Положення до навчальних закладів
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Загальні положення

Відділ є структурним підрозділом Інформаційного центру НАУ. Діє на основі цього Положення, підпорядковується начальнику Інформаційного центру та проректору з інформатизації, впровадження та дорадництва. У своїй роботі керується цим Положенням, дорученнями начальника Інформаційного центру, наказами та вказівками керівництва Університету.

Структура

До штату відділу входять:

– завідувач відділом;

– провідні спеціалісти (інженери);

– спеціалісти І та ІІ категорій;

– інженери ІІ категорії;

– завідувачі лабораторіями;

– оператори ЕОМ;

– техніки І категорії.

Штат відділу електронних навчально-інформаційних ресурсів затверджується ректором Університету в межах загального обсягу фонду заробітної плати та асигнувань на адміністративно-управлінські витрати. Відділ електронних навчально-інформаційних ресурсів очолюється завідувачем відділу, який призначається та звільняється з посади ректором Університету за поданням начальника Інформаційного центру.

Положення про відділ електронних навчально-інформаційних ресурсів - 5.0 out of 5 based on 1 vote