бруду.

4.3. Вимити руки і обличчя водою з милом.

4.4. Про всі зауваження і неполадки, виявлені під час роботи, повідомити керівника робіт.

4.5. Вимоги інструкції є обов'язковими для працюючих. За невиконання вимог інструкції вони несуть персональну відповідальність.

4.6. Керівник підрозділу несе відповідальність за забезпечення всіх працюючих інструкціями та своєчасне проведення інструктажу.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. При виникненні аварійної ситуації, коли один із членів бригади нездатний самостійно пересуватися, потерпілому необхідно надати медичну допомогу і доставити його в найближчий медпункт, а також повідомити керівника робіт.

5.2. У випадку виникнення пожежі негайно повідомити керівника робіт і пожежну охорону за телефоном та розпочати гасіння пожежі підручними засобами.

Начальник технічного відділу

УЗГОДЖЕНО:

Головний спеціаліст з охорони праці служби

Головний спеціаліст з питань кадрової роботи служби кадрового забезпечення

Головний юрисконсульт