Командно-штабні навчання цивільної оборони

Визначення етапів командно-штабних навчань

Тема КШН :”Робота штабу, органів управління ЦО установи при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації внаслідок аварії на близько розташованому хімічно небезпечному підприємстві”

ЕТАПИ

НАВЧАННЯ

І. ЕТАП: Приведення системи ЦО в готовність у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації

 

ІІ ЕТАП: Робота керівного складу, органів управління ЦО з організації виконання заходів ЦО у разі виникнення надзвичайної ситуації

 

ІІІ ЕТАП: Організація та проведення евакуаційних заходів

УЧБОВІ ПИТАННЯ НАВЧАННЯ

1)  Оповіщення та збір керівного складу установи та органів управління ЦО;

2)  Приведення у готовність пункту управління та засобів зв’язку;

3)  Постановка завдань керівником установи штабу ЦО;

4)  Приведення у готовність органів управління ЦО;

5)  Приведення у готовність захисних споруд;

6)  Організація роботи пункту видання ЗІЗ

 

1)  Доведення обстановки до учасників навчання;

2)  Збір інформації про характер НС;

3)  Ведення радіаційної та хімічної розвідки на території установи;

4)  Здійснення розрахунків для визначення міри загрози;

5)  Розробка пропозицій керівнику для прийняття рішення;

6)  Прийняття керівником рішення про організацію захисту працівників від наслідків НС і забезпечення стійкої роботи установи.

 

1)  Доведення рішення керівника установи про здійснення евакуації (відселення) працівників;

2)  Порядок уточнення заходів плану евакуації установи;

3)  Організація уточнення списків евакуйованих та перелік майна, що підлягає вивезенню;

4)  Підтримання взаємодії з евакуаційними органами району (міста) і транспортними підприємствами;

5)  Організація роботи евакокомісії щодо проведення підготовчих заходів до евакуації установи