Інструкцiї з пожежної безпеки

Інструкцiя з пожежної безпеки № 6 для робiтникiв iдальнi.

Загальнi вимоги інструкціі.

Ця частина така сема як тут.

Розташування технологiчного обладнання в iдальнi треба виконувати таким чином, щоб воно не перешкоджало вiльнiй евакуацii вiдвiдувачiв у разi пожежi.

Мiсткiсть обiднiх залiв повинна визначатися з розрахунку 1,4м на одне посадочне мiсце.

Адмiнiстрацiя iдальнi не повинна допускати переповнення залiв вiдвiдувачами.

В обiднiх залах повиннi постiйно утримуватися вiльними основний прохiд завширки не менше 1,35м, що веде до евакуацiйних виходiв, а також проходи до окремих посадочних мiсць.

Установлення в обiднiх залах тимчасових естрад, помостiв, освiтлювальноi та електромузичноi апаратури, прокладання кабелiв та проводiв слiд здiйснювати таким чином, щоб не погiршились умови евакуацii.

У будiвлi iдальнi забороняеться!

·  зберiгати горючi матерiали, вiдходи, упаковку та контейнери в обiднiх залах та на шляхах евакуацii;

·  зберiгати горючi товари або негорючi товари в горючiй упаковцi у примiщеннях, якi не мають вiконних отворiв або спецiальних засобiв димовидалення;

·  проводити вогневi роботи пiд час перебування людей у обiднiх залах;

·  прасувати одяг електропрасками безпосередньо в обiднiх залах;

·  розмiщення акумуляторних, зберiгання бензину, гасу та iнших ЛЗР та ГР, балонiв з газами та киснем;

·  застосування для освiтлення свiчок, гасових ламп i лiхтарiв;

ПОРЯДОК ДIЙ У РАЗI ПОЖЕЖI і Завiдуюча iдальнi, що прибула на мiсце пожежi зобов"язана:

Дивись в інструкціі