Положения по ТБ и ОТ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД.

Положення розроблено на виконання Закону України "Про дорожній рух" з метою попередження дорожньо-транспортних пригод з вини водіїв підприємства  та внаслідок експлуатації ними несправних транспортних засобів.

 

Згідно статті 11 Закону України “Про дорожній рух” (на підприємствах та у організаціях, що мають транспортні засоби, при чисельності зайнятих експлуатацією транспортних засобів понад 50 чоловік, вводиться посада з безпеки дорожнього руху). При меншій чисельності ці обов'язки покладаються на посадову особу підприємства по сумісництву. Робота цих працівників організовується і проводиться у відповідності із "Положенням про службу безпеки дорожнього руху...", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 227.

Відповідно до статті 13 Закону України "Про дорожній рух" з метою запобігання дорожньо-транспортним пригодам і забезпечення транспортної дисципліни на підприємствах і у організаціях незалежно від кількості транспортних засобів створюється комісія з безпеки дорожнього руху. Робота комісії організовується згідно "Положення про комісію з безпеки дорожнього руху підприємств, установ та організацій України затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 23 лютого 1994 року № 80.

Згідно статті 45 Закону України "Про дорожній рух" на підприємстві має бути організований медичний огляд і переогляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів. Медичний огляд проводиться з метою визначення здатності кандидатів у водії та водіїв допуску до безпечного керування транспортними засобами і включає: попередні, періодичні, щоденні передрейсові та післярейсові огляди, а також позачергові огляди, зумовлені необхідністю.

Законом України "Про дорожній рух" також передбачено проведення, в обов'язковому порядку, огляду технічного стану транспортних засобів перед випуском їх на лінію.

Для забезпечення ефективної перевірки технічного стану транспортних засобів перед випуском їх на лінію, на підприємствах галузі повинні облаштовуватись контрольно-технічні пункти (далі - КТП).

В КТП повинні бути обладнані приміщення:

  • для механіка по випуску транспортних засобів на лінію;
  • для зберігання контрольно-вимірювальних приладів;
  • для передрейсового медичного обстеження водіїв та диспетчерської. Тут же розміщується клас (кімната) з безпеки дорожнього руху, обладнаний діючими стендами, наочністю і технічними засобами навчання.

КТП розміщується на території  так, щоб не допустити виїзд транспорту на лінію без перевірки його технічного стану. Естакада або оглядова яма КТП повинна бути обладнана низьковольтним електричним освітленням і мати висоту (глибину) 1,5 метра. Перевага естакади полягає у можливості перевірки технічного стану стояночного гальма транспортних засобів.

КТП забезпечуються   приладами та засобами, які дають можливість перевірити всі параметри, необхідні для контролю при виїзді транспортних засобів на лінію:

- роботу двигуна - стетоскоп, компресометр;

- стан відпрацьованих газів - газоаналізатор;

- стан приладів електроживлення - навантажувальна вилка, ареометр, тестер;

- стан рухомої частини - лінійка ГАРО, шинний манометр;

     - кермове управління - люфтометр.

Для перевірки стану гальмівної системи повинен бути обладнаний майданчик з відповідною розміткою для визначення довжини гальмівного шляху.

Стан кріплення вузлів і агрегатів перевіряється на естакаді шляхом вибіркової перевірки затягнення болтових з'єднань динамометричним ключем та простукуванням вузлів спеціальним молотком   з довгою ручкою.

Перевірка і регулювання освітлювальних приладів проводиться періодично на спеціально обладнаному майданчику з розміткою і контрольною рамкою. Щоденно перевіряється справність світлових сигналів (сигналів повороту, гальмування та габаритних вогнів).

Безпосередній огляд технічного стану транспортних засобів під час випуску його на лінію здійснює механік транспортного цеху (посадова інструкція в додатку ), який у разі виявлення значних несправностей залучає до роботи членів комісії по контролю за технічним станом транспортних засобів.

До складу комісії, яка затверджується наказом по підприємству, входить начальник транспортного цеху, не менше 2 водіїв наставників і слюсар.

Очолює комісію головний інженер підприємства.

 

  Видачу та прийом шляхових листів з визначенням маршруту руху, а також завдань водійському складу здійснює диспетчер, який також здійснює контроль за терміном роботи водіїв на лінії, веде книгу реєстрації повернення транспортних засобів у гараж.



Обов'язки механіка по випуску транспортних засобів на лінію

Програма забезпечення безпеки дорожнього руху водіями