Сборник образцов

Зразки характеристик діяльності викладачів

Характеристика діяльності викладача ветеринарно-технологічних дисциплін

Характеристика діяльності викладача агрономічних дисциплін (зразок 1)

Характеристика діяльності викладача агрономічних дисциплін (зразок 2)

Характеристика діяльності викладача до призивної підготовки юношів

Характеристика діяльності викладача ветеринарно-технологічних дисциплін

(П.І.Б.)            має повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарна медицина» кваліфікація – лікар ветеринарної медицини. Закінчила факультет педагогіки Національного аграрного університету за спеціальністю «Професійне навчання» (ветеринарна медицина) присвоєна кваліфікація – лікар ветеринарної м медицини – педагог, 2004 рік. Займає посаду - завідувачка ветеринарно-технологічним відділенням.

(П.І.Б.)            - має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» присвоєну рішенням атестаційної комісії навчального закладу від 17 квітня 2006 року.

(П.І.Б.)            підвищувала кваліфікацію в 2007 році в Білоцерківському державному аграрному університеті за спеціальністю «Ветеринарна медицина» свідоцтво № 11740. ПФ. «КАТУ» НАУ по охороні праці Посвідчення № 34 –2009р.

За час роботи в навчальному закладі (П.І.Б.)            зарекомендувала себе як відповідальний, досвідчений педагог та умілий організатор.

(П.І.Б.)            постійно дотримується законів і норм поведінки. Характеризується активною життєвою позицією. Працелюбне ставлення до виконання своїх службових обов’язків.

Громадську роботу – голови профспілкового комітету виконує добросовісно.

Основні риси характеру і морально вольові якості :

- оптимізм;

- сила волі;

- виваженість;

- активність;

- організованість

Користується повагою в колективі, виконує роль формального лідера, має швидке мислення, володіє розвинутим логічним мисленням. Самооцінка адекватна.

Високий рівень професійної підготовки, займається самоосвітою. Уміє переконувати та відстоювати свою думку. Намагається завжди бути поінформованою про новації у методиці викладання дисципліни.

(П.І.Б.)            відповідає займаній посаді та може бути підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

Скачать Характеристику zip

Характеристика діяльності викладача агрономічних дисциплін (зразок 1)

(П.І.Б.)            має повну вищу освіту. Закінчила Кримський сільськогосподарський інститут в 1986 році, вчений агроном, спеціальність «Плодоовочівництво та виноградарство» .

(П.І.Б.)            - має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» присвоєну рішенням атестаційної комісії навчального закладу від 17 квітня 2006 року.

Підвищувала кваліфікацію у ПФ «Кримський агротехнологічний університет» Національного аграрного університету. Стажировка на кафедрі технології виробництва, зберігання та переробки продукції рослинництва з 24.10. 2006 року по 12 червня 2007 року. та в інституті післядипломної освіти та до зрадництва ХДАУ за профілем навчання агрономія 11.06.2010 року м. Херсон.

(П.І.Б.)            після закінчення Кримського сільськогосподарського інституту працювала на виробництві 10 років. На посаді викладача працює більше 12 років. Працює в складі циклової комісії агроекономічних дисциплін. Активно бере участь в семінарських заняттях, конференціях, загальному житті коледжу. Заняття проводить на високому професійному рівні, використовує передові технології вирощування овочевих і плодових культур. Працює над підвищенням кваліфікації і загальноосвітнім рівнем, являється куратором групи, яка займає призові місця. Добросовісно відноситься до своєї роботи. Відношення з студентами і працівниками коледжу доброзичливі. Намагається завжди бути проінформована інноваціями при методиці викладання предмету. Працює над підвищенням педагогічного рівня.

(П.І.Б.)            відповідає займаній посаді та може бути підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії».

Скачать Характеристику zip

Характеристика діяльності викладача агрономічних дисциплін (зразок 2)

(П.І.Б.)            закінчила Українську ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарську академію в 1977 році за спеціальністю «Економічна кібернетика» кваліфікація «Економіст-математик» сільського господарства.

В 1992 році закінчила Московську ордена Леніна і ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію ім.. К. А.Тімірязєва (педагогічний факультет). Зі спеціальності «Економіка в галузях АПК» - кваліфікація економіст-викладач.

(П.І.Б.)            має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» підтверджену рішенням атестаційної комісії навчального закладу від 17 квітня 2006 року.

З 06 листопада 2007 року по 24 червня 2008 року підвищувала кваліфікацію у південному філіалі «КАТУ» - стажировка на кафедрі маркетингу і менеджменту.

(П.І.Б.)            працює в колективі викладачів Прибрежненського аграрного коледжу на посаді заступника директора з виховної роботи. До роботи відноситься відповідально з ініціативою. Відповідає активній життєвій позиції, приділяє багато уваги удосконаленню виховної роботи серед студентів. Велику увагу приділяє роботі з кураторами. Підтримує тісний зв'язок з батьками. Під керівництвом (П.І.Б.)            проводяться різні конкурсы, олімпіади, концертні програми, тематичні вечори.

Заняття проводяться з використанням інтерактивних методів, розроблені презентації і опорні конспекти з дисциплін «Основи агробізнесу та підприємництва», «Основи підприємництва та управлінської діяльності» . Розроблені тести для проведення контролю знань по модулям, залікам. Використовує інтересні методи навчання, застосовує нестандартні форми проведення занять. Мова викладача лаконічна, грамотна. Студенти проявляють активність на заняттях, задають питання, на які викладач приводить приклади з виробництва.

Заняття проводить на високому професійному рівні. Працює над підвищенням кваліфікації і загальноосвітнім рівнем. Відношення зі студентами и колегами коледжу добропорядочні, толерантні.

Бере активну участь в методичному центрі по передовому досвіді, представляє на вставку конкурсні роботи. Користується авторитетом серед студентів і колег.

(П.І.Б.)            відповідає займаній посаді та може бути підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

Скачать Характеристику zip

Характеристика діяльності викладача до призивної підготовки юношів

(П.І.Б.)            має вищу освіту по спеціальності експлуатація судових силових установок, працює викладачем ДПЮ в Прибрежненському аграрному коледжі з 1985 року.

(П.І.Б.)            має кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

За час роботи в навчальному закладі зарекомендував себе як досвідчений педагог та умілий організатор. Заняття проводить відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу.

(П.І.Б.)            не бере участі в роботі педрад, семінарів викладачів.

(П.І.Б.)            відповідає займаній посаді і йому може бути підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

Скачать Характеристику zip