Положення до навчальних закладів

Загальні положення

Диспетчерська є одним із підрозділів навчальної частини університету. Диспетчерська підпорядкована проректору з навчальної роботи та начальнику навчальної частини. У своїй роботі диспетчерська керується наказами ректора університету, розпорядженнями проректора з навчальної роботи та начальника навчальної частини.

Структура диспетчерської

До складу диспетчерської входять досвідчені методисти-диспетчери та диспетчери вищої кваліфікації. Керівництво роботою диспетчерської здійснює завідувач, який призначається наказом ректора і має відповідні права й обов'язки згідно з посадовою інструкцією. Штати диспетчерської затверджуються наказом ректора університету за поданням проректора з навчальної роботи та начальника навчальної частини. Завідувач диспетчерською розробляє і подає на затвердження ректору університету посадові інструкції працівників диспетчерської.

Завдання диспетчерської

Диспетчерська Національного аграрного університету забезпечує: – складання розкладу занять для студентів денної та заочної форм навчання; – доведення розкладу занять до відома кафедр, деканатів та інших навчальних підрозділів університету; – облік аудиторного фонду університету.

Відповідальність диспетчерської

Диспетчерська у своїй роботі несе відповідальність за: – своєчасну та якісну підготовку розкладу занять фахівців, підготовка яких здійснюється в університеті;

– оперативність зміни розкладу занять у разі виникнення в цьому виробничої потреби; – достовірність інформації щодо навчального аудиторного фонду та його наповнення навчальним інвентарем.

Взаємовідносини з іншими підрозділами

Реалізуючи покладені на неї завдання, диспетчерська співпрацює з:

· деканатами факультетів, дирекцією навчально-наукових інститутів, що входять до складу університету (доводить до їх відома затверджені ректором університету розклади навчального процесу та занять);

· кафедрами університету з метою уточнення розкладу занять;

· методистами деканатів і навчальної частини, до посадових обов'язки яких входить організація та забезпечення навчального процесу студентів за денною і заочною формами навчання;

Диспетчерською Інституту післядипломної освіти Мінсільгосппроду України.