Командно-штабні навчання цивільної оборони

Методика проведення та командно-штабні навчання

І. Методика роботи керівного складу

1. Керівник навчання, штаб керівництва можуть застосовувати такі методичні прийоми та способи відпрацювання учбових питань, які:

-  максимально наближають обсяг і характер учасників навчання до реальних умов їх діяльності у разі виникнення надзвичайних ситуацій (НС);

-  дають змогу підвищити якість планування і організацію виконання заходів ЦО в умовах складної обстановки;

-  забезпечують підвищення теоретичних знань та практичних навичок учасників навчання у виконанні своїх функціональних обов’язків;

-  дають змогу керівництву оцінити стан ЦО установи;

-  забезпечують узгодженість у роботі органів управління і готовність установи до вирішення завдань ЦО.

2. Основними методами роботи керівництва КШН під час його проведення є:

-  особисте спілкування з учасниками навчання та вивчення стилю їх роботи, особливо на етапах збирання та аналізу даних обстановки, прийняття рішень і видання розпоряджень;

-  перевірка виконання учасниками навчання своїх функціональних обов’язків у конкретних умовах обстановки;

-  вивчення методів роботи начальників штабу органів управління ЦО, командно-начальницького складу при здійсненні керівництва підпорядкованими підрозділами;

-  спостереження та контроль за діями учасників навчання при здійсненні ними заходів ЦО;

-  вивчення документів, що розробляються учасниками навчання;

-  заслуховування посадових осіб органів управління ЦО про оцінку обстановки, що склалася, прийняті рішення віддані розпорядження та вжиті заходи;

-  надання допомоги учасникам навчання у виконанні поставлених завдань і показ правильних дій, які доцільно застосовувати у конкретній обстановці.

3. При вивченні стилю і методів роботи учасників навчання керівник КШН:

-  більш реально визначає рівень підготовки усіх категорій учасників навчання;

-  оцінює їх організаторські здібності, навчає і дає практичні рекомендації керівному та командно-начальницькому складу ЦО щодо виконання своїх функціональних обов’язків і впровадження заходів, що передбачаються планом ЦО установи;

-  надає на місці практичну допомогу учасникам навчання з організації управління;

-  і докладає зусилля для більш доцільного використання сил та засобів ЦО установи, організації взаємодії, виконання поставлених завдань у найкоротші строки.

4. Вивчення розроблених у ході навчання документів (планів, графіків, розрахунків, схем, наказів і інших матеріалів) здійснюється керівником навчання, його помічниками, начальником штабу ЦО установи та посередниками.

Основна увага звертається на:

-  своєчасність розроблення та доведення документів до виконавців;

-  відповідність змісту документів реальній наявності особового складу, сил та засобів ЦО, можливостям установи виконувати заходи та умови, які передбачені планом навчання;

-  ретельно вивчається порядок та якість оформлення прийнятих у ході навчання рішень, доведення завдань до виконавців, своєчасність подання донесень і доповідей про обстановку і стан сил та засобів.

5. Заслуховування керівником навчання, начальником штабу ЦО установи учасників навчання про обстановку, прийняті рішення, віддані розпорядження і вжиті заходи може здійснюватись:

-  на робочих місцях учасників навчання;

-  за допомогою технічних засобів зв’язку;

-  на загальних і часткових зборах учасників навчання.

Основний метод – заслуховування учасників навчання. На робочих місцях без пауз у виконанні ними поставлених завдань.

У разі необхідності простежити узгодженість заходів, що виконуються, довести до керівного і командно-начальницького складу зміст, методи і способи вирішення найбільш важливих питань; можуть здійснюватись заслуховування посадових осіб на загальному зборі.

6. Якщо на КЩН виконання практичних робіт окремими структурними підрозділами і ланками забезпечення заходів ЦО, то керівник навчання має особисто бути присутній на основних з них, а на інші направляє своїх заступників або посередників.

7. Під час проведення КШН керівник може впливати на хід навчання особисто або через своїх заступників, помічників і штаб ЦО різноманітними методичними прийомами:

-  врученням додаткових ввідних про обстановку, стан і дії органів управління ЦО установи;

-  постановкою додаткових завдань і внесенням необхідних уточнень у намічені дії учасників навчання при виконанні заходів ЦО.

При здійсненні практичних робіт керівник або за його дозволом посередники можуть тимчасово зупинити дії учасників навчання, якщо ці дії можуть призвести до порушення заходів безпеки, а також пошкодження державної або особистої власності, вказати учасникам на помилки і допомогти їх виправити.