Положення до навчальних закладів

Загальні положення

Відділ міжнародних зв'язків (ВМЗ НАУ) є структурним підрозділом університету, діє в межах статуту НАУ, фінансується за рахунок бюджетних надходжень, виконує покладені на нього обов'язки і користується правами, пов'язаними з цією діяльністю. ВМЗ НАУ має круглу печатку із своїм найменуванням. Знаходиться за адресою: Україна, 252041, Героїв Оборони 15, НАУ, відділ міжнародних зв'язків.

Структура

Організовує, керує та відповідає за діяльність відділу міжнародних зв'язків проректор з міжнародних відносин та його заступник, на яких покладено координацію міжнародної діяльності.

Структура відділу складається з: начальника міжнародного відділу; провідного спеціаліста з питань паспортно-візового контролю; спеціаліста з питань навчально-виховної роботи з іноземними студентами і аспірантами; спеціаліста, відповідального за міжнародні проекти.

ПраваВідділ міжнародних зв'язків використовує закріплені за ним приміщення, обладнання та технічні засоби, що знаходяться на балансі університету. Відділ користується правами в межах статуту НАУ, даного положення, наказів та розпоряджень ректора для забезпечення ефективного виконання своїх обов'язків.

Відділ міжнародних зв'язків НАУ може бути реорганізований (ліквідований) наказом ректора.

Основні завдання та функції

Відділ міжнародних зв'язків повинен забезпечувати зовнішньоекономічну діяльність міжвузівського співробітництва та міжнародних контактів кафедр, факультетів, окремих підрозділів, ректорату НАУ.

Основні завдання відділу: – організація набору іноземних громадян для навчання в НАУ: на підготовчому відділенні; на основних факультетах; в аспірантурі та докторантурі; на стажуванні; – відбір і направлення студентів НАУ на навчання за кордон;

– спільно з іншими відділами забезпечення навчально-виховного процесу для іноземних громадян, що навчаються в НАУ як за державним замовленням, так і на контрактній основі; – забезпечення паспортно-візового режиму іноземних громадян, що навчаються в НАУ, або прибувають у складі делегацій фахівців, окремих спеціалістів;

– організація обліку іноземних громадян, ВУЗів, фірм, організацій, що мають стосунки з НАУ за різними формами співробітництва;

– проведення рекламно-інформаційної роботи з метою розповсюдження інформації про НАУ та заходи, що проводяться в університеті;

– забезпечення оформлення виїзду фахівців університету за кордон згідно з встановленими правилами та законами (оформлення паспортів, віз, тощо); – збір інформації про законодавчі та нормативні акти України, що обумовлюють міжнародні стосунки, зовнішньоекономічну діяльність підприємств та організацій України і доведення її до виконавців;

– участь у проведенні міжнародних заходів, що здійснюються на базі НАУ (міжнародні конференції, семінари, виставки, воркшопи);

– технічне забезпечення міжнародних зв'язків кафедр, окремих підрозділів, ректорату (телефакс, електронна пошта);

– здійснення зв'язків НАУ з іноземними випускниками шляхом прямих контактів викладачів, проведення конференцій, зустрічей;

– сприяння міжнародному міжвузівському співробітництву на рівні підрозділів і ректорату, облік міжвузівських зв'язків та контроль за їх здійсненням;

– спілкування з посольствами, представниками іноземних держав в Україні з питань міжнародних зв'язків університету; – забезпечення протокольних процедур при роботі з іноземними делегаціями.