Положення до навчальних закладів
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Загальні положення

Канцелярія є самостійним структурним підрозділом університету. Діє на основі статуту університету та Типового положення про канцелярію вузу, затвердженого наказом № 110 від 11.04.86 р. Підпорядковується ректору університету. Канцелярія у своїй роботі керується інструкцією з діловодства, наказами та розпорядженнями керівництва університету. Для більшої оперативності та взаємодії з підрозділами, що безпосередньо підпорядковуються ректору, канцелярія введена в структуру відділу головного вченого секретаря.

Штат канцелярії затверджується ректором університету в межах загального обсягу фонду заробітної плати. Із складу співробітників канцелярії призначаються особи, які відповідають за облік і реєстрацію кореспонденції, контроль за виконанням, оформлення наказів та розпоряджень по університету.

Структура

До штатного складу канцелярії входять:

– завідувач канцелярії;

– експедитор;

– діловод;

– оператор ПЕОМ;

– завідувач архівом;

– архіваріус.

Основні завдання та функції

До функцій канцелярії належать: – постановка та вдосконалення діловодства в університеті; – організація правильного обліку та реєстрації кореспонденції;

– забезпечення контролю за виконанням розпоряджень Кабінету Міністрів та міністерств, керівництва університету та заяв громадян;

– організація використання та зберігання документальних матеріалів, закінчених діловодом.

Положення про канцелярію - 5.0 out of 5 based on 1 vote