Положення до навчальних закладів

Загальні положення

Відділ ІТЗ НАУ входить до служби проректора - головного вченого секретаря, є комплексним структурним підрозділом який виконує функції по забезпеченню технічними засобами заходів які проводяться в університеті: конференцій, симпозіумів, нарад, захистів дисертаційних робіт, проекційною, аудіовізуальною та звуковою технікою. А також виконує ремонтні роботи та технічне обслуговування на кафедрах приладів, мікроскопів, вагів, та іншого устаткування яке використовується в навчальному та науковому процесах.

Адміністративне керівництво відділом здійснює начальник відділу, який призначається і звільняється з посади за наказом ректора, за поданням проректора - головного вченого секретаря.

У своїй роботі керується Статутом університету, положенням про відділ, наказами ректора, постановами вчених рад університету. Функціонально відділ підпорядкований проектору - головному вченому секретарю.

Структура

До складу відділу ІТЗ входять:

1. Лабораторія ремонту вимірювальних приладів.

2. Лабораторія ремонту ТЗ та охоронно-пожежних систем.

3. Лабораторія аудіовізуальної техніки та телезабезпечення.

Основні завдання та функції

До функцій відділу інженерно-технічного забезпечення аудиторного фонду НАУ належить: – забезпечення технічними засобами конференцій, нарад, та інших заходів; – розробка планів забезпечення навчального процесу ТЗ та підготовка на їх основі замовлень на придбання технічних засобів;

– організація оновлення парку ТЗ новими технічними пристроями; – технічне обслуговування обладнання і апаратури, що складають ТЗ; – проведення занять та консультацій, навчання допоміжного персоналу кафедр правилам експлуатації ТЗ та ознайомлення його з обладнанням ТЗ; – вивчення потреби кафедр у ТЗ та надання допомоги в їх придбанні; – комплексне оснащення технічними приладами та засобами навчання аудиторій, кабінетів, лабораторій, підготовка аудиторного фонду;

– надавати платні послуги: відеозйомку, відео та аудіо копіювання, забезпечення проекційною технікою конференцій, симпозіумів та інше;

– контроль за появою сучасних зразків ТЗ та вивчення можливостей їх використання в умовах кафедр та аудиторій.

Фінансування відділу

1. Проводиться з бюджету, а також за рахунок коштів, отриманих за надання платних послуг, а саме: забезпечення конференцій, симпозіумів, презентацій, захисту дисертацій аудіовізуальною та проекційною технікою.

2. Кошти, отримані за рахунок надання платних послуг, акумулюються відділом на особовому рахунку відділу ІТЗ згідно з чинним законодавством та положенням про особовий рахунок.

Кошти використовуються на поновлення матеріальної бази відділу та в цілому НАУ і до 50% спрямовуються на оплату праці працівників відділу.

3. Всі розрахунки ведуться відповідно до затверджених кошторисів (як у готівковій так і безготівковій формі). Кошти за надані відділом послуги у готівковій формі вносяться до каси університету, відповідно до інструкції Головного управління Державного казначейства України за № 27 від 25 березня 1999 року, або у безготівковій формі на поточний рахунок університету.

Права відділу

Фінансові і матеріальні надходження від виробничої діяльності відділу використовуються для розвитку і зміцнення матеріальної бази відділу, доплати до основної заробітної плати співробітникам згідно з чинним законодавством.

Відповідальність

1. Колектив відділу в цілому несе моральну, дисциплінарну і матеріальну відповідальність за технічну готовність ТЗН, якість виконання вищезазначених завдань і функціональних обов'язків. При цьому відповідальність кожного працівника індивідуальна і залежить від доручених йому службових обов'язків і функцій згідно з посадовою інструкцією.

2. Начальник відділу несе персональну відповідальність за діяльність відділу, виконання визначених завдань і функцій забезпечення належного стану матеріальної бази і приміщення відділу.

3. За умови невиконання покладених на начальника відділу обов'язків, невикористання наданих йому прав він підлягає дисциплінарній відповідальності відповідно до норм трудового законодавства.

4. Щорічно відділ звітує про свою діяльність на ректораті.