Інструкції з охорони праці

ІНСТРУКЦІЇ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ РОБІТ НА ОБ`ЄКТАХ ФІЛІЇ КАФЕДРИ

Під час занять на об`єктах філій кафедри АЕП студенти повинні строго додержуватися Загальних вимог безпеки в навчальних лабораторіях (ГОСТ 12.4.113-82) і Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Студенти, які вперше приступають до виконання лабораторно-практичних робіт, проходять інструктаж з техніки безпеки і розписуються в журналі реєстрації інструктажів (ГОСТ 12,0.004-90). Інструктаж проводять викладачі або інженерно-технічні працівники філії, які проводять заняття.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Під час занять на об`єктах філій кафедри АЕП виконуються роботи з використанням електричних машин, різноманітної апаратури управління та захисту, які під'єднуються до мережі 220 В постійного та змінного струму.

Нехтування правилами безпеки при виконанні лабораторно-практичних робіт, неуважність або необережність може призвести до пошкодження апаратури або приладів і може стати причиною нещасних випадків.

Для безпечної роботи на об`єктах філій кафедри АЕП кожен студент повинен знати і суворо дотримуватися наступних правил безпеки:

1. Збирати схему і тим більш вмикати в мережу дозволяється тільки після ознайомлення з усім обладнанням, апаратурою та вимірювальними приладами, їх принципом дії, призначенням в схемі і номінальними даними.

2. Електричну схему можна збирати тільки при виключеному вимикачі з боку живлення.

3. Зібрану електричну схему перед вмиканням обов’язково повинен перевірити викладач або інженерно-технічний працівники філії.

4. Перед включенням електричної схеми під напругу треба обов’язково перевірити за показниками вольтметра, встановленого на робочому місці, чи знаходиться рукоятка індукційного регулятора напруги у вихідному положенні.

5. При кожному включенні схеми необхідно попередити про це своїх товаришів.

6. Включати електричну схему апаратами керування в мережі необхідно послідовно, починаючи з боку живлення: автоматом на щитку, автоматом на робочому місці. Відключати схему в зворотній послідовності.

7. Вносити зміни в схему (робити перемикання) дозволяється тільки при вимкненому автоматі.

8. В процесі виконання роботи не доторкатися до оголених кінців проводів, металічних затискачів, затискачів вимірювальних приладів, апаратів електродвигунів або іншого обладнання, яке знаходиться під напругою.

9. Не знімати захисних огорож з апаратів, приладів, обладнання.

10. Слідкувати за щільністю розбірних контактних з’єднань.

11. Замір опору ізоляції електродвигуна мегомметром необхідно виконувати при повному вимкненні його з електричної мережі.

12. Суворо дотримуватись вказівок викладача про особливості виконання кожної роботи.

13. При виявленні несправностей в схемі, необхідно терміново зупинити роботу і повідомити про це викладача або інженерно-технічного працівника філії, що проводить лабораторно-практичну роботу.

14. Категорично забороняється доторкатися рукою або ногою до частин, які обертаються.

До виконання лабораторно-практичних робіт допускаються студенти, які прослухали інструктаж з техніки безпеки, засвоїли правила, що подані вище й розписалися в спеціальному журналі.

Студенти, які не пройшли інструктаж з техніки безпеки, до виконання лабораторних робіт не допускаються.

ІІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

1. Привести в належний стан одяг, робоче місце.

3. Перед початком роботи всі студенти повинні ретельно ознайомитися зі схемою електропостачання об`єктів філій кафедри й окремих робочих місць, розташуванням і призначенням пускозахисної апаратури на силовому щитку, а також записати технічну характеристику випробуваних і використовуваних приладів і апаратів.

ІІІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ РОБОТИ

Роботи в на об`єктах філій кафедри АЕП виконуються бригадою студентів по 2 – 4 чоловіки. Кожна бригада повинна виконувати всі лабораторно-практичні роботи, передбачені календарно-тематичним планом кафедри.

До кожної лабораторно-практичної роботи студент повинен готуватися завчасно.

При виконанні роботи студент повинен ознайомитись з обладнанням, апаратурою та вимірювальними приладами і приступити до збирання схеми. При цьому необхідно керуватися правилом, що силові кола й кола управління збираються окремо; з’єднують спочатку послідовні, а потім паралельні кола. Необхідно намагатися не закріпляти під одним затискачем більше двох кінців проводів. Їх потрібно розмістити рівномірно між іншими затискачами.

Приєднання електровимірювальних приладів до електричних машин здійснюється через клемну колодку, яка закріплена на корпусі останньої.

Зібрану схему обов’язково повинен перевірити викладач або інженерно-технічний працівник філії. Перед вмиканням під напругу необхідно переконатися, що індукційний регулятор напруги знаходяться у вихідному положенні.

Напругу на затискачі електродвигуна (трансформатора) потрібно подавати послідовним вмиканням апаратури управління зі сторони живлення, а знімати – у зворотному порядку.

Категорично забороняється включати електричну схему в мережу без перевірки і дозволу викладача або інженерно-технічного працівника філії. Будь-які зміни в схему дозволяється вносити тільки при відключенні її від мережі. Після зміни робочої схеми включення її під напругу допускається після перевірки викладача або інженерно-технічного працівника філії.

Під час проведення дослідів бути уважним і обережним, не відволікатися сторонніми справами і розмовами.

Не дозволяється підходити до інших електроустановок, силових щитків і робити на них які-небудь включення.

Забороняється залишати без нагляду лабораторно-практичну установку, що знаходиться під напругою, допускати до роботи на ній сторонніх студентів.

Необхідно стежити за тим, щоб сила струму і напруга не перевищували встановлених меж.

ІV. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

При нещасному випадку необхідно миттєво відімкнути установку від мережі, негайно надати першу допомогу потерпілому. У випадку необхідності викликати швидку допомогу за телефоном 103.

У випадку пожежі негайно вимкнути автоматичні вимикачі постійного та змінного струмів на розподільчих щитках кожного робочого місця та автоматичні вимикачі безпосередньо на робочому місці, вжити заходів щодо ліквідації пожежі.. При необхідності викликати пожежну команду за телефоном 101.

V. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗАКІНЧЕННІ РОБІТ

1. Після виконання всіх передбачених програмою дослідів електрична схема повинна бути відключена від мережі.

2. Закінчивши роботу привести робочі місця в належний стан.

РОЗРОБНИКИ: Зав. кафедри АЕП