Командно-штабні навчання цивільної оборони

Рекомендації з питань планування,о рганізації, підготовки та проведення

Загальні положення

Успішне вирішення завдань цивільної оборони (ЦО) на об'єктах господарської діяльності (ОГД) з значній мірі залежить від рівня підготовки керівного складу, штабів, служб, командно-начальницького, особового складу формувань ЦО.

Командно-штабні навчання (КШН) дозволяють без порушення виробничого процесу у відносно короткий час відпрацювати весь комплекс заходів, пов’язаних з перевіркою реальності планів ЦО на ОГД, підготовкою органів управління, організацією та проведенням рятувальних та інших невідкладних робіт (РІНР).

КШН проводяться не менше одного разу на рік, тривалість навчань - 1 доба та більше. КШН сприяють всебічній підготовці об’єктів до комплексних об’єктових навчань (об’єктових тренувань).

До КШН залучаються:

Начальники ЦО - керівники навчань;

Штаби та служби ЦО;

Евакуаційні комісії;

Командно-начальницький склад;

Формування ЦО, головним чином, - ланки зв’язку, розвідки, обслуговування укриттів та сховищ;

Посередники.

Керівник навчання несе особисту відповідальність за підготовку та проведення КШН.

Він зобов’язаний:

Визначити вихідні дані для планування навчань;

Визначити склад керівництва навчанням, штаб керівництва та посередників;

Організувати рекогносцирування району навчання;

Здійснювати керівництво розробкою основних документів навчання;

Готувати своїх заступників, помічників посередників, штаб керівництва,

Організувати забезпечення практичних заходів, що відпрацьовуються під час lнавчання.

Штаб керівництва (група управління) є основним органом, що забезпечує підготовку та проведення навчань

На штаб керівництво покладається:

Розробити учбово-методичні документи та довести їх до виконавців;

Планування підготовку керівництва навчанням та посередників

Контроль за підготовкою та участю керівного, командно-начальницького, особового складу формувань та інших учасників навчання;

Підготовка учбово-матеріальної бази, пунктів управління, робочих місць тих, хто навчається, засобів зв’язку та оповіщення;

Готує розбір навчання і таке інше.

Якість навчання в значній мірі визначається ретельністю його підготовки та проведення.