Положення до навчальних закладів

1. Загальні положення

Відділ капітального будівництва є структурним підрозділом аграрного університету, який безпосередньо підпорядкований проректору з адміністративно-господарської роботи.

Відділ у своїй діяльності керується постановами Уряду, наказами та розпорядженнями Мінекономіки, Мінфіну та Національного банку України, рішеннями і наказами ректорату університету, а також Державними будівельними нормами Держбуду України.

Основні завдання і функції

Основні завдання відділу: – складання оперативних планів розвитку матеріально-технічної бази університету; – збір вихідних матеріалів для проектування об'єктів перспективного розвитку вузу, – контроль проектних рішень, – технагляд за якістю виконання будівельних робіт,

– організація і освоєння капітальних вкладів, а також своєчасна поставка матеріалів та інженерного обладнання на спорудження об'єкта.

На посаду начальника відділу призначаються особи з вищою технічною освітою будівельної спеціальності, відповідного профілю діяльності відділу, з належним досвідом роботи у будівництві.

Призначення на посаду начальника відділу капітального будівництва, переведення його або звільнення з посади проводиться ректором університету за поданням по адміністративно-господарській роботі.

До функцій відділу капітального будівництва належать: – розміщувати в проектних установах замовлення на складання проектно-кошторисної документації для будівництва споруд, вести контроль за дотриманням умов контрактів проектних робіт, приймати та перевіряти якість проектних рішень, надавати експертні висновки та передавати документацію до виконання робіт;

– складати плани перспективного і поточного будівництва, відкривати рахунки в банку на фінансування робіт, проводити постійну звітність про освоєння капіталовкладень перед районними та міськими установами, Мінекономіки та Мінстатом України; – забезпечувати своєчасне оформлення правової та технічної документації на знесення будівель, перенесення комунікацій, збереження зелених насаджень у прилеглих до будівництва зонах;

– вести технічний нагляд за якістю виконання будівельних, монтажних та спеціальних робіт відповідно до ДБН, ТУ та інших нормативних документів;

– проводити повноцінний контроль оформлення актів оплати виконаних робіт, виконувати контроль-обмір обсягів робіт, а також перевіряти скриті роботи до їх повного завершення;

– активно сприяти вирішенню питань зі спорудження об'єктів робочою силою та матеріально-технічними ресурсами;

– спільно з підрядними організаціями оформлювати правову документацію до здачі об'єктів в експлуатацію відповідно до чинного законодавства та своєчасно передавати на баланс і обслуговування експлуатуючим установам.

Права

Відділ капітального будівництва має право: – захищати інтереси аграрного університету у вирішенні питань розвитку матеріально-технічної бази вузу і його навчально-дослідних господарств перед державними установами, органами управління, підрядними організаціями та іншими суб'єктами інвестиційної діяльності;

– вимагати від підрядних організацій виконання робіт у повному обсязі відповідно до погодженої документації та на дотримання умов укладених контрактів.

Відповідальність

Відділ капітального будівництва несе повну юридичну відповідальність на закріплених об'єктах відповідно до наказів ректорату та підписки і реєстрації технічного нагляду в управлінні Держбуднагляду.