Положення до навчальних закладів

Загальні положення

Відділ з працевлаштування випускників та видачі документів про освіту (далі "Відділ") створений при навчальній частині і підпорядкований проректору з навчальної роботи. У своїй практичній роботі керується Законом України "Про освіту" (1060-12), Постановою Кабінету Міністрів від 22 серпня 1996 року № 992 Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, Постановою Кабінету Міністрів від 29 червня 1996 року № 704 Про підвищення захисту документів про освіту та наказом Міністерства Освіти України № 293 від 6 серпня 1998 року Про затвердження Положення про АС "Диплом" і іншими нормативними актами, наказами Міністерства аграрної політики і міністерства освіти та науки.

"Відділ" очолює завідувач, який призначається і звільняється ректором університету.

Основні завдання та функції

На "Відділ" покладаються такі функції: – забезпечення контролю за використанням електронного підпису ректора університету при підготовці документів про освіту; – організація розподілу випускників університету;

– створення електронної бази даних про випускників університету та його регіональних вищих закладів освіти;

– підготовка матеріалів для виготовлення дипломів на основі фотокомп'ютерних технологій;

– облік та видача дипломів випускникам університету; – реєстрація та облік документів при направленні на роботу.

Структура відділу

До складу відділу входить: завідувач відділу, методист вищої категорії, спеціаліст. Структуру і штат відділу затверджує ректор університету.

Права

"Відділ" має право: – здійснювати контроль за своєчасним оформленням відповідних документів деканатами для отримання дипломів нового зразку та документації щодо розподілу; – контролювати прибуття молодих спеціалістів до місць їх призначення на роботу.

Відповідальність

Працівники відділу несуть відповідальність за: – достовірність інформації про випускників; – своєчасну підготовку звітності по відділу; – виконання завдань і функцій покладених на відділ; – виконання обов'язків і використання прав, визначених посадовими інструкціями.

Взаємовідносини з іншими підрозділами університету

"Відділ" співпрацює з: – деканатами; – відділом кадрів;

– відділом регіональних закладів освіти НАУ; – відділом проректора-головного вченого секретаря.