Інструкцiї з пожежної безпеки

Інструкцiя з пожежної безпеки № 5 для робiтникiв дитячого садка.

Загальнi вимоги інструкцiї з пожежної безпеки.

Всi працiвники дитячого садка повиннi пройти попереднє навчання з питань пожежної безпеки i перевiрку знань, а особи, якi виконують роботу, пов"язану з пiдвищеною пожежною небезпекою, попередньо, до початку самостiйного виконання робiт проходять спецiальне навчання (пожежно - технiчний мiнiмум), а потiм постiйно, один раз на рiк - перевiрку знань.

Для всiх примiщень визначається категорiя з вибухонебезпечної та пожежної небезпеки.

Територiя дитячого садка повинна мати огорожу.

Дороги, проходи i проїзди до будiвель, пiдступи до пожежного iнвентаря, обладнання та засобiв пожежогасiння мають бути завжди вiльними, узимку очищатися вiд снiгу.

Евакуацiйнi шляхи i виходи повиннi утримуватися вiльними, нiчим не захаращуватися i в разi виникнення пожежi забезпечувати безпеку пiд час евакуацiї всiх людей.

Мiсця для палiння повиннi бути позначенi знаком або написом, встановлена урна або попiльничка бути з негорючих матерiалiв.

У примiщеннях, пов'язаних з перебуванням дiтей, килими, паласи, килимовi дорiжки та iншi покриття необхiдно жорстко прикрiплювати до пiдлоги.

У дитсадку повинно бути встановлене чергування. Примiщення для розмiщення чергових мае бути забезпечене телефонним зв”язком. черговий зобов”язаний мати при собi комплект ключiв вiд дверей евакуацiйних виходiв, ручний електричний лiхтар.

  По інструкцiї у будiвлях дитячого садка забороняеться!

·  здавання примiщень в оренду для використання iх за iншим призначенням;

·  влаштування кухонь, пралень у дерев”яних (горючих ) будiвлях;

·  влаштування покрiвлi з горючих матерiалiв (соломи, комишу, трiсок тощо)

·  розмiщення акумуляторних, зберiгання бензину, гасу та iнших ЛЗР та ГР, балонiв з газами та киснем;

·  проведення вогневих (у тому числi зварювальних та iнших пожежонебезпечних робiт за наявностi у примiщеннях дiтей;

·  використання електроплиток, кип”ятильникiв, електрочайникiв, прасок, за винятком спецiально обладнаних примiщень;

·  застосування для освiтлення свiчок, гасових ламп i лiхтарiв;

·  навiшування грат на вiкна примiщень, де перебувають дiти.

ПОРЯДОК ДIЙ У РАЗI ПОЖЕЖI.

Такий самий як тут.

Завiдуюча садком, що прибула на мiсце пожежi зобов"язана:

Таке саме як в інструкціі.

Головний iнженер

Головний механiк

Енергетик