Положення до навчальних закладів

Загальні положення

Навчально-обчислювальна лабораторія відноситься до служби проректора з організаційної та наукової роботи (організаційний відділ).

Обчислювальна лабораторія призначена для: забезпечення документообігу університету та супроводу програм, зв'язаних з ним; супроводження та коригування пакету програми "Абітурієнт"; супроводження програм, які використовує бухгалтерія; супроводження програм, які застосовуються в адміністративних підрозділах НАУ; забезпечення інформаційного та матеріально-технічного обслуговування комп'ютерної та організаційної техніки, яка застосовується в адміністративних службах університету.

Структура

Оснащення обчислювальної лабораторії технікою та необхідними матеріалами здійснюється за рахунок:

– капітальних вкладень на будівництво та оснащення;

– держбюджетних асигнувань, передбачених кошторисом університету.

– Утримання штатних співробітників обчислювальної лабораторії здійснюється за

Рахунок асигнувань з бюджету, передбаченого кошторисом університету. Штати

Обчислювальної лабораторії затверджуються ректором університету.

До складу обчислювальної лабораторії входять: – група забезпечення управління НАУ; – група забезпечення роботи бухгалтерії; – група технічного забезпечення.

Основні завдання та функції

Основними завданнями обчислювальної лабораторії є: – забезпечення документообігу університету; – супроводження та коригування пакету програми "Абітурієнт";

– освоєння і супроводження нових прикладних програм, які застосовуються в адміністративних підрозділах університету;

– супроводження програм, які використовує бухгалтерія університету; – супроводження програм звітності перед Пенсійним фондом, Податковою інспекцією, Держказначейством;

– поточне інформаційне обслуговування комп'ютерів, які використовуються в бухгалтерії НАУ;

– виконання комп'ютерного набору, коригування та друкування звітів, службових та інших матеріалів;

– матеріально-технічне обслуговування техніки, яка знаходиться на балансі лабораторії та застосовується в адміністративних службах університету.

Керівництво роботою обчислювальної лабораторії здійснює завідувач лабораторії, який призначається ректором університету. Виконання робіт співробітниками обчислювальної лабораторії, їх посадові обов'язки регламентуються відповідними інструкціями, затвердженими ректором університету.

Взаємовідносини з іншими підрозділами

Обчислювальна лабораторія в межах своєї компетенції співпрацює з усіма адміністративними службами НАУ, бухгалтерією, інформаційним центром.

Права

Обчислювальна лабораторія має право виходити з пропозиціями по заміні застарілого обладнання та придбання нового.

Має право вимагати від адміністрації забезпечення належних умов праці на робочих місцях співробітників лабораторії.

Співробітники обчислювальної лабораторії, які успішно виконують план роботи та які не мають зауважень щодо трудової та виробничої дисципліні, мають право на внутрішнє сумісництво.

Відповідальність

Обчислювальна лабораторія несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання завдань, покладених на неї.