Сборник образцов

Зразки нагородных листів майстра, викладача

1. НАГОРОДНИЙ ЛИСТ

1. Прізвище, ім’я, по батькові ___________________

2. Місце роботи і посада майстер виробничого навчання ВСП НАУ «Кримський агропромисловий коледж»

3.Число, місяць, рік народження 5 грудня 1935 року______________

4. Освіта (який навчальний заклад закінчив і в якому році, спеціальність за дипломом) Кримський сільськогосподарський інститут ім. М. І. Калініна. 1969рік, вчений агроном 

5. Наукова ступень, учене звання не має

6. Які має державні не має

7. Домашня адреса, телефон ________________________

8. Загальний трудовий стаж 57років

9. Стаж роботи в даному колективі 7 років

10. Характеристика із зазначенням конкретних нагороджуваного

(П.І.Б) під час роботи зарекомендував себе працездатним, вимогливим до себе і оточуючих, ерудованим спеціалістом. Працуя майстром виробничого навчання особливу увагу призначає новим технологіям вирощування плодових та овочевих культур. За ініціативою Бориса Михайловича та безпосередньою його участю в коледжі у хорошому стани навчально – дослідне и виробниче поле. Поле дає рік у рік найкращі врожаї зернових та овочевих культур. Студенти під його керівництвом добре володіють технікою обрезкі плодових культур та уходу за сільськогосподарськими рослинами. Веде постійну роботу по вихованню студентів. Має високу професійну кваліфікацію.

Уважний, ввічливий, має авторитет серед студентів і викладачів коледжу. Володіє комп’ютером. Веде активну суспільну роботу як на селі, так і у коледжі

Представляється до нагородження Почесною_грамотою Президії Верховної Ради АРК

Кандидатура (П.І.Б)__________ рекомендована (найменування підприємства, установи, організації, № протоколу і дата) - зборами (правлінням) колективу ВСП НАУ «Кримський агропромисловий коледж»__Протокол № 8 від 28.03.2008р.

Керівник підприємства установи, організації (ПІБ, посада)______,

Голова (здорів) колективу (ПІБ, посада)_______

МП «___»__________200 ___ р.

Кандидатура (П.І.Б)_________ погоджена

Рада Міністрів АР Крим                                    Міністерство аграрної політики АР Крим

__________________________                       ______________________________

__________________________                       ______________________________

__________________________                      ______________________________

______________________ 2008р.                  ________________________ 2008р.

Скачать Нагородний лист zip

2. НАГОРОДНИЙ ЛИСТ

1. Прізвище, ім’я, по батькові _________________________

2. Місце роботи і посада майстер виробничого навчання ВСП НАУ « Кримський агропромисловий коледж»

3.Число, місяць, рік народження – 15 лютого 1952 р. с. Дороге, Кричевського р-ну, Могилевської області

4. Освіта (який навчальний заклад закінчив і в якому році, спеціальність за дипломом) Радгосп-технікум Кримської дослідної станції садівництва, 1977р. агроном плодоовочівник та виноградар

5. Науковий ступінь, учене звання не має

6. Які має державні нагороди Почесна грамота Президії Верховної Ради АРК № 3477 , 2003 р.,

7. Домашня адреса, телефон ___________________________________________________

8. Загальний трудовий стаж 39 років

9. Стаж роботи в даному колективі 13 років

10. Характеристика із зазначенням конкретних заслуг нагороджуваного

(П.І.Б)________, за час роботи на посаді майстра виробничого навчання показала себе як робітник високого професійного рівня, принципова, вимоглива, тактова, ерудована. Має гарні організаційні спосібності, вона методично гарно професійно працює з організації практичного навчання з навчальними групами коледжу.

Постійно здійснюю рівень підготовки та проведення практичних занять і методичного комплексу з практики. Досконально володіє комп’ютером, використовує мережу «Internet» у навчанні нових технологій у вирощуванні овочевих та плодових культур. Відповідає за ділянку учбового плодового саду, вона веде фенологічні спостереження за ростом та розвитком плодової деревини, навчає студентів кваліфіковано виконувати усі операції за доглядом за деревами у період вегетації. Урожайність плодів у 2007 року на цієї ділянці склала 135ц/га.

(П.І.Б)________ на протязі декілька років є заступником Голови профкому коледжу. Скромна, вимоглива до себе і колегам з роботи. Користається заслуженим авторитетом серед студентів і викладачів.

Робота (П.І.Б) була неодноразово відмічена Почесними Грамотами і Подяками.

Представляється до нагородження Почесною_грамотою Президії__Верховної Ради АРК

Кандидатура (П.І.Б) рекомендована зборами (правлінням) колективу (найменування _підприємства, установи, організації, № протоколу і дата) ВСП НАУ «Кримський агропромисловий коледж»__Протокол № 8 від 28.03.2008р.

Керівник підприємства установи, організації (ПІБ, посада)

Голова (здорів) колективу  (ПІБ, посада)

МП «___»__________200 ___ р.

Кандидатура (П.І.Б) погоджена

Рада Міністрів АР Крим                       Міністерство аграрної політики АР Крим

__________________________          ______________________________

__________________________         ______________________________

__________________________         ______________________________

______________________ 2008р.     ________________________ 2008р.

Скачать Нагородний лист zip

3. НАГОРОДНИЙ ЛИСТ

1. Прізвище, ім’я, по батькові ____________________

2. Місце роботи і посада викладач ВСП НАУ «Кримський агропромисловий коледж»

3. Число, місяць, рік народження 18 травня 1946 року Курганська обл. м. Долматово

4. Освіта (який навчальний заклад закінчив і в якому році, спеціальність за дипломом) Кримський сільськогосподарський інститут ім.. М. І. Калініна,1971 вчений агроном

5. Науковий ступінь, учене звання не має

6. Які має державні нагороди не має

7. Домашня адреса, телефон ____________________________

8. Загальний трудовий стаж 43 роки

9. Стаж роботи в даному колективі 7 років

10. Характеристика із зазначенням конкретних заслуг нагороджуваного

(П.І.Б) під час роботи зарекомендував себе працездатним, вимогливим до себе і оточуючих, ерудованим спеціалістом. Повністю оновив методичній комплекс з дисципліни «Технологія виробництва плодів і ягід», де особливу увагу було призначено практичному навчанню. За ініціативою Володимира Васильовича та безпосередньою його участю в коледжі створено навчальний плодовий розсадник, де проходить навчальна практика та вирощуються плодові саджанці. Зібрана колекція районованих в Криму клонових подвоїв. Зібрана колекція насіннєвих і частково кісточкових культур. Ведеться робота по створенню колекції клонових подвоїв для усіх кісточкових культур. Володимир Васильович веде дослідницьку роботу з випробування нових технологій вирощування саджанців плодових культур. Протягом трьох років Володимир Васильович є куратором навчальної групи. Веде постійну роботу по вихованню студентів. Має високу професійну кваліфікацію. Уважний, ввічливий, має авторитет серед студентів і викладачів коледжу. Досконально володіє комп’ютером.

Представляється до нагородження Почесною_грамотою Президії__Верховної Ради АРК

Кандидатура (П.І.Б) рекомендована зборами (правлінням) колективу (найменування _підприємства, установи, організації, № протоколу і дата)_ВСП НАУ «Кримський агропромисловий коледж»__Протокол № 8 від 28.03.2008р.

Керівник підприємства установи, організації (ПІБ, посада)

Голова (здорів) колективу (ПІБ, посада)

МП «___»__________200 ___ р.

Кандидатура (П.І.Б) погоджена

Рада Міністрів АР Крим                         Міністерство аграрної політики АР Крим

__________________________           ______________________________

__________________________           ______________________________

__________________________           ______________________________

______________________ 2008р.       ________________________ 2008р.

Скачать Нагородний лист zip