Положення до навчальних закладів

Загальні положення

Гуртожиток для приїжджих підпорядковується проректору з соціально-побутових питань. У своїй роботі керується чинним законодавством України, Статутом університету, наказами ректора, даним положенням.

Основні завдання і функції

Забезпечення приїжджих до університету належними житловими умовами та своєчасне надання комунально-побутових послуг за встановленими нормами. Підтримування в гуртожитку для приїжджих належного санітарного стану кімнат, виконання розпорядку дня та трудової дисципліни. Вести необхідну документацію і фінансовий звіт з обліку і обслуговування приїжджих.

Структура

Керівництво гуртожитку для приїжджих: завідувач гуртожитком, адміністратор-швейцар, покоївка, робітник з обслуговування, кастелянш, касир.

Права

Керівництво гуртожитку має право: – вимагати подання від інших підрозділів університету інформації, заявок та інші матеріали, необхідних для виконання керівництвом гуртожитку покладених на нього завдань і функцій.

Відповідальність

Керівництво гуртожитку для приїжджих несе відповідальність за: – якісне і своєчасне виконання покладених для приїжджих обов'язків і функцій; – дотримання трудової дисципліни.

Взаємовідносини з іншими підрозділами

Керівництво гуртожитку для приїжджих у своїй роботі взаємодіє із: – усіма підрозділами університету з питань, пов'язаних з виконанням покладених на них обов'язків.