Положення до навчальних закладів

Положення про відділ головного механіка

Загальні положення

Відділ головного механіка - структурний підрозділ експлуатаційно-технічного відділу університету. Підпорядковується безпосередньо головному інженеру. Очолює відділ головний механік, який призначається та звільняється з посади наказом ректора за поданням проректора з АГР.

Вказівки та розпорядження працівників служби головного механіка з питань ремонту, експлуатації, догляду та профілактики всіх систем обладнання є обов'язковим для всіх керівників структурних підрозділів та обслуговуючого персоналу університету.

У своїй роботі керується чинними законодавчими актами, наказами та розпорядженнями Кабінету Міністрів, Міністерства освіти України, рішеннями ректорату, вказівками проректора з АГР, головного інженера та даним Положенням.

Структура

До служби головного механіка входять і безпосередньо їй підпорядковані: – інженери 1-ІІ-ї категорій з експлуатації сантехнічного обладнання; – слюсарі-сантехніки по обслуговуванню обладнання та мереж; – начальник механічної дільниці; – ліфтери.

Основні завдання та функції

До функцій відділу головного механіка належать: – забезпечення безперервної роботи всіх внутрішніх та зовнішніх інженерних систем центрального опалення, гарячого та холодного водопостачання, каналізації, вентиляції, ліфтів, максимальне продовження строків їх використання;

– забезпечення своєчасного ремонту мереж та обладнання відповідно до діючої системи планово-попереджувального ремонту, раціональної експлуатації та попереднього досвіду;

– забезпечення економії паливних і матеріальних ресурсів та виділення коштів університету;

– складання паспорту університету з обладнання та мереж, які знаходяться в підпорядкуванні служби, оформлення в установленому порядку актів на списання зношеного та установку нового обладнання, коректування паспорту на підставі проведення щорічних інвентаризацій мереж та встановлення обладнання;

– розробка річних планів-графіків профілактики і ремонту мереж та установка обладнання, яке знаходиться в підпорядкуванні служби, подання кошторису на затвердження проректору з АГР та ректорату;

– видача на підставі планів-графіків завдань РБУ на проведення поточного та капітального ремонтів мереж і обладнання після їх обстеження, контроль за виконанням цих завдань; прийом мереж та обладнання після поточного і капітального ремонтів за всіма параметрами та вимогами ПТЕ та СНіПу;

– забезпечення відповідно до діючої системи планового і попереджувального ремонтів, технічної експлуатації та профілактики мереж й обладнання за затвердженим місячним і річним планом-графіком, ведення обліку виконання планів-графіків; – постійний контроль за безперервною роботою обладнання та встановлених приладів, за їх справним станом і правильною експлуатацією;

– ведення обліку аварій та викликаних даним незапланованих ремонтів: складання аварійних актів і розробка заходів з попереджування аварій;

– визначення потреби у матеріальних затратах, матеріалах, запасних частинах та інструментах на ремонтно-експлуатаційні потреби по обслуговуванню мереж та обладнання, складання заявок ВМТЗ та контроль за реалізацією виділених коштів, фондів, економічними витратами;

– впровадження передових методів експлуатації та організації ремонту, забезпечення економічного витрачання тепла, газу, води, інструментів, матеріалів та запасних частин, проведення загальних оглядів підготовки до роботи у зимових умовах, удосконалення праці персоналу ВГМ;

– організація підвищення кваліфікації працівників служби, проведення виховної роботи

Щодо збереження майна.

Права

Відділ головного механіка має право: – розробляти інструкції з технічно-грамотної експлуатації мереж, обладнання, які знаходяться у підпорядкуванні служби;

– розподіляти надані службі кошти, фонди, ліміти, матеріали для проведення ремонту, налагодження, випробування систем та експлуатація відповідно до затверджених планів та кошторисів;

– оформляти у встановленому порядку акти на притягнення до матеріальної відповідальності осіб, які своїми діями спричинили збиток;

– забороняти експлуатацію систем, комунікацій та обладнання, змонтованих та встановлених з відступом від СНіПу та ПТЕ;

– вносити пропозиції про заохочення або накладання стягнень на співробітників служби.

Відповідальність

Відділ головного механіка несе відповідальність за: – безперервну роботу систем та комунікацій, справну роботу та технічно-грамотну експлуатацію встановленого обладнання, економне використання води, газу й тепла; – виконання техніки безпеки, промсанітарії, пожежної безпеки, технічної експлуатації; – передчасний знос мереж, комунікацій та обладнання внаслідок порушень ПТЕ; – необґрунтоване списання обладнання, матеріалів, запасних частин та коштів, перевитрату понад встановлені норми води;

– звітні дані щодо порушення санітарно-екологічного режиму на місцях робіт та закріпленій території.

Взаємовідносини з іншими підрозділами

У своїй роботі відділ головного механіка співпрацює з: – відділом кадрів - з питань підбору та розстановки кадрів згідно з штатним розкладом служби;

– бухгалтерією - з питань оплати потреб води, закупленого обладнання, матеріалів та запасних частин;

– відділом постачання - з питань поставки необхідного обладнання, матеріалів, запасних частин;

– відділом охорони праці та техніки безпеки - з питань охорони праці та техніки безпеки;

– планово-фінансовим відділом - з питань планування та фінансування провідних робіт; – службою головного енергетика - з питань роботи електричних мереж та обладнання, які знаходяться у підпорядкуванні служби головного механіка;

– іншими службами та підрозділами університету - з питань монтажу та технічної експлуатації, а також ремонту обладнання.