Положення до навчальних закладів

Загальні положення

Лабораторія екології деревних рослин створена для організації та проведення досліджень з лісової екології та фізіології деревних рослин, навчальної та науково-дослідної роботи співробітників Ботанічного саду, проведення лабораторно-практичних занять студентів з курсу лісової екології.

Лабораторія екології деревних рослин є самостійною одиницею, яка входить до складу Ботанічного саду і безпосередньо підпорядковується директору Ботанічного саду.

Лабораторію очолює завідувач лабораторії, призначений ректором університету за рекомендацією директора Ботанічного саду.

Лабораторія у своїй діяльності керується даним положенням, положенням про Ботанічний сад, наказами ректора.

Структура

Штат лабораторії екології деревних рослин складається з двох чоловік: завідувача лабораторії та старшого лаборанта.

Завідувач лабораторії розробляє та подає директору посадові інструкції працівників лабораторії.

Основні завдання та функції

До функцій лабораторії належать: – організація і проведення наукових досліджень з лісової екології та фізіології деревних рослин згідно з профілем Ботанічного саду та тематиками кафедр лісогосподарського факультету;

– головним завданням лабораторії є визначення потреб у засобах хімізації інтродукованих деревних видів відкритого ґрунту та субтропічних рослин закритого ґрунту для збереження рослинного фонду Ботанічного саду;

– узагальнення передового досвіду проведення наукових досліджень та використання сучасних приладів;

– надання консультаційної та методичної допомоги співробітникам Ботанічного саду, аспірантам, студентам; – забезпечення необхідного технічного стану приладів лабораторії.

Відповідальність

Відповідальність лабораторії реалізується через відповідальність її працівників. Кожен працівник несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього службових обов'язків, згідно з посадовою інструкцією.

За діяльність лабораторії, стан матеріальної бази та приміщень, закріплених за нею, відповідає завідувач лабораторією.