Командно-штабні навчання цивільної оборони

Порядок відпрацювання учбових питань.

1.  КШН, як правило, проводяться за реальними планами ЦО в обстановці, що забезпечує повне відпрацювання основних заходів, з урахуванням місцевих умов і можливостей установи.

Методика відпрацювання учбових питань залежить від їх змісту, наявності часу, складу учасників навчання і рівню їх підготовки.

Нижче наведено приблизну послідовність відпрацювання учбових питань на КШН,

2.  На першому етапі КШН звичайно відпрацьовуються питання приведення у готовність системи ЦО.

До них відносяться:

-  оповіщення та збір керівного складу;

-  уточнення та постановка завдань керівником установи;

-  приведення у готовність пункту управління і систем зв’язку та оповіщення;

-  вжиття інших заходів, спрямованих на підвищення стійкості роботи установи в умовах виникнення НС і в особливий період.

3. З метою перевирки реальності плану оповіщення сигнал (розпорядження) на здійснення збору керівного складу установи та особового складу органів управління ЦО може подаватися в будь який час доби.

Керівник навчання у визначений час збирає своїх заступників, керівний склад установи на пункті управління (ПУ), де:

-  заслуховує доповіді про хід оповіщення та збору;

-  доводить загальну і вихідну обстановку;

-  ставить завдання, пов’язані зі здійсненням заходів щодо приведення системи ЦО установи у готовність.

Наприкінці першого етапу КШН керівник навчання може підбити попередні підсумки і дати вказівки своїм помічникам, штабу керівництва та посередникам про порядок відпрацювання учбових питань другого етапу.

1.  Другий етап може починатися з поданні ввідної про виникнення НС.

На цьому етапі відпрацьовуються такі питання :

-  збір та аналіз даних про характер НС;

-  оцінка ступеня загрози наслідків НС для працівників та майна установи;

-  організація зв’язку;

-  видача учасникам навчання засобів індивідуального захисту;

-  розробка пропозицій щодо прийняття рішення керівником установи.

1.  Нарощування обстановки у ході навчання здійснюється керівником КШН і призначеними посередниками та згідно з планом навчання з урахування рішень його учасників.

Нові дані обстановки доводяться до відома учасників навчання шляхом усного повідомлення або вручення письмових ввідних, розпоряджень, донесень від розвідки, інформації від міського штабу ЦО.

У разі практичного відпрацювання окремих учбових питань у відділах установи та у разі залучення до участі у навчанні ланок забезпечення заходів ЦО, нарощування обстановки, крім цього здійснюється шляхом імітації пожеж, учбових вибухових пристроїв.

Заходи безпеки під час проведення навчань.

1. Під час проведення КШН ЦО організуються та здійснюються необхідні заходи безпеки.

За організацію та забезпечення безпеки відповідає керівник навчання.

Він зобов’язаний:

-  визначити місця, призначені для імітації, а також порядок її проведення;

-  організувати оточення місць імітації вибухів, пожеж з метою недопущення сторонніх осіб і попередження про небезпеку усіх учасників навчання;

-  розробити конкретні вказівки про заходи безпеки на навчанні;

-  стежити за дотриманням заходів безпеки під час проведення навчання.

2. Відповідальність за дотриманням особовим складом встановлених на навчанні заходів безпеки покладається на начальника ЦО, НШ ЦО, начальників відділів та інших структурних підрозділів установи, командирів ланок, що залучаються для виконання практичних заходів у ході навчання.

Вони зобов’язані:

-  організовувати і проводити завчасне вивчення з підлеглими заходів безпеки, що встановлені на навчанні;

-  вказати підлеглим порядок позначення ділянок і місць імітації а також вказати райони, в яких заборонено застосування засобів імітації;

-  у ході навчання суворо стежити за дотриманням встановлених заходів безпеки, не перевищувати встановлений час перебування особового складу у засобах індивідуального захисту;

-  особливу увагу звернути на дотримання заходів безпеки під час виконання практичних робіт;

-  після закінчення навчання організувати повернення невитрачених засобів імітації, перевірку стану автомобільного транспорту та іншої техніки.

Штаб керівництва разом з відповідними спеціалістами розробляє інструкції з заходів безпеки (дод.№_______).