Положення до навчальних закладів

1. Загальні положення

1.1. Служба проректора з навчальної та виховної роботи забезпечує управління навчальною, науково-методичною та виховною роботами, як одним з основних напрямків діяльності університету відповідно затвердженої структури (додаток 1). Очолює службу проректор з навчальної та виховної роботи, який безпосередньо підпорядкований ректору університету. Діяльність проректора регламентується цим положенням та його посадовою інструкцією. Основними структурними підрозділами служби є навчальна частина, відділ виховної роботи та студентських справ, інститут магістратури, відділ з працевлаштування випускників та видачі дипломів, Проректору з навчальної та виховної роботи безпосередньо підпорядковані бібліотека, кафедри гуманітарного профілю, музей університету.

1.2. Навчальна частина як основний підрозділ служби забезпечує функціональне управління навчальною та науково-методичною роботою. Її очолює начальник навчальної частини, який діє на правах заступника проректора з навчальної роботи, відповідно з положенням про навчальну частину та своєю посадовою інструкцією. В структуру навчальної частини входять відділи організації та забезпечення навчального процесу, практичного навчання, дистанційної освіти, диспетчерська, науково-методична лабораторія.

Діяльність навчальної частини її структурних підрозділів та штатних працівників регламентується положенням про навчальну частину та відповідними посадовими інструкціями.

1.3. Відділ виховної роботи та студентських справ як основний підрозділ служби забезпечує функціональне управління виховною роботою та студентськими програмами. Його очолює завідувач, який діє на правах заступника проректора з виховної роботи та студентських справ у відповідності з положенням про систему виховної роботи в НАУ та своєю посадовою Інструкцією, Функціонально завідувачу відділу підпорядковані кафедра народної творчості та культури, студентський І спортивний клуби.

Відділ здійснює координуючі функції з громадськими організаціями та осередками, що діють в університеті.

1.4. Інститут магістратури забезпечує функціональне управління підготовкою фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр", взаємодіючи при цьому з навчальною частиною та інститутом післядипломної освіти. Інститут очолює директор, діяльність якового регламентується положенням про інститут та посадовою Інструкцією.

1.5. Відділ працевлаштування випускників та видачі документів про освіту організовує розподіл випускників університету за місцями роботи, готує матеріали для виготовлення дипломів, веде їх облік та забезпечує вручення. Завідувач відділу адміністративне підпорядкований проректору з навчальної та виховної роботи, а функціонально - начальнику навчальної частини, в своїй роботі керується положенням про відділ та посадового інструкцією

1.6. Бібліотека є навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету. Очолює бібліотеку директор, який адміністративне підпорядкований проректору з навчальної та виховної роботи, а функціонально проректору з організаційної та наукової роботи та проректору з інформатизації.

Діяльність директора бібліотеки її працівників регламентується положенням про бібліотеку та відповідними посадовими інструкціями.

1.7 Підпорядковані кафедри у своїй діяльності керуються положенням про кафедру, а працівники - відповідними посадовими Інструкціями.

1.8 В цілому діяльність служби проректора з навчальної та виховної роботи регламентується Конституцією України, законом України "Про освіту", іншими законами та підзаконними актами, які стосуються діяльності вищих закладів освіти, Статутом Національного аграрного університету, цим положенням, наказами і розпорядженнями ректора університету та проректора з організаційної і наукової роботи.